Skip to main content
Získali jsme 360 milionů z kraje a dotačních titulů na rekonstrukci kladenské nemocnice. V nově zrekonstruované části bloku C2 budou umístěna oddělení a ambulance gynekologie, pediatrie, dětské JIP, ortopedie, urologie a šestinedělí. Celá akce byla zahájena v květnu úpravami stávajících částí nemocnice. Dnes byly oficiálně zahájeny i stavební práce na rekonstrukci budov. Rekonstrukce je realizována za provozu a je proto nutné koordinovat přesuny oddělení tak, aby komplexní přestavba neměla dopad na chod oddělení a rozsah poskytovaných zdravotních služeb.
V Oblastní nemocnici Kladno je ročně hospitalizováno zhruba 24 tisíc pacientů a ambulantně zde zdravotnický personál provede kolem 750 tisíc vyšetření.