Připravujeme využití brownfieldu bývalé Poldi

Třetinu území Kladna tvoří Brownfield. Velkou část území bývalé Poldovky se už díky spolupráci města s vlastníkem pozemku, podařilo sanovat a je připravena k opětovnému využití.

S investorem máme uzavřené memorandum, ve kterém se zavazuje do území směřovat podniky s vyšší přidanou hodnotu. Nyní ještě nemůžeme prozradit konkrétní jména, ale bavíme se primárně o firmách z oblasti IT, výzkumu a vývoje. To je směr, kterým chceme Kladno rozvíjet a který budeme do budoucna podporovat.

Spolu s majitelem velké části pozemků pracujeme na rozvoji infrastruktury v průmyslové zóně, řeší se dopravní situace, opravy silnic, plánuje se zde odklon kamionové dopravy, inženýrské sítě a vznikl také záměr využití velkou část brownfieldu pro komerční účely.

Projekt pod názvem CITY PARK KLADNO na území o rozloze 237 355 m2 do města přinese více než 2000 pracovních míst. Nový high-tech park bude mít prostory pro standardní provozy IT firmy a výzkumné organizace. Celý projekt zároveň zajistí další sanaci kontaminovaných pozemků.

Občas se někde objevují nápady na to, aby do tohoto území bylo rozšiřováno město a bytová zástavba. To se nikdy nestane. Sanace území je extrémně finančně náročná, a to se bavíme vždy na úrovni sanace pro průmysl. Znečištění je tak rozsáhlé, že nikdo nezaplatí sanaci na úroveň pro bydlení. Je možné využít některé okrajové části ale to co bylo téměř sto lety provozu zasaženo zůstane pouze pro komerční účely. I tak je dané území ohromnou příležitostí pro rozvoj Kladna a má smysl se koncepčně věnovat jeho rozvoji.

Prodáme 27+4 v centru města

Budova byla postavena ve 30. letech 20. století a ve druhé polovině 80. let byl dům navržen na památku jako kvalitní funkcionalistická budova. Pozdější vlastník zvýšil podlahovou plochu objektu 2x tak, že stávající kinosál citlivě proložil betonovými sloupy a nad kinem vytvořil rozsáhlé ubytovací kapacity bez nouzových východů.

 • Na své si v objektu přijdou milovníci architektury, dekadentního streetartu, holubího trusu a plísně.
 • Energetický štítek G, jinými slovy, barák je žumpa na peníze. Topit tam moc nejde, jelikož topení bylo odmontováno minulým majitelem před prodejem městu.
 • Sběr dešťové vody je řešen kyblíky a lavory.
 • Možné využití za současného stavu: natáčení hororu.

Tak a teď vážně. Kladenští Zelení myslí, že OKO někdo koupí za cenu, jakou zaplatil bývalý primátor a Kladno díky tomu přijde o „cenný“ majetek. Popravdě pokud by nyní někdo dal 36,5 milionu za to co vidíte na obrázcích, byli bychom rádi. S velkou pravděpodobností, se tak nestane.

Proč rada zveřejnila záměr prodeje?

Pokud nikdo bývalé kino OKO nekoupí, a my budeme mít oficiálně potvrzené že prodej není možný, zkusíme budovu zařadit na seznam brownfieldů. Následně můžeme žádat o dotaci na rekonstrukci brownfieldu neb jiná na takový objekt není. V tuto chvíli řešíme s ČKA možné využití a to, jak přistoupit k opravě zdevastované budovy. Zatím se jeví jako nejlepší možnost vyndat z objektu vloženou ubytovnu i nosné sloupy a vrátit vše do původního stavu s tím, že dole by byla restaurace/ kavárna a nějaký menší multifunkční sál. Pokud to nechceme dál bastlit, (a to nechceme) bavíme se o rekonstrukci odhadem 25-35 milionů.

Takže ještě jednou. Pokud by měl někdo zájem, prodáváme za kupní cenu 36,5 milionu, ani koruna navíc. Neváhejte! Nemovitosti za poslední roky šly nahoru. Tohle je kauf, na který v životě nezapomenete … v případě zájmu vyřídíme i hypo 🙂

Na Kladně možná vznikne nová architektonická dominanta


To je pracovní název nové dominanty, která na Kladně možná vznikne. Od realizace stavby jsme stále daleko, ale udělali jsme první krok, když se po jednáních objevil investor, který projevil zájem o odkup pozemku v Kročehlavech pro záměr stavby výškové budovy.

Ne nedělám si legraci…

Mrakodrap to nebude, ale na poměry Kladenska a vlastně i České republiky by mělo jít o opravdu významnou stavbu, která bude svou výškou a moderním zpracováním utvářet reprezentativní vstup do města.  Celý objekt bude tvořen celkem 24 patry, z čehož vrchních osm bude ustupující. Pro představu ikonické Rozdělovské věžáky, které můžete vidět ze vzdálenosti i více než dvaceti kilometrů mají výšku 13 pater. Minimálně by zde mělo být vidět celé Kladensko a Prahu by z vyhlídky měli lidé jako na dlani. 

Krom městem připravované stavby Sítenského mostu, by se tato stavba v nadcházejících letech mohla stát jednou z nejvýznamnějších investic na Kladně. 

Cena pozemků

Před minulými volbami zažilo Kladno masivní prodej pozemků za směšně nízké ceny. Tento problém tady nehrozí. Pokud sečteme kupní cenu pozemku s dalšími příspěvky, které investor vynaloží na rozvoj města a související infrastrukturu tedy zvýšení kapacit škol, školek nebo čističky odpadních vod atd … může Kladno za pozemek o výměře přibližně 7000 m2 získat částku okolo 50-60 milionů v závislosti na výsledné podlahové ploše realizované stavby.

 Ve zkratce, nikdy nikdo v historii Kladna, nedokázal za metr vyjednat více.  Pokud vezmeme průměr plánovaných kapacit, tak do městské kasy za metr pozemku poputuje 4x více než za pozemky u nádraží, které minulé vedení prodalo těsně před volbami… tedy pokud investor oficiálně přistoupí na podmínky prodeje a vše odhlasuje zastupitelstvo.

Ono s ochotou investovat trošku zamávaly poslední měsíce tak uvidíme, jak to vše dopadne. Každopádně je myslím dobré o celém záměru informovat ihned ve chvíli, kdy to je možné…

Podmínky prodeje 

Kupec musí kromě zaplacení dohodnuté ceny splnit celou řadu podmínek které jsme předem stanovili. Mezi ně patří zejména dodržení termínů, nutnost zajistit, aby finální vzhled navrhoval architekt s patřičnou referencí, dodržení územní studie, umožnění prostupnosti a samozřejmě, když už plánujeme výškovou budovu, chceme, aby měla veřejnost přístup na vyhlídkovou terasu v nejvyšším patře. 

Co v budově bude? 

Objekt bude sloužit převážně k bydlení v kombinací s administrativními prostory a prostory se službami pro veřejnost, jako jsou například kavárny či restaurace především v přízemním parteru budovy.

Na co Kladno peníze využije? 

Většina z peněz, které získá město prodejem, bude využita na revitalizaci přilehlých částí sídliště Kročehlavy a zbytek potom na navýšení kapacity školek a čistírny odpadních vod.

Proč? 

Za mě jednoduché. Jaká je současná vyhlídka budoucnosti pro největší sídliště ve středočeském kraji? Narovinu město nemá a nebude mít dost peněz, aby to tu vše opravilo. Máme tedy dvě varianty budoucího vývoje. Sídliště bude postupně chátrat a struktura obyvatel půjde dolů, (nic moc zpráva, pokud jste si koupili byt na hypotéku), nebo uděláme vše pro to, aby se tenhle trend otočil. Pokusíme se přivést lidi kteří sem investuji peníze, které sídlišti a jeho okolí dají nový impulz k tomu, aby se rozvíjelo… a tohle je jeden z těch případů které by měly pomoci k tomu, aby Kročehlavy byly dobrou adresou.

Kdy to bude stát?

Jednoduchá otázka, těžká odpověď. Krom kupní ceny jsme vyjednávali i o tom, aby byly součástí kupní smlouvy takzvané pojistky. Tyto pojistky by vše anulovaly v případě, že by investor nepostupoval dle těchto předem dohodnutých podmínek a které budou investora nutit postupovat podle plánu. Nicméně pozemek je v tuto chvíli stále v majetku města a zatím nedošlo ani k samotnému prodeji. Povolovací procesy na takovou stavbu trvají roky a během této doby se zdánlivě nebude nic dít. Realisticky ale stavba bude stát nejdříve za 5 nebo 6 let.

Historie záměru

Stavba výškové budovy na tomto miste je jako Yeti, hodně lidi o tom mluví, ale nikdo zatím nic neviděl a vlastně se to za ty roky, kdy se to plánuje, nikam neposunulo. Vzniklo několik variant o různých výškách. Tou poslední jej toto o výšce 16 pater.  Jenže má smysl stavět něco co bude připomínat jen vetší panelák?

Nakonec jsme se shodli na tom, že výšková budova má byt zajímavá i vzhledem a nevypadat jako plechovka od fazolí a investor začal hledat inspiraci v místech, kde nechal nesmazatelné stopy Kladenský rodák Antonín Čermák, pozdější starosta Chicaga. Inspirace výškovými stavbami tohoto města je tak zřejmá a je to cesta kterou by se mělo jít dál. Proto MCT věž starosty Čermáka ve zkratce Mayor Cermak Tower. Místo kde se potkává historie Kladna s budoucností.

Co se děje na Kladně – červenec 2020

 • Školka v Divadelní ulici má novou zeď a tím se streetartem na Kladně nekončíme.
 • Rekonstrukce hlavního přivaděče od Teplárny Kladno.
 • Na Sítné bude navýšena kapacita parkoviště u domu kultury.
 • Vypisujeme tendr na rekonstrukci zimního stadionu.

Návrh nové podoby náměstí Karla Kindla

Máme návrh nové podoby náměstí Karla Kyndla na Bressoně. Ten počítá s úpravou autobusové zastávky a bezpečnými přechody. V jižní části a prostorem za zastávkou potom počítáme s parkovou úpravou a výsadbou nových stromů.

Dvě varianty horní části hlavní třídy

V červnu jsme představovali rozvojové projekty města. U zimáku je v podstatě rozhodnuto, most řeší pan architekt Pleskot a zatím nemáme náhledy. Největší diskuse byla vždy nad variantami řešení horní číst hlavní třídy.

Znáte to všichni. Žádná zeleň, téměř žádné místo pro předzahrádky, všude podivná zábradlí… Prostě na centrum města to je nešťastné. Na tom, že je potřeba s tím něco dělat, se shodneme asi všichni. Na tom, jak by výsledek měl vypadat, jsou ale názory rozdílné.

Vezmete to tedy od začátku.

Minulé vedení města v roce 2016 vypsalo architektonickou soutěž, na základě, které byl vypracován tento projekt.

Jak sami vidíte, jedná se o kompletní přestavbu, včetně změny dopravního režimu. Kleinerova by byla takzvaně zklidněna širokým příčným prahem který by propojil náměstí Svobody a předprostor kina Sokol. Zmizela by všechna parkovací místa a plocha by byla komplet pro pěší. Počet parkovacích míst by se zmenšil i v Tyršově ulici která by byla slepá a obousměrná. Na jejím konci by bylo nutné se otočit a na hlavní silnici vyjet, až na světelné křižovatce u Gymnázia.

Projekt byl kompletně dopracován, nicméně nejspíš z finančních důvodů, nebyl realizován. Představa že by v době ekonomické krize mohl někdo realizovat projekt na který nebyly peníze ani v době kdy ekonomika rostla je nereálná.

Popravdě na obrázku se mi to líbí, jenže když jsme nad tím začali uvažovat z praktického hlediska, tak to zas tak ideální nebylo. Dali jsme tedy dohromady to, co si od tohoto prostoru slibujeme my i lidé kteří tady provozují obchody nebo služby.

 • Do prostoru by měla přijít zeleň.
 • Bylo by dobré rozšířit místo pro předzahrádky a pro pěší.
 • V ideálním případě by zde měla být možnost vysadit děti na cvičení a zaparkovat.

Tím že by z Tyršova ulice měla být obousměrná, by byl výrazně snížen počet parkovacích stání a auta by s musela otáčet u křížení s TGM. Nedokážu si představit, jak by takové řešení lidé přijali, a tak jsme ve druhé variantě návrhu zachovali stávající dopravní režim.

Takové zadání potom dostal na městský architekt pro veřejný prostor, který vytvořil druhou variantu možného řešení, která většinu požadavků zohlednila.

Byla zúžena silnice před Sokolem, přičemž byla zachována možnost průjezdu i parkování. Přibyly stromy a je rozšířen chodník, a možnost umístění předzahrádek.

Nechci, aby z toho bylo nějaké politikum a chtěl bych to oprostit od toho za jakého vedení města jaký návrh vznikl. Hádky, jestli Losna nebo Mažňák k ničemu nevedou. Jde o prostor, který se více či méně týká nás všech kdo v tomhle městě žijeme. Proto budu rád, když mi napíšete, váš názor na tyto varianty.

Hezké prázdniny všem.

Co se děje na Kladně – červen 2020

 • Nakupujeme pozemky od Hřebče pro stavbu parkoviště v Kročehlavech
 • V ulici Vrchlického byl zahájena stavba nové školky
 • Změny v Americké ulici – zmizí dům hrůzy a vznikne nová okružní křižovatka

Nové zázemí pro kladenský baseball

Baseballisti Miners Kladno mají nové zázemí. Díky všem, kteří se na celé akci podíleli. Nebylo to vždy jednoduché, ale výsledek stojí za to. Původní stav byl katastrofální. Dětem, které chtěli jít na toaletu, například kapalo z děravé střechy na hlavu. Rozpadající se budova byla zdemolována a zachovány byly pouze základy na kterých je umístěna modulární stavba. Krom rychlosti, s jakou vznikla, je výhodou možnost dalšího rozšíření.

Klub má v novém zázemí posilovnu, šatny, klubovnu a samozřejmě sociální zařízení. Dnes jsme stříhali pásku, ale tím samozřejmě nekončíme. Petr Baroch v příštím roce vedlejší plochu přestavět na softbalové hřiště. Klub se pokusí alepoň část prací dělat svépomocí a já za město rád pomůžu, aby to dobře dopadlo.

Už koluje fáma…

Už koluje fáma, že most bude užší…. Jak to tedy s mostem doopravdy bude? 

Pan Šváb zastupující zájmy Volby pro Kladno dříve v ANO nyní v Trikolóře napsal: 

„Stávající čtyřpruhová páteřní komunikace Kladna, po které v pracovní den projede až patnáct tisíc vozidel, se má dle zadání změnit na dvoupruhovou komunikaci.“

Informaci nekriticky sdílely noviny Vaše Kladno.  Informace je pro čtenáře zajímavá, její jediný problém je, že není pravdivá. Jsou dvě možnosti, jak se taková informace mohla dostat ven. Jednou je, že ji někdo zveřejnil záměrně. Druhou variantou je, že si pan Šváb udělal názor na základě první části věty, ale už ji nedočetl celou.

Jak to bude s mostem bude doopravdy?  V zadání je napsáno: „Dopravní systém mostu by měl respektovat stávající dopravní systém, tedy 2 jízdní pruhy… a teď pozor…. v každém směru. Bude zachován i oboustranný chodník.“ Obavy zástupce hnutí Trikolóra, že by nový most dopravně nestačil, nejsou na místě. Dva pruhy v každém směru to znamená 4 jízdní pruhy. 

Jak jsem v jednom z minulých videí uvedl, před podpisem smlouvy s Josefem Pleskotem jsem rozeslal všem zastupitelům včetně opozice zadání projektu k připomínkování. Informace najdete i na webu města. Bylo to na Kladno průkopnické gesto. 

Zeptat se opozice na názor, kdo to kdy viděl …  i přesto, že z opozičních zastupitelů neodpověděl nikdo, předpokládám, že kritice se stejně nevyhneme, ale je to zajímavý experiment. Opozice měla poprvé na Kladně možnost ovlivnit zadání velkého investičního projektu. 

Zpátky k fake news. V dnešní době je prostor plný informací a lidé nemají čas si je ověřovat. I apríl se může změnit v „zaručenou“ informaci…  tak k těm největším nesmyslům které se po městě šíří v poslední době.  Vezmeme to rychle. 

 • Kročehlavský Pivovar se nemění na obchodní centrum
 • Sítenské údolí ani podjezd u 8 základní školy se nebude zasypávat
 • Na Růžovém poli věznice nevyroste
 • V Bažantnici není krokodýl

Josef Pleskot, modernizace trati, oprava hřbitovní zdi a zapomenuté sochy…

V pondělí na Kladně proběhl podpis smlouvy s Josefem Pleskotem. Ten do září navrhne architektonicko / technické řešení nové podoby Sítenského mostu. Věděli jste, že rodina Pleskotů na Kladně dokonce nějakou dobu žila? 

Více ve videu…

Jsem opravdu rád, že se jméno Pleskot na Kladno vrací. Tentokrát dobrovolně. 

Absorbéry míso protihlukových stěn

Spolu se Správou železnice se snažíme ladit každý detail projektu. Jedním z těch problematických byly protihlukové stěny podél trati, která vede v těsné blízkosti rodinných domů. Tady za mnou měly vyrůst více než čtyřmetrové stěny, z čehož měli místní oprávněné obavy. 

U Strouhalovy ulice nahradí protihlukové stěny kolejové absorbéry

V tomto roce byla proto provedena hluková studie v celém úseku. Po jejím vyhodnocení víme, že můžeme ohromné protihlukové stěny kolem většiny trati nahradit kolejovými absorbéry. To je dobrá zpráva zejména pro lidi, kteří bydlí přímo vedle trati tady u Strouhalky kde bylo původně v plánu vystavět protihlukové stěny hned za zahrádkami místních obyvatel. 

Hřbitovní zdi

Opravujeme zeď u kladenských hřbitovů. Byla to potřebná nicméně dlouhodobě odkládaná investice. Prostě za práce na hřbitově politický body nejsou. 

Když jsem dal na facebook fotku ze svatého Jána z Dubí, psali jste mi, jak je to s opravou zdi tady. Ta je bohužel stále v nedohlednu. Celý hřbitov vlastní Římskokatolická farnost, se kterou město jedná roky. Ale stále bez výsledku. 

Přitom ve finále víme, že nebude jiná možnost, než že celý areál převezme Kladno a opraví to na vlastní náklady. Nyní to opravit nejde. Tady ani jinde investovat do cizího majetku nemůžeme. Je to asi stejný princip jako pokud by vám soused vyšperkoval auto nějakými doplňky, protože se mu jeho současný není podle jeho gusta. Někomu by se to možná líbilo, někomu ne ale legálně to prostě není možné. 

Participativní rozpočet Středočeského kraje

Do 15. června můžete hlasovat v participativním rozpočtu Středočeského kraje. Z Kladna jsou tam projekty pro cyklisty, nový ukazatel na hornický skanzen nebo návrat sochy Rodina na náměstí Jana Masaryka. Ta byla odstraněna při rekonstrukci v roce 2015 a už se nevrátila. Teď můžete hlasováním pomoct k tomu, aby se socha dostala zpátky. Já tedy myslím, že tam patří a budu se snažit ji tam dostat i kdyby to v tom hlasování na kraji nevyšlo. Je to jedna z nekontroverzních soch a sem na parkoviště magistrátu rozhodně nepatří. 

Zapomenutá socha

Ale když už jsme u těch soch. Tahle socha je uložená v areálu Tepa na Sítné. Z původního místa tam byla přesunuta asi někdy v 90 letech. Lidem připomínala dobu minulou. Asi proto neměl nikdo doposud odvahu to zase vrátit do veřejného prostoru. Co bylo bylo. Mě je 37 v době kdy byla sametová revoluce, jsem chodil do první třídy asi proto mi tyhle sochy nevadí. Nebo spíš nemyslím, že bychom se za to měli stydět a staré sochy někam schovávat na parkoviště nebo za plot. 

Klidně mi dejte vědět do komentářů na youtube nebo na facebooku super pro návrat téhle sochy a naštvaného smajlíka pro to, aby zůstala tam kde je… Díky mějte se hezky.