Kladno o kus hezčí

Chodník

Pár lamp a 120m chodníku. Drobnost která potěší. Cesta do školy v Moskevské bude zvlášť v nadcházejících blátivých měsících o něco příjemnější.

Demolice trafačky

Byla tu, není tu. 
Trafačka zmizela. 
Bezďák tu nepřespí. 
Kladno o kus hezčí. 

Ty rýmy moc nejdou, ale sdělení snad máte. Trafačka ve které přespávali bezdomovci a díky tomu v ní několikrát hořelo, odolávala roky demolici, po dlouhých peripetiích se jí podařilo srovnat se zemí. Nebudu tu popisovat, jak složité bylo objekt, který byl podle katastru nikoho, převést na město a odstranit. Stalo se.

Přístřešek naproti nemocnici, to byla chyba. Děly se tam divný věci. Jednou když jsem si po ránu byl zaběhat, ležela v něm jakási noha. No prostě hnus. Z místa které mělo sloužit k odpočinku, se stala noclehárna pro bezdomovce. Teď jde přístřešek k zemi.

Ubytovna Americká končí zítra

Zítra se má zavírat ubytovna Americká. Většina obyvatel si našla náhradní ubytování. Z těch zbývajících si nezajistilo ubytování 5 rodin. 10 dospělých a 24 dětí.

Dnes jsem se byl podívat na místě. Obyvatelé ubytovny tvrdí, že jim nikdo nepomohl a že jim úřady nabídly pomoc s hledáním ubytování až nyní. Není to pravda! Situaci intenzivně řeší sociální odbor od chvíle, kdy jsme informaci o zavření ubytovny dostali. Tedy více než měsíc. 

Uvidíte, že zítra až bude nejhorší kladenská ubytovna v Americké vyklízena, budou kolem kroužit televize a dojímat se nad příběhy lidí, kteří „měli smůlu“. Neměli smůlu. Náhradní ubytování bylo nabídnuto všem. Mnozí našli místo v ubytovnách v jiných městech. Ti co na ubytovně zůstávají, nabídky odmítli a čekají doslova na poslední chvíli. 

Ve chvíli kdy jsem tam byl, správcová naléhala na rodiče dětí, ať konečně začnou obvolávat ubytovny, které mají volné kapacity. Čísla mají vytištěná. Pokud nemají na kredit, mohli jít na úřad, kde by jim náhradní ubytování pomohli obvolat. Nezvedl se nikdo. 

Je absolutní nesmysl co tu někteří tvrdí v diskuzích, že by město nikomu nepomohlo a že situaci neřešíme. Úřad vše řeší a většině lidí ubytování pomohl najít. Chci tímto poděkovat lidem ze sociálního odboru kladenského magistrátu za to, s jakým nasazením situaci řeší. 

Už jsem to psal několikrát. Stát při rozdělování sociálních dávek, doplatků na bydlení a obecně v oblasti sociálního bydlení fatálně selhává. My děláme vše, co je v našich silách, abychom obchod s chudobou na Kladně eliminovali. Na sociálních dávkách v tuto chvíli Kladno nevyplácí ani korunu.

Sanace areálu Poldi

V severní části bývalé Poldi pokračuje postupné odstraňování dehtových jezírek, které krom toho, že leží v blízkosti ohromného potencionálního zdroje vody, znemožňují další využití této lokality.

Dehet je odpadem z výroby generátorového plynu, kterým se desetiletí vyhřívala většina Poldovky. Místo likvidace byl dehet lit na blízkou haldu, ze které prosakoval do země. V kanalizaci pod haldou je stále možné najít dehtové rampouchy.

Včera jsme na místo vzali náměstka ministra životního prostředí. Máme pod městem ohromné zásoby spodní vody a jejich budoucí využití, bylo jedním z hlavních témat.

Dobrou zprávou je, že část areálu přiléhající k Průmyslové ulici je téměř dočištěna, a bude možné ji v blízké době opět využívat.


Kladenský zimák

Tady tepe srdce kladenského zimáku. Člověk si ani nedokáže představit, kolik lidi musí pracovat na tom, aby byl na ploše ideální led a všechno šlapalo tak jak má. Někteří lidé tady pracují i 40 let. Bez ohledu na to, kdo je nahoře, bez ohledu na počasí a mnohdy i bez ohledu na vlastní zdraví. Čpavek, vysoká vlhkost, rámus, zima střídá horko, stačí přejít z jedné místnosti do druhé. Přesto každý den přijdou do práce a dělají ji tak, jak nejlépe umí. Prostě profíci. Díky všem.

Jo a abyste nemysleli, na opravě střechy se pracuje. Ladíme projekt ve dvou verzích. V první se počítá s opravou střechy a technologií. Vše za peníze města s odhadovanými náklady kolem 200 milionů. Druhá varianta přestavby na multifunkční halu počítá s tím, že se na financování bude podílet i stát. Tři čtvrtě miliardy to už je na Kladno moc. Nejpozději na začátku příštího roku by se mělo rozhodnout, kterou cestou se vydáme.

Propojení Panské louky a Sítenského údolí

Kladno není New York, ale jeden centrální park máme 😃 Sítenské údolí. My chceme, aby bylo lépe přístupné a aby bylo možné projít k Panské louce u bývalého pivovaru. V minulém příspěvku jste viděli, kudy zhruba povede chystané propojení Sitenské údolí – zimák. Tady je něco z plánů na prodloužení údolí.

Napojení Sítenského údolí na Panskou louku už bylo záměrem mnohých. Záměr vždy skončil na tom, že město nevlastní všechny pozemky pod vlečkou. Vlečka postupně zarůstala a teď je neprostupná. Jen prolézt to tam aby si člověk udělal představu o tom území je spíš práce pro milovníky klíšťat. Rozhodně si tam člověk nepůjde zaběhat nebo na procházku s kočárkem. Jediný, komu bývalá vlečka slouží, je bezdomovec, který se tam usídlil.

Přes prázdniny vznikla studie, která ukazuje, že problém s prostupností je možné vyřešit. Dalším problémem byla voda vyvěrající od přilehlých garáží. Pokud to půjde, chceme z problému udělat příležitost a vodu vyvést na povrch do koryta podél nové cesty. Na Panské louce by díky tomu mohl vzniknout vodní prvek. Tak to je fáze 1 z projektu propojení Panská louka – údolí.

Fáze 2 je dětské hřiště. To město odstranilo v minulém roce na podnět občanů ze sídliště na Štěpánce. Teď zase někomu hřiště chybí. Na Panské louce je místa dost a pokud by se umístilo dozadu k bývalé vlečce, křik dětí by nikomu vadit neměl.

Tato dvě věci nejdou do šuplíku. Pokud vše půjde dobře, chceme stavět v příštím roce.

Fáze 3. Je napojení cesty dál na ulici Milady Horákové. Tam už nejsme na pozemcích města a bude to záležet na dohodě s majitelem.

Divadlo

Je čtvrtek ráno, otevírám počítač a nestačím se divit. Kladenští divadelníci obviňují vedení města z cenzury poté, co byli požádáni o předání jim svěřených administrátorských práv k webu a Facebooku. Místo toho, aby se snažili získat diváky na další sezónu, zneužívají marketingové kanály městské firmy k prezentaci svých postojů. 

Pokud jsme se něčím provinili, tak je to velká trpělivost. Nepochybuji o tom, že za desetinu toho, co poslední dobou napsali, by bývalé vedení rozprášilo soubor i obslužný ansámbl na atomy. Bez diskuze. 

Pokud by šlo o nějakou smysluplnou kritiku, budiž. Ale kádrovat novou jednatelku přes manžela? To dělal bolševik. Prý stojí za několika dezinformačními weby. O kousek dál, ti stejní kazatelé morálky sdílí rozhovor s exprimátorem na Svobodném rádiu. Na jednom místě prohlašují, že jednání vedou na argumentační, ne emoční úrovni, a na stejném místě člověk zjistí, že jejich argumenty vycházejí z anonymních zdrojů nebo komentářů, které si přečetli na Facebooku. 

Nebudu tady rozebírat ten elaborát na webu divadla větu po větě. V textu je tolik argumentačních faulů, že by se z toho dala napsat učebnice. 

Vedení města doplácí na to že, se snaží chovat korektně. Necháváme si, s prominutím, „dělat na hlavu“ a nebráníme se, v marné snaze vyhrocenou situaci nerozdmýchávat. Pokud by se rozhodlo direktivně, bez diskuze, tak jak tomu bylo dříve, byl by klid. Teď, protože se s divadelníky někdo baví, můžou vypichovat z několika hodin rozhovorů jednotlivé věty a na tom se točit. Jasně, jsme lidi, každý dělá chyby. Když si vezmu diktafon a budu dvě hodiny s někým debatovat, načapám každého. Pan Slánský by mohl vyprávět, jak se rozohnil tím, že má problém se dvěma stranami, a to jsou KSČM a SPD. SPD v koalici mu vadí moc, přičemž jaksi už zapomněl, že když jeho jmenovali do funkce, byli na radnici komunisti. 

To není snaha o konstruktivní diskuzi.

I přesto, jak se situace vyhrocená, stále věřím, že většině jde o divadlo, o to, aby se v září hrálo a lidi se bavili. Jen pokud to procházím zpětně, město ten pomyslný fíkový list nabídlo několikrát. Ze strany divadelníků je nulová snaha dohodnout se na smíru. My jsme se diskuzi nebránili nikdy. 

Tohle píšu s vědomím, že zase divadelníkům nabiju zbraň, ale popíšu situaci kolem divadla tak, jak jsem ji vnímal já. Čistě subjektivně. 

První problém v divadle nastal ve chvíli, kdy se jeden všetečný člen dozorčí rady začal zajímat o ceny servisu počítačů a správy sítě. 

Na první smlouvu z roku 2016 se nabalovaly další, až došlo k tomu, že jedna a táž firma dodávala vše, co divadlo objednávalo. 

Nechali jsme udělat porovnání a zjistili, že služby lze zajistit o více než o polovinu levněji. Zároveň jsme dostali od dalšího člena dozorčí rady upozornění, že jednatelé zmíněné firmy jsou zároveň sponzoři opoziční Volby pro Kladno. Jan Krafka smlouvu s touto společností podepsal ihned po svém nástupu do divadla, kdy byl na pozici jednatele dosazen bez výběrového řízení – právě Volbou pro Kladno. Na dotaz, proč tuto smlouvu podepsal, odpověděl jen, že ji nepodepsal, že to schválila rada města. V registru smluv je ale jasně vidět, že ji podepsal pan Krafka. Stane se. 

„Máme administrátorské přístupy?“ Zněl první dotaz na ajťáky. „Nemáme nic.“ Zněla odpověď. K přístupům jsme se nedostali ani později. 

Chtěli jsme se vyhnout podobné situaci, v jaké jsme se ocitli na radnici po volbách. Město přišlo například o přístupy na sociální sítě nebo dokumentaci k vedeným soudním sporům… Až teď se ukazuje, že šlo o obavy oprávněné. 

Rada města sice formálně nesla od svého jmenování v minulém roce za divadlo zodpovědnost, nicméně nikdy nad ním neměla kontrolu.

Prodeje vstupenek, weby obou divadel, servery, data, přístupy k osobním údajům předplatitelů, přístupy do všech počítačů a samozřejmě účetnictví bylo v něčí správě, jen jsme se pořád nemohli dostat k tomu, kdo to vlastně je. 

Začali jsme tedy doslova za oponou jednat. Téměř měsíc trvalo, než se podařilo všechny služby zajistit paralelně. Vše probíhalo za chodu. Velký dík patří zúčastněným, že se vše povedlo a divák nic nepoznal. 

Tohle se stalo ještě před prázdninami. Nebudu tady popisovat, jak probíhala jednání s panem Krafkou. Pokud by bylo naším záměrem ho vyhodit z pozice jednatele, udělali bychom to po volbách. Pan Krafka dostal více než půl roku na to, aby prokázal, že ví, co dělá, že dokáže divadlo řídit. To neprokázal. Eskapáda s IT službami je jen jeden ze střípků celé mozaiky. 

Nevím, jaká je vaše motivace při volbách, ale já vždy volím lidi, o kterých mám pocit, že udělají správné rozhodnutí. Tedy předpokládám, že jste mě volili proto, abych správně rozhodoval, a já teda zvedám ruku ku prospěchu naší obce, jak jen dovedu, protože mě práce pro město baví a podřizuju jí vše. 

Lidi můžou zapomínat, můžou kecat, chápu i ty volňásky, co dával pan jednatel exprimátorovi Volfovi, nevyčítám mu služební vůz Passat. To jsou podle mě marginality. Pro mě bylo důvodem pro odvolání to, že jsem po něm něco chtěl a on mě ignoroval. 

Co byste dělali vy, mít ve firmě zaměstnance, který vás ignoruje? Jak se můžu jako politik správně rozhodovat, když nemám informace, které potřebují pro správné rozhodování získat a situace se dlouhodobě nelepší?

Nechtěl jsem moc, jen informace o tom, odkud získává divadlo zákazníky a s jakým nákladem. Jaké marketingové kanály fungují a kolik nás to stojí. Chtěl jsem vědět, jak na tom divadlo je, abychom dokázali pracovat s výší tržeb. Nikdy jsem požadované informaci nedostal. 

Po několika měsících pokusů o spolupráci a snah o získání informací, padlo finální rozhodnutí výměny jednatele a už to jelo celý z kopce. 

Nutno dodat, že jsme následující kroky činili s naivní vírou v to, že i panu jednateli jde opravdu o divadlo a že se zachová jako profesionál. Před prázdninami mu bylo oznámeno, že bude odvolán a zároveň nabídnuta možnost setrvání v divadle na vedoucí pozici s tím, že najdeme jednatele, který by měl na starosti ekonomiku provozu. 

Pan Krafka s panem Slánským měli mít v novém uspořádání na starosti dramaturgii a herce. Zároveň jsme pana Krafku požádali, aby tuto informaci dál nešířil, do doby, než rada města rozhodne. Sdělili jsme mu, že bude ve své funkci prozatím nadále pokračovat, ale město nechá na ekonomiku provozu zpracovat odborný posudek třetí stranou. Chtěli jsme výměnu na pozici jednatele udělat tak, aby se nálada v divadle pokud možno udržela v klidu.

Několik hodin poté, co proběhl tento důvěrný rozhovor, se překroucené informace dostaly do tiskové zprávy opoziční Volby pro Kladno. 

Tohle byl bod zlomu. Tady, bohužel, celá situace přešla na politickou úroveň. Jednatel v tuto chvíli přestal být zaměstnancem města a začal sloužit politickému subjektu, který již radnici od minulých voleb nesedí. To byl také moment, který situaci destabilizoval nejvíce, a okamžité odvolání bylo tím pádem nevyhnutelné. 

Co se stalo potom, už víte. Pan Krafka byl odvolán, na jeho místo dočasně jmenován primátor. Vypsali jsme výběrové řízení, které mělo dva tvrdé kvalifikační předpoklady. Praxi s řízením divadla a vysokou školu. Dostali jsme tipy na několik potencionálních kandidátů a také sami herci mohli oslovit své kolegy. Bohužel, poté, co soubor začal demonstrovat a ostře vystupovat na obranu pana Krafky, většina potenciálních uchazečů ztratila zájem. Jedinou kandidátkou, která se nezalekla výbuchu vášní a podala přihlášku, byla paní Žantovská. 

A co se stalo s firmou, která víc než půl roku doslova držela v ruce klíče od divadla? Poslední krok k převedení správy budovy a účetnictví divadla byl učiněn v pondělí. Veškeré IT systémy divadla jsou ve správě města. Jediné, co současné vedení města nemá pod kontrolou, je Facebook divadla. Tam se opakuje situace jako s oficiálním profilem radnice. 

Chápu, že divadlo může být křehký organismus, ale to, jak bylo divadlo řízeno dříve, z něj udělalo organismus křehký na můj vkus až moc. Není v pořádku, aby bylo divadlo dojnou krávou pro nekontrolovatelné subjekty. Není dobře, aby funkci jednatele vykonával člověk, který neví, co podepisuje.

Návštěvnost divadla se nezvedne tím, že bude kdosi přes oficiální divadelní kanály šířit politickou propagandu. 

Podle mě takové jednání rozhodně předplatitele na další sezónu nepřiláká. Divadelní soubor je dnes ve stávkové pohotovosti. Pokud nám však jde o jeho stabilitu a dobrý průběh nadcházející sezony, je potřeba si otevřeně přiznat dosavadní chyby v ekonomickém řízení i mediální prezentaci divadla a narovnat vzájemné vztahy s městem.

Lesy v okolí Kladna

V poslední době se množí dotazy kácení v okolních lesích. 🌲🌲🌲 Jak to tedy s lesy kolem Kladna vlastně je? Kdo kácí a proč?

Hry na chodník

Na začátku prázdnin mi jedna paní poslala tip s nápadem umístění her na chodník. Roztočila se kola úřadu, není ani polovina prázdnin a asfaltové plochy se vybarvily. Za pomoc na Sletišti díky (pozor mezistranická reklama) Fandovi Burešovi ze Sportovních areálů a plochu Na Vyhaslém vybral městský architekt pro veřejný prostor Ing. Bergman. Dál je to na vás.

Mam radost, když se něco povede rychle vyřídit. Pokud máte další místa, kam by šlo hry na chodník umístit, dejte vědět. Twister a panáka asi děti zvládnou, příští týden přidáme návody na ostatní hry.

Voní hezky

Před volbama jsem stál na tomhle chodníku a natáčel video. Paní, co šla kolem, se ptala, co se tady bude dít a vyprávěla mi, jak tady minulou zimu upadla, no znáte to… Jak odcházela, žehrala, že toho, aby tohle někdo opravil, ona už se nedožije.

Ani ne po roce Milady Horákové volní novým asfaltem a po desítkách let slibů se blíží do finiše. Oprava silnice je prací kraje, chodníky, veřejné osvětlení, zeleň je prací města.

Jasně, můžeme nadávat, že to není tak nebo onak, ale je to. Představte si, že z vůle lidu dostanete nějakou tu funkci a můžete rozhodnout. Udělá se to teď hned, nebo budeme ladit detaily projektu a udělá se to za rok nebo dva, věda, že to už budou krajský volby tak se taky může stát, že nebude nic.

PS: Ta druhá strana se samozřejmě dodělá. Jen chceme, aby všichni, kdo tam chtějí pokládat sítě, tak učinili teď, aby se chodníky nemusely rozkopávat zase za rok.