Skip to main content

Kladno má schválený rozpočet. Byla zahájena stavba bytového komplexu Arménská, obchoďáku Globus a město předláždí hlavní třídu. To je ve zkratce březen na Kladně.

Aby vám nic neuniklo

Souhrn nejdůležitějších informací z Kladna každý měsíc do mailu.

  Rozpočet

  Kladno má schválený rozpočet ve výši 2,6 miliardy. Ten je rekordní v mnoha ohledech. Počítá s rekordním zadlužením, rekordním prodejem pozemků a utracením všech úspor z minulých let.

  Největší balík peněz na investice půjde na opravu zimáku. Druhou největší investicí je oprava hlavní třídy, která má vyjít celkem na 191 milionů korun. Abychom na všechno měli, počítá město s prodejem pozemků za 165 milionů, úvěrem 443 milionů a zapojením úspor z minulých let ve výši 269 milionů.

  Ten, kdo uvažuje alespoň krok dopředu se, může ptát co bude Kladno dělat za čtyři roky? Přesně v tu chvíli, naskočí odložené splátky úvěrů. Už nyní jsou náklady na provoz vyšší než příjmy. Ale už nebudeme mít úspory z minulých let, pozemky budou prodané a úvěry vyčerpané na limit. Odpověď na tuto otázku na stránkách města ani v novinách nenajdete.

   

  Sítenský most

  Za podobné peníze jako předláždění hlavní třídy jsme mohli mít nový Sítenský most. Jenže vedení města má jiné priority a rozhodlo se problém odsunout. Poslední zpráva je o tom, že uvažují o úpravě návrhu architekta Pleskota tak, že dojde ke snížením počtu jízdních pruhů. Nyní došlo na to, před čím poslední roky varuji. Doprava na mostě je díky jeho špatnému stavu postupně omezována.  Řešení se posouvá na další volební období.

  Hlavní třída

  Bylo zahájeno předláždění Hlavní třídy. Práce za 191 milionů mají probíhat zhruba dva roky.

  Bude to hezké ano. Bude to funkční? No na to už bych nevsadil. Oproti naší variantě dojde k výraznému snížení počtu parkovacích míst, bude zamezeno průjezdu a celkově dojde tomu co mají rádi Piráti v Praze. Tedy k něčemu, co se moderně nazývá zklidněním dopravy.

  Opět nic překvapivého ostatně lidé z kladenského PirStanu tuto variantu původně před lety připravovali, stávající vedení města ji teď posunulo do realizační fáze.

  Doplnění! Nakonec to vypadá, že vedení města alespoň z části použije naši variantu. Hlavní třída tedy bude předlážděna do žuly. Minimálně u Sokola bude zachován průjezd a parkovací místa tak jak jsme navrhovali. Šlo o požadavek všech, kteří v daném místě provozují obchody, který vzešel ze setkání s občany v roce 2019.

  Vizualizace úprav před prostoru kina Sokol, třídy TGM a prostoru u hlavní pošty. Tato varianta bude realizována.

  Varianta projednaná s veřejností která zachovává prostupnost pro automobily a parkovací místa. Tato varianta nebude realizována.

  Zimák

  Rekonstrukce zimního stadionu pokračuje. Otevřené dopisy kladenského primátora hejtmance plné urážek dotaci od kraje nezajistily. Překvapivé to asi není pro nikoho. Ruku na srdce. Dal by někdo z vás peníze někomu poté, co by vám dotyčný nadával? Asi těžko.

  Stále platí, co jsem říkal minule, zimák se dostaví i bez dotace. Peníze ale budou jinde chybět. Tak doufejme, že získáme alespoň dotaci od NSA.

  Globus

  Začala výstavba Globusu. Na tom asi není nic překvapivého. Někdo ho chce, někdo ne. V rozpočtu vidíme, že se na město zahajuje přípravu parku, vedle obchodního centra. Za projekt dáme 1,2 milionu.