Proč Kladno?

Czechdesign shrnul 5 důvodů, proč do industriálního města za architekturou a uměním. Lidi 5 je málo. Muzeum věžáků Kladno bude samozřejmě super lákadlo na turisty ale Kladno má ještě velký nevyužitý potenciál.

Kladno může být městem kam budou lidi jezdit obdivovat architekturu, kam budou lidi jezdit za sportem a za vzděláním. Stačí chtít a ten potenciál využít. A to já chci moc.

Jak říkám 5 je málo. V lednu jsem procházel kus města s architektem, kterého teď nemůžu jmenovat… zatím to je tajná akce ale pokud to vyjde, bude z toho bude další důvod proč do Kladna přijet za architekturou a ne ledajakou…

Budoucí podoba stanic Kladno a Kladno město

Konečně začínáme mít konkrétní výstupy z jednání s Metroprojektem ohledně modernizace trati Kladno – Praha. Včera jsme řešili vzhled budoucích stanic.

Celkově se snažíme, aby byly zastávky jednoduché, aby měly nadčasový design bez zbytečností. (V plánu byl například ohromný stožár nad nádražím Kladno město, nebo přístřešky ve výšce 9 m pod které se nešlo schovat…) Aby vše bylo funkční a šlo dobře udržovat. Původní návrhy od architekta Kotase jsou postupně měněny. 

Kladno hl. nádraží

 • výstup z výtahů se mění nově není do kolejiště (bezpečnější – dítě vyběhne z výtahu…)
 • eskalátory budou pouze dva nahoru na nástupiště
 • výtah bude integrovaný do výpravní budovy nebude uprostřed cesty na nástupiště
 • K + R se přesouvá k výpravní budově
 • přechod je blíž k nádražní budově
 • zlepšila se návaznost od/do sídliště
 • ruší se nesmyslný kruhový objezd pro kola 

Kladno město

 • kratší schodiště na nástupiště místo 2 m na 1,2m
 • dva eskalátory a výtahy méně
 • celkově se projekt redukuje (zastřešení schodiště se posouvá z 9 m dolu na funkční výšku)
 • zastřešení nástupiště nově funguje jako protihluková bariéra = méně protihlukových stěn
 • pod mostem budou dostupné toalety

Modernizace začne přidruženými investicemi. Např.: kruhový objezd u stadionu realizace jaro 2022.

Dokončujeme návrh cyklostezky Kladno-Praha. Návrh je postupně zapracováván, aby byla zajištěna návaznost obou projektů. 

Zatím vše postupuje podle harmonogramu. Trať má uzemní rozhodnutí. Podařilo se vypořádat s Jenčí, která chtěla stavbu blokovat. Za 4 roky by měla být trať přes Kladno. Za 7 let potom do Prahy na Ruzyni. 

Supermarkety na Kladně

Včera byla na ČT velká reportáž o Česku – velmoci supermarketů.
Prodejen spadajících pod velké obchodní řetězce je nyní víc než jeden a půl tisíce. Jejich síť v přepočtu na obyvatele je jedna z nejhustších na světě. Kladno potom patří ve poměru prodejní plochy na obyvatele na vrchol pomyslného žebříčku.

Samozřejmě se natáčelo i Na Růžovém poli, kde má vzniknout další prodejna. Tady je krátké shrnutí dosavadního vývoje:

Pokud by šlo jen o změnu územního plánu, s velkou pravděpodobností by se záměr stavby hypermarketu podařilo zvrátit nebo alespoň výrazně upravit projekt. Bohužel, exprimátor Volf nám tu po sobě zanechal pro město extrémně nevýhodnou plánovací smlouvu podepsanou čtrnáct dní před volbami. Smlouvu jsme nechali posoudit právními kancelářemi, které patří mezi TOP v ČR. Shodují se v tom, že smlouva nejde vypovědět, aniž bychom se nevystavili riziku arbitráže a platby mnoha set milionových náhrad za zmařenou investici.

Iniciativa Zachraňte Růžové pole se snažila změnu územního plánu napadnout soudně, přičemž prohrála. Investor na třetí pokus získal od kraje souhlasné stanovisko k EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Nyní jsme v situaci kdy, pokud nebude vůle investora, jediné, čeho je možné dosáhnout, je oddálení výstavby o několik měsíců. Protože máme podepsanou již zmíněnou plánovací smlouvu, nejde zasahovat do umístění stavby. To je z mého pohledu prohraná bitva a jediné, co má smysl, je snažit se s investorem dohodnout. Chceme od investora benefit pro město a zejména obyvatele kteří bydlí v okolí.

Několik set parkovacích míst bez závory to je úplný základ, na kterém (doufám) máme v tuto chvíli shodu. Další změny, kdy by mělo být více zeleně v areálu, na střeše a výsadba do sídliště… to je v jednání. Za mě investor nevypadá, že by chtěl jít s městem do války, pokud to nebude nezbytně nutné. Pokud je to možné, vyšel by městu vstříc, je tedy otázka proč bývalé vedení nic nevyjednalo. Větší kruhový objezd na místě, kde je kruhový objezd, to opravdu není benefit pro město. Pamatujete, jak exprimátor Volf sliboval sportoviště? Tak realita je taková, že nevyjednal ani dětskou houpačku. Těžko nyní hodnotit, zda šlo o do nebe volající neschopnost, nebo záměr.

Pro srovnání uvedu další supermarket, který by měl být na Pražské křižovatce. Krabice s nulovou přidanou hodnotou, ke všemu značka, která je několik set metrů dál.

Tam se naštěstí minulému vedení nepodařilo narychlo uzavřít plánovací smlouvu. Po několika jednáních s investorem se nám podařilo záměr kompletně změnit. Místo supermarketu bude nižší zástavba. Směrem u silnice by měl být dům s pečovatelskou službou pro seniory, směrem k opravenému TK Kročehlavy potom několik menších bytovek. Většina parkování bude pod zemí.
Když se chce, tak to jde…

Sport na Kladně. Krátké shrnutí roku 2019 a plány na tento rok…

SK Kladno
Areál SK Kladno

Po letech, kdy vzduchem létaly jen sliby jsme se rozhodli udělat klíčový krok ke stabilizaci předluženého klubu SK Kladno. Za 35 milionů jsme vykoupili areál SK do majetku města. Záchrana přišla doslova za pět minut dvanáct. Klub díky tomu mohl splatit své závazky. Pokud by město nezasáhlo, skončil by klub s tradicí od roku 1903 v insolvenci. Já doufám, že se podaří vztahy v dlouhodobě rozhádaném klubu urovnat. 

Krom nákupu SK Kladno byly minulém roce postaveny nové vnitřní a venkovní tobogány, pumptracková dráha na Sítné nebo vznikly například populární hry na chodník což je drobnost která ale potěší. Nakonec nesmí zapadnout podpora 15 miliony TK Kladno díky které na Kladně v místech kde bývala Kablovka vzniká špičkový tenisový areál.

Důležité je, že v celkovém součtu byly investice do sportu za rok 2019 vyšší než za celé předchozí volební období. 

V tomto roce dá Kladno na podporu sportu o dvacet milionů více než v minulých letech. Peníze půjdou zejména na nutné investice do sportovišť. Druhou podstatnou položkou je navýšení podpory sportovním klubům.

Díky tomu, že byl po letech rozpočet schválen v řádném termínu tak jak se to dělá v jiných městech a ne provizorní, tak jak se to dělalo dříve, kluby žádající o dotaci z rozpočtu (nad 500 tis) vědí hned od začátku roku kolik dostanou. Žádosti pod 500 tis potom může sportovní komise začít vyřizovat ihned. Dříve kluby nevěděly, zda peníze dostanou mnohdy až do května nebo června a nemohli dlouhodobě plánovat. To se nyní mění. 

V roce 2020 dostane SK 4 mil na mládež a 0,5 milionu na tým mužů. Fotbal se tedy opět řadí mezi městem nejvíce podporované sporty. 

Mezi TOP 5 patří na Kladně tradiční hokej (8 mil.) který je po letech opět extraligový, atletika (4, 8 mil.), volejbal (3,4 mil.), floorbal (3,3 mil) a fotbal (4,5 mil). Celkově jde na podporu sportu na Kladně z městského rozpočtu více než 155 milionů. Tedy téměř 10 % z celkových výdajů města. Pro lepší přehlednost jsme vytvořili v rozpočtu samostatnou kapitolu sport. V porovnání s jinými městy, tak patří Kladno v podpoře sportu ke špičce, a to nejen v republice. 

V tomto roce budou nové trampolíny na Sletišti a přidá se závlaha. Bude se měnit chlazení na zimáku, FK Kladno dostane nádrže na vodu. V akvaparku bude nový nerezový masážní bazén, nové šatny pro hokejovou mládež jsou hotové a běží soutěž na dodavatele zázemí pro baseballisty Miners. Vzniká přírodní pumptrack pro cyklisty u Červeného buku a propojení ulice sportovců ke Zvonečku. Připravujeme vypsání výběrového řízení na rekonstrukci střechy a pláště zimního stadionu, která proběhne v roce 2021… 

Rozpočet kapitoly sport pro rok 2020

Mladí hokejisté mají nové zázemí

Rychlá stavba z modulů stojí za zimním stadionem. Z venku není moc výstavní, ale oproti tomu, jak vypadají stávající šatny, je to nádhera. Vše je uzpůsobeno pro děti, a hlavně je tam čisto a teplo. Od začátku do konce za dva měsíce hotovo. V podobném duchu jen větší a včetně fasádní úpravy bude v následujících měsících i zázemí pro baseballisty Miners Kladno. 

Z Bukovky bude přírodní park

Na fotkách vidíte Bukovku, když jsme ji procházeli na jaře minulého roku při přípravě studie. Studie je hotová a letos se s úpravami Bukovky začalo. 

V první fázi jde hlavně o obnovu vegetace. Dále chceme pokračovat se zadržováním vody v krajině, v údolí by tak měla vzniknout drobná jezírka. 

Samozřejmě se nezapomnělo ani na doplnění mobiliáře a v případě, že bude zájem, počítáme i s možností doplnění hřiště pro psy. 

Cílem není transformace krajiny v klasický městský park, který mnohdy působí dost sterilně a je velmi náročný na údržbu, ale úpravy s maximálním ohledem na stávající charakter lokality. Chceme místo především zpřístupnit, tedy prosekat křoví, na loukách zajistit větší druhovou pestrost vegetace a obnovit sad.

Kladno má rozpočet na rok 2020. Prioritou jsou opravy silnic, škol a podpora sportu.

Krátké shrnutí. Co se změnilo v roce 2019? Doberská, Gen. Klapálka, Kročehlavská, Dukelských hrdinů, M. Horákové, přestavba mostu v ul. Kročehlavská, Sokolská, Kladenská, Kralupská, Dr. Vrbenského, V. Beránka, Spytihněvova, Za Parkem v Motyčíně, Hajnova a křižovatka M. Babušky v Dubí.

Pravděpodobně jsem na něco zapomněl, ale jak sami vidíte, po letech kdy se na chodníky a silnice téměř nestáhlo, kdy byly opravovány úseky v délce desítek metrů se opravdu opravuje. Do nových povrchů v roce 2019 Kladno investovalo 150 milionů, v příštím roce tomu nebude jinak.

Kladno zejména s krajem po letech opět spolupracuje a ve městě to je vidět.

Krom silnic a chodníků byl dokončen projekt chytrých označníků na zastávkách. Po komplikacích které byly s displeji v letních měsících, jsme se dohodli s realizační firmou na prodloužení záruky.

V akvaparku máme nové tobogány, u Floriána mají školy novou střechu, po rekonstrukci je škola Brjanská. Nové je náměstí Jana Opletala nebo pumptracková dráha na Sítné.

Teď máme schválený vyrovnaný rozpočet který počítá s příjmy a výdaji ve výši 1,66 miliardy korun. Co tedy Kladno čeká v příštím roce?

Nejvíce peněz jde na opravy chodníků a silnic. Dále do škol a na sport.

Doprava, chodníky a parky:
👉 Proběhne kompletní přeměna ploch u Štechovy ulice. Díky tomu se podstatně zvýší počet parkovacích míst, přibudou nové herní prvky pro děti a zanedbané křoví v okolí se promění v městský park.
👉 Vznikne kruhový objezd “Na Kovárně”. Díky tomu, že Kladno získalo pozemek od českých drah, byl projekt na poslední chvíli upraven a při stavbě kruháku se narovná zatáčka do pravého úhlu, kterou se projíždí směrem od vlakového nádraží.
👉 Další kruhový objezd vznikne na křížení ulic Pražská, Unhošťská a Vodárenská.
👉 Naplánována je první etapa rekonstrukce ulice Obránců Míru.
👉 Na Sítné u Domu kultury přibydou nová parkovací místa. Díky tomu, se bude lépe parkovat v přilehlém sídlišti.
👉Bude opraven vjezd do ulice Holandská včetně parkoviště a chodníků.
👉Kompletní oprava čeká ulici Svojsíkova ve Švermově.
👉Podjezd u 7 a 8 ZŠ Vodárenská I etapa – oprava jižní opěrky a zídky nad ní. (II etapa – lávka a severní stěna – 2021)
👉Budou opraveny schody R.Knotka do Podprůhonu.
👉Propojí se cyklotrasa z ulice Sportovců Ke zvonečku.
👉Sítenské údolí bude nově propojeno s Panskou loukou a ulicí Petra Bezruče.
👉Začnou práce na novém přírodním parku Bukovka.

Vzhledem k tomu, že ŘSD nebude opravovat ulici Unhošťská, uvolnily se městu prostředky na další opravy těsně před schválením rozpočtu. Seznam dalších ulic, které se dočkají opravy, bude zveřejněn v průběhu ledna.

Investice do škol:
👉Vznikne nová mateřská školka v ulici Vrchlického a bude opravena školka v Motyčíně.
👉Mateřská školka Na Vyhaslém bude mít novou přírodní zahradu.
👉Základní škola Doberská bude mít novou střechu a sociální zařízení.
👉7. a 8. ZŠ novou trafostanici a vstupní dveře.
👉14. ZŠ bude mít novou podlahu v tělocvičně.

Další investice:
👉Šatny Miners Kladno nedaleko Štechovy jsou v dezolátním stavu, probíhá jejich demolice a místo nich vyroste nové zázemí pro klub Miners.
👉V akvaparku bude nový masážní bazén z nerezu.
👉Nový sběrný dvůr v Kročehlavech v celního úřadu.
👉Bude zrekonstruováno druhé patro v domově pro seniory.
👉Muzeum věžáků.
👉Kladno bude mít nový web.

To je seznam akcí, které jsou z velké části připraveny ke spuštění.

👉Aktuálně je dokončován projekt nového autobusového nádraží. V příštím roce budeme projektovat předprostor Sletiště a horní část hlavní třídy u kina Sokol a velký plán s krycím názvem ZDK tedy – zeleň do Kladna. Ten by měl zajistit, že ve městě budou v dalších letech vysázeny stovky stromů s cílem zajistit lepší zadržování vody v krajině a zlepšení klima ve městě v letních měsících. Abych nezapomněl, z těch menších akcí dokončujeme projekt na cyklostezku Motyčín – Čabárna aby toho nebylo málo, také plán na cyklotrasu Kladno – Praha.

Tolik pro dnešek, výčet to není kompletní, další informace budou následovat…

Kladenská nádražka zachráněna

Ještě před rokem se v plánech přestavby nádraží počítalo s demolicí kladenské nádražní budovy. Místo ní měla vyrůst unifikovaná krabice na prodej lístků.

Teď se podařilo vyjednat záchranu naší nádražky. Místo demolice bude opravena. Na Kladně moc historie nemáme. Nádražka je jednou z mála budov z předminulého století.

Tady je popis budovy, jak jsem ho vyhrabal z archivu magistrátu.

Kladenské nádraží – Vejhybka (Milady Horákové, č.p. 251)
Výpravní budova kladenského nádraží byla postavena v roce 1873 podle návrhu Ing. Josefa Chvály. V roce 1900 byla budova ještě rozšířena zdařilou přístavbou restaurace.

Stanice patřila společnosti Buštěhradské dráhy, jejíž výpravní budovy zdobila vždy pozdně klasicistní průčelí. Přízemí tvoří bohatě profilované zasklené arkády – archivolty (okna a dveře). Rohy zdobí plastické zdobeniny v podobě kvádrového zdiva (bosáží).

Okna v patře jsou zvýrazněna zdobným plastickým orámováním (šambrány). Charakteristickým prvkem pro tyto stavby jsou spojené patrové a parapetní římsy, které tvoří jediný výtvarný architektonický prvek. Viditelné části krovů byly zdobeny ozdobnou řezbou.

Původní podlahu haly zdobila originální dlažba, kterou tvořily obrazce vzájemně se překrývajících plastických kruhů. Nádraží bylo vybudováno uprostřed lesů, daleko za městem, proto spojení s městem Kladnem zajišťovaly omnibusy a drožky.

Dobře zachovalá, i přes řadu oprav, nádražní budova dodnes reprezentuje původní architekturu buštěhradské dráhy.

TEPO Kladno

Od 1. prosince jsem jednatelem městské společnosti TEPO která zajišťuje dodávky tepla a teplé vody ve městě. 

Mojí úlohou je řízení strategického rozvoje firmy. Na denní bázi bude firmu řídit ředitel. Jako radní dělám práci jednatele zdarma, tudíž pro město náklad nula, pro mě víc práce, což mi nevadí. 

Zákazníky podle mě nezajímá kdo má jakou funkci nebo politické tahanice. 

Ve firmě je třeba nastavit kontrolní mechanismy tak aby nedocházelo k tomu co se dělo v minulém volebním období, kdy firma byla systematicky likvidována. Několikanásobně předražené nákupy, nonstop porušování zákona o zadávání veřejných zakázek, opakované proplácení stejných faktur atd… To je jen zlomek problémů na které ukázal audit na základě, kterého bylo podáno trestní oznámení. Že takové hospodaření exprimátor označuje za dobré, asi nikoho nepřekvapí.

Personálně se ve firmě nebude dít žádné zemětřesení. Bohužel po letech odchází několik lidí do důchodu, věkový průměr přes 55 let což je dlouhodobě neudržitelné. Bude tedy nutné hledat náhradu za odcházející zaměstnance, což v dnešní době není úplně jednoduché. 

Případný zisk firmy bude využit k podpoře mládeže v kladenských sportovních klubech.

Důležité je aby TEPO zajišťovalo spolehlivé dodávky tepla. Proto je třeba modernizovat infrastrukturu. V příštím roce budeme opravovat hlavní přivaděč od Teplárny Kladno. No a to nejdůležitější nakonec. Cílem je zachovat ceny pro koncové zákazníky na stávající úrovni. Konec hlášení.

Kročehlavský most bude otevřen za měsíc

V březnu jsem nafasoval úkol, který nikomu moc nevoněl, zavřít Kročehlavský most. Politici rádi otvírají a stříhají pásky, nikdo nechce být poslem špatných zpráv. Kor když tou zprávou je osmiměsíční uzavírka silnice po které denně projede jedenáct tisíc aut. 

Provoz byl odkloněn na Pražskou, kde do té doby jezdilo kolem dvanáct tisíc aut denně a jednou uzavírkou se tedy zdvojnásobil.

Dobrou zprávou je, že stavba jde podle plánu. Nový most stojí. Probíhají dokončovací práce, jakmile bude finální povrch, bude se stříhat páska. Most by měl být otevřen na začátku prosince.

Včera byla otevřena Doberská. Proběhly hlavní etapy rekonstrukce ulice Milady Horákové. Generála Klapálka je v plánu otevřít na konci listopadu.

Kladno bude na začátku prosince opět průjezdné.