Předáváme město

V září 2020 na zastupitelstvu se díky hlasům dvou přeběhlíků z ANO, vrátila do vedení města Volba pro Kladno spolu s komunisty. ODS po dvou letech opouští vedení města.

Za tyto dva roky se podařilo ve městě opravit více chodníků, silnic a veřejných prostor než za celé předchozí volební období. Zároveň jsme začali pracovat na projektech, které mají v příštích letech možnost posunout Kladno dál. Od zlepšení energetiky, přes nový zimák, drobné propojky v údolí a nový most až po modernizaci trati. Doufám, že tyto projekty budou pokračovat.

Za ODS mohu slíbit, že budeme konstruktivní opozicí a podpoříme vše co zlepší kvalitu života na Kladně.

Zde je seznam projektů, které jsme uvedli v život nebo připravili k realizaci v příštích letech. I když to nebude jednoduché. Za zastupitele ODS mohu slíbit, že realizaci těchto záměrů podpoříme, jak jen to bude možné.

2020 dokončené, probíhající nebo plánované projekty

Štechova – v realizaci. Plán dokončení říjen 2020

Obránců Míru – krom drobných úprav dokončena 2020

Svojsíkova Švermov – dokončena 1 etapa 2020 , 2 etapa 2021.

Mateřská školka Vrchlického kompletní rekonstrukce – probíhá oprava

Oprava silnice Na Valmetce – probíhá

Holandská 1 etapa – dokončeno

Zázemí Miners Kladno – dokončeno. Získalo ocenění stavba roku Středočeského kraje

Navýšení kapacity parkoviště u Domu kultury – probíhá – dokončení říjen 2020.

Podjezd u 7-8 ZŠ Vodárenská –probíhá oprava, dokončeno do prosince 2020.

Rekonstrukce chodníku Vitry 2224 – zadáno k realizaci

Rekonstrukce chodníku Plzeňská 3102 – zadáno k realizaci

Výstavba parkovacích míst Mostecká 3156 – zadáno k realizaci

Okružní křižovatka Kovárna – stavebně dokončena 2020 – potřeba osadit zeleň a vybrat z variantu využití pro vyčištěný pozemek u trati (psí louka, park, pétanque)

Oprava střechy a pláště zimního stadionu – Projekt je připraven včetně stavebního povolení.  Stačí schválit radou města a rekonstrukci je možné zahájit. Dokončení do září 2021. Jsou předjednány dotační tituly na všechny etapy rekonstrukce.

Schody R. Knotka Podprůhon – Projekt je hotový, má stavební povolení. Realizace naplánovaná na podzim 2020.

Rozdělov sever – Ulice Severní – připravena na schválení radou – plánovaná realizace říjen 2020

Propojení Panská louka – Sítenské údolí: prosekaná zeleň mimo vegetační období 2020, získá stavební povolení říjen 2020, realizace do konce roku 2020.

Propojení Sítenské údolízimní stadion: prosekaná zeleň mimo vegetační období 2020, získá stavební povolení říjen 2020, realizace do konce roku 2020.

Pumptracková dráha

Muzeum Zdeňka Millera

Muzeum Věžových domů – otevřena první etapa, zadán projekt na návštěvnické centrum.

Zahájena studie na opravu Stodoly a propojení do komplexu zámecké zahrady

Na Vyhaslém 1 etapa revitalizace zeleně – podzim 2020. II Etapa oprava povrchů 2021-22. Probíhá jednání s investorem o předání plochy za horkovodem do majetku města a jeho přeměna na nový park.

Oprava ulice Fugnerova – projekt na propojení do ulice Zahradní dokončen. Plán realizace do konce roku 2020.

Oprava ulice P. Holého – připraveno na dvě etapy. První plánovaná do konce roku 2020.

Zadání projektu na rekonstrukci kina OKO – bylo požádáno o zařazení budovy na seznam brownfieldů. Díky tomu, bude možné získat na rekonstrukci objektu dotaci. Ve spolupráci se zástupci komory architektů, vzniklo zadání na odstranění vnitřního objektu ubytovny (přístavba z 90 let) a přestavbu původní budovy tak, aby uvnitř vznikl multifunkční prostor, prodejna v parteru a administrativa v horní nástavbě. Část objektu bude možné využít jako galerii.


Projekty připravené na rok 2021

Rekonstrukce autobusového nádraží – projekt, počítá s osmi zastřešenými nástupišti, odbavovací halou s čekárnou, toaletami, se zázemím pro řidiče, prodejem jízdenek i technologickým zázemím terminálu. Prostor dostane nové povrchy i systém odvádění dešťové vody se vsakem v místě. 

Holandská 2 etapa – v přípravě, realizace květen 2021.

Rozdělov Sever – parkoviště v ulicích Vít Nezvala a Fráni Šrámka.

Rozdělov SeverPropojení přes areál TEPO do lesa – získalo stavební povolení, realizace jaro 2021

Projekt cyklostezky Sportovců – Doberská – připraven na realizaci. Realizace jaro 2021. financováno dotačním titulem.

Kaplička Vyšehrad Švermov – první etapa naplánována na 2021.

Švermovské údolí – I etapa: úprava vjezdu k SK Baník Švermov naplánována na jaro 2021. Běží výkupy pozemků pro propojení jižním směrem na Koreu.

Napojení Korea na kruhový objezd – projekt připraven, získáno povolení od správy hmotných rezerv, realizace připravena na léto 2021.

Nová lávka podjezdu Vodárenská jaro 2021.

Bajkal realizace první etapy z přípravné studie – letní prázdniny 2021.

Základní a mateřská škola Doberská – úpravy školních zahrad, realizace naplánovaná 2021

Okrsek 4 / Meta – zadán projekt s dokončením prosinec 2020 – plánovaná realizace první etapy podzim 2021

Oparava ulic na Dříni: Kralupská, A Kouly, Hradčanská.

Návštěvnické centrum muzeum věžových domů – projekt dokončuje arch. Žalský. Těsně před dokončením. Plán realizace 2021.

Obnova lesa Bažantnice – zadán projekt včetně úprav okolí lesa. 

Miners Kladno – úprava nevyužité části na druhou herní plochu.

Na Vysokém – připojení na kanalizaci. Připraven projekt. Nutná úprava, která má zohlednit napojení nové rozvojové lokality.

Rekonstrukce ulic Dubí Hornická, Plechátova, Kalinova – projekt dokončen v roce 2020, realizace 2021.

Oprava ulice Unhošťská (ŘSD) a navazujících prostor (Kladno)

Umístění stacionárního radaru – Vrapice

Oprava ulice Jeronýmova

Revitalizace zeleně Růžové Pole

Revitalizace zeleně Sítná I etapa

Okružní křižovatka Železničářů / Josefa Čapka – zadání projektu připraveno na září 2020.

Parkoviště Pařížská – pozemek vykoupen od Hřebče na jaře 2020. Potřeba dokončit projekt.

Oprava ulice P. Holého – Druhá etapa.

Oprava ulic Nezamyslova a Patejdlova v Kročehlavech


Projekty připravené na rok 2022

Předprostor Kina OKO a horní část hlavní třídy – úprava prostoru při zachování průjezdnosti a možnosti parkování.

Průchova – projekt je připraven a plánována realizace na léto 2022. Obnova povrchu silnice, parkovacích stání a prostor mezi domy.

ZŠ Norská – rekonstrukce zaměřená na energetické úspory, včetně bazénu.

Vinařická – projekt hotový plán realizace 2022

Revitalizace zeleně Kordačova – Římská

Oprava ulic Divadlení a Zahradní v Kročehlavech

Vyhlídková plošina muzeum věžových domů

Bajkal realizace druhé etapy z přípravné studie

Mateřská škola Jiráskova Švermov – studie je dokončena, potřeba finalizovat projekt.

Vyšehrad Švermov 2 etapa

Náměstí Brezon – projekt je připraven   – realizace 1 etapa 2021

Okružní křižovatka nahrazující dvě světelné křižovatky u Kauflandu – realizace 2022

Cyklostezka Švermov – Čabárna

Propojení pro pěší Korea – Švermovské údolí 


Projekty připravované ve spolupráci s krajem nebo státními organizacemi

 • Rekonstrukce SK Kladno
 • Stavba nové multifunkční sportovní haly

Strategické projekty

Čistírny odpadních vod jsou na hranici kapacity. Z tohoto důvodu není možné připojit další investiční záměry. Kladno se bez modernizace a navýšení kapacity čistíren odpadních vod nemůže dále rozvíjet. Z tohoto důvodu jsou pro město klíčové tyto dvě investice.

Rekonstrukce a navýšení kapacity čistírny odpadních vod Vrapice – investice připravena ve spolupráci s VKM.

 • Umožní další rozvoj města Kladna
 • Ukončí stavební uzávěru na novou výstavbu z důvodu nedostatečné kapacity ČOV ve Vrapicích

Vybudování nové čistírny odpadních vod (ČOV) v Dubí

 • Umožní využití rozsáhlých nevyužitých území bývalé Poldi a rozvoj výstavby ve městě.
 • Zlepší životní prostředí v lokalitě Dřetovického potoka

Stav: hotová a projednaná projektová dokumentace, podat žádost o ÚR

Oprava přivaděče pitné vody z vodojemu Kopanina do vodovodu Kožová hora

 • zásadní investice pro zajištění dostatku pitné vody pro město Kladno

Stav: předprojektová příprava, financování zajištěno

Napojení Poldi – D4: v roce 2020 byla zpracovaná studie proveditelnosti a zadán projekt. Realizace během 3-4 let nutná ve spolupráci s krajem. Projekt je klíčový pro další rozvoj areálu Poldi.

Nová komunikace, odvede dopravu zejména nákladní z průmyslových zón bývalé Poldi mimo město.

 • zajistí významné odlehčení dopravy ve městě
 • umožní využití rozsáhlých nevyužitých území bývalé Poldi

Stav: Před podpisem smlouvy na zhotovení projektové dokumentace.

Rozvoj starých průmyslových zón Poldi

 • zajištění nových pracovních míst
 • vyčištění ekologicky zatížených pozemků
 • získání pracovních aktivit s vyšší přidanou hodnotou
 • zajištění vyšších příjmů do městské pokladny

Stav: Podepsané memorandum o společném záměru města a vlastníků pozemků, podaná žádost o vydání ÚR pro inženýrské sítě v daném území, probíhá odstraňování ekologických zátěží.

Změna regulačního plánu Vojtěšská huť RP2

 • zajistí rozvoj dané lokality (bývalá huť Koněv)
 • odstraní administrativní zátěž
 • ochrání současné pracovní aktivity a pracovní místa

Stav: Změna RP2 zpracovaná a projednaná, zbývá schválit Radou města a Zastupitelstvem města.

Sítenský most – arch. Pleskot dokončil a předal architektonicko – technické řešení nové podoby Sítenského mostu a jeho okolí. Je potřeba dokončit územní řízení a projektovou dokumentaci. Stavba je naplánována na etapy se zachováním průjezdnosti a kapacity (průjezd možný oběma směry ve 2 pruzích). Zahájení nejpozději v roce 2022. Představení nové podoby Sítenského mostu bylo naplánované s arch. Pleskotem na 10.10.2020 od 10:10 přímo pod mostem.

Podařilo se nám zapojit Kladno do mezinárodního projektu SPARCS – pokud v mezinárodní soutěži uspějeme a naše projekty budou kvalitně připravené, má možnost Kladno získat granty na zlepšení efektivity dopravy a energetiky. Cílem je zlepšit kvalitu životního prostředí, prostupnost města a snížit cenu energií pro obyvatele.

Cyklostezka Kladno – Praha: v letech 2019/2020 byla zpracována studie cyklotrasy Kladno – Praha. Výsledek byl projednán se všemi obcemi po trase a nyní je potřeba vše dotáhnout do fáze stavebního povolení. Financování takto rozsáhlého projektu je předjednáno ze Státního fondu dopravní infrastruktury, samozřejmě je nutná koordinace se Správou železnic a Středočeských krajem.

Modernizace trati – ve spolupráci se Správou železnic byl kompletně revidován projekt Kladenské části. V roce 2020 stavba získala územní rozhodnutí. Dokončit je třeba podjezd Wolkerova. V případě že bude spolupráce s městem probíhat hladce v roce 2021 bude probíhat tendr na zhotovitele stavby. Zahájení stavby je plánováno na rok 2022.

Díky!

Chtěl bych tímto poděkovat všem za spolupráci při rozvoji Kladna. Dnes na zastupitelstvu se díky hlasům dvou zastupitelů z ANO, vrátila do vedení města Volba pro Kladno spolu s komunisty.

Končím tedy na pozici radního pro rozvoj. Za dva roky se podařilo ve městě opravit více než za celé předchozí volební období. Zároveň jsme začali pracovat na projektech, které mají v příštích letech možnost posunout Kladno dál. Od zlepšení energetiky, přes drobné propojky v údolí a nový most až po modernizaci trati. Doufám, že tyto projekty budou pokračovat dál.

Za ODS mohu slíbit, že budeme konstruktivní opozicí a podpoříme vše co zlepší kvalitu života na Kladně.

Opravujeme Kladno

Tento týden otevřena okružní křižovatka Na Kovárně, ulice Svojsíkova, I. Olbrachta, srovnány kanály v P. Bezruče a dnes ještě otvíračka Obránců Míru.

Běží revitalizace sídliště Štechova, dodělají se chodníky kolem Kovárny, tendruje se podjezd Vodárenská. Připravuje se navýšení parkovací kapacity u Domu kultury a oprava ulice Na Valmetce.

Krom dopravních staveb běží rekonstrukce školky Vrchlického, startuje velká rekonstrukce a navýšení kapacity domova pro seniory a oprava školní střechy v Doberské ulici.

To vše proběhne v tomto roce. (možná stihneme i o něco víc)

Paralelně s tím vším pracujeme na projektové přípravě na příští roky, což jde ruku v ruce v koordinaci s přípravou na další dotační období, které bude masivně podporovat obnovu veřejných prostor. Tam chceme z dotačního koláče urvat pro Kladno co možná nejvíc. Bude to totiž jedna z posledních šancí, kdy bude možné díky dotacím opravovat každý rok 3x víc. Tedy ne ulice a okolí ale celé bloky. A to chceme…

Modernizace trati Kladno – Kladno Ostrovec

Většina lidí neuvěří, dokud se nebude kopat, ale Kladno s Prahou spojí dvoukolejná trať, po které bude vlak vozit cestující v desetiminutovém taktu. Podle harmonogramu, se kterým počítá Správa železnic bude to, co uvidíte na videu na Kladně do pěti let hotové.

Za poslední dva roky jsme v projektu modernizace trati ne pokročili, ale udělali několik ohromných skoků. Jak směrem k realizaci stavby, tak k její optimalizaci. Tedy zejména k tomu, aby byla pro cestující z Kladna a pro okolí co možná největším přínosem. Jak bude výsledek vypadat sami vidíte na tomto videu. Jen upozorňuji, že některá protihluková opatření, architektonická řešení a technické detaily nejsou definitivní.

Přístřešek u hlavního nádraží, se bude redukovat, tak aby historická budova lépe vynikla. Některé protihlukové stěny budou nahrazeny absorbéry. Podchod Klikorkova bude nahrazen jiným řešením. Prostě detaily ještě ladíme.

Za dva roky začnou připravené práce. Stavba Kladenského úseku bude trvat dva roky, což pro Kladeňáky bude znamenat dopravní komplikace a výluky na trati. Aby vše bylo co možná nejrychlejší, počítá investor a tím, že práce budou probíhat 7 dní v týdnu, 14 hodin denně i o svátky.

Co se kolem trati děje a kam se projekt posouvá?

 • Na kladenskou část trati bylo vydané uzemní rozhodnutí (tedy povolení umístit stavbu). Podařilo se změnit projekt tak, aby bylo přímé spojení Kladno – letiště.
 • Pro Kladno zcela zásadní úprava, se kterou projekt ještě v minulém roce nepočítal. Za pomoc při vyjednávání díky Vojtěch Munzar.
 • Podařilo se zachovat nádražní budovu na hlavním nádraží. Podařilo se zlepšit 100+1 detail v projektech nádraží, nástupišť, průchodů a podchodů. Mezi ty nejvýraznější patří mimoúrovňové spojení pro pěší a cyklisty od zimního stadionu na Sletiště.
 • Úpravy nástupišť a zastávek tak aby byly příjemné pro lidi a využití designového libreta které bude po celé trati.
 • Opravdu za pět minut dvanáct začali pracovat na cyklostezce které povede od Brezonu podél trati k hlavnímu nádraží a potom dál až do Prahy. To vše bez jediného úrovňového křížení se silnicí nebo tratí.

A aby toho nebylo málo. Neklademe si malé cíle. Snažíme se, aby po realizaci tohoto úseku SŽ začalo pracovat nad protažením trati tak, aby v budoucnu dokázala obsloužit Švermov a Dubí.

I přes všechnu skepsi, která projekt provází, děkuji všem, kteří pomáhají s tím, aby se tato pro Kladno klíčová stavba realizovala. Jde především o pana Ježka ze Správy železnic, lidi z Kladenského magistrátu tedy Františka Mullera, Ivana Bergamana, Honzy Pospíchala z odboru architektury, Tomáše Fujana odboru dopravy a samozřejmě by se to neobešlo ani bez spolupráce napříč stranami. Velký dík Anna Gamanová. Nesmím zapomenout na Tomáše Cacha který není z žádné strany ani úřadu, ale bez kterého by cyklotrasa Kladno – Praha nevznikla 🙂

Revitalizace Bajkal

Máme hotový návrh nové podoby veřejných prostor v okolí Bajkalu.

Jedná se o další díl z celkové koncepce pro revitalizaci kladenských sídlišť kterou připravujeme. Ta zajistí jednotný charakter území do budoucna. Hlavními tématy jsou kultivace veřejného prostoru, optimalizace dopravy a parkování, rekonstrukce povrchů a krajinářské úpravy.

Do oprav veřejných prostor v posledních dvou letech jdou rekordní prostředky. Byly opraveny povrchy a okolí ulic Milady Horákové, gen. Klapálka a Dukelských hrdinů. Stavebně v tomto roce proběhla první část revitalizace okolí Holandské ulice, okolí Obránců Míru, Unhošťská a Vitry. Pracuje se ve Štechově.

Vzhledem k tomu, o jak rozsáhlé plochy se jedná, je zřejmé, že město nikdy nemělo a nebude mít prostředky na to, aby opravu financovalo samo. Studie jsou převážně připravovány s cílem použít je jako podklady při žádostech o dotace.

Dobrou zprávou je, že v tuto chvíli víme, že nové programové období bude zhusta podporovat obnovu veřejných prostor a my děláme vše proto, aby Kladno bylo připravené na jedničku. Z celkového balíku dotačních peněz chceme co možná největší díl.

Ten, kdo bude v době vyhlášení dotačních programů připravený, má šanci získat 70 % dotaci a my chceme být připraveni, jak po stránce projektové, tak po stránce finanční. Možnost kdy za každé tři koruny investované z městského rozpočtu, můžeme získat na obnovu sídlišť dalších 7 korun od státu, nesmíme propásnout. Během příštího programového období, máme díky tomu šanci koncepčně revitalizovat celá sídliště.

Na poslední mapě vidíte to, co normálně nevidíte 🙂 S uložením podzemních sítí, si zejména v sídlištích budovaných od konce 70 let nikdo moc hlavu nelámal. Dnes se staví jinak, snažíme se sítě vést pod chodníky které je možné rozebírat v případě, že je potřeba něco opravit. Na obrázku vidíte aktuální stav, který je jedním z hlavních limitů nových výsadeb v sídlištích.

Připravujeme využití brownfieldu bývalé Poldi

Třetinu území Kladna tvoří Brownfield. Velkou část území bývalé Poldovky se už díky spolupráci města s vlastníkem pozemku, podařilo sanovat a je připravena k opětovnému využití.

S investorem máme uzavřené memorandum, ve kterém se zavazuje do území směřovat podniky s vyšší přidanou hodnotu. Nyní ještě nemůžeme prozradit konkrétní jména, ale bavíme se primárně o firmách z oblasti IT, výzkumu a vývoje. To je směr, kterým chceme Kladno rozvíjet a který budeme do budoucna podporovat.

Spolu s majitelem velké části pozemků pracujeme na rozvoji infrastruktury v průmyslové zóně, řeší se dopravní situace, opravy silnic, plánuje se zde odklon kamionové dopravy, inženýrské sítě a vznikl také záměr využití velkou část brownfieldu pro komerční účely.

Projekt pod názvem CITY PARK KLADNO na území o rozloze 237 355 m2 do města přinese více než 2000 pracovních míst. Nový high-tech park bude mít prostory pro standardní provozy IT firmy a výzkumné organizace. Celý projekt zároveň zajistí další sanaci kontaminovaných pozemků.

Občas se někde objevují nápady na to, aby do tohoto území bylo rozšiřováno město a bytová zástavba. To se nikdy nestane. Sanace území je extrémně finančně náročná, a to se bavíme vždy na úrovni sanace pro průmysl. Znečištění je tak rozsáhlé, že nikdo nezaplatí sanaci na úroveň pro bydlení. Je možné využít některé okrajové části ale to co bylo téměř sto lety provozu zasaženo zůstane pouze pro komerční účely. I tak je dané území ohromnou příležitostí pro rozvoj Kladna a má smysl se koncepčně věnovat jeho rozvoji.

Prodáme 27+4 v centru města

Budova byla postavena ve 30. letech 20. století a ve druhé polovině 80. let byl dům navržen na památku jako kvalitní funkcionalistická budova. Pozdější vlastník zvýšil podlahovou plochu objektu 2x tak, že stávající kinosál citlivě proložil betonovými sloupy a nad kinem vytvořil rozsáhlé ubytovací kapacity bez nouzových východů.

 • Na své si v objektu přijdou milovníci architektury, dekadentního streetartu, holubího trusu a plísně.
 • Energetický štítek G, jinými slovy, barák je žumpa na peníze. Topit tam moc nejde, jelikož topení bylo odmontováno minulým majitelem před prodejem městu.
 • Sběr dešťové vody je řešen kyblíky a lavory.
 • Možné využití za současného stavu: natáčení hororu.

Tak a teď vážně. Kladenští Zelení myslí, že OKO někdo koupí za cenu, jakou zaplatil bývalý primátor a Kladno díky tomu přijde o „cenný“ majetek. Popravdě pokud by nyní někdo dal 36,5 milionu za to co vidíte na obrázcích, byli bychom rádi. S velkou pravděpodobností, se tak nestane.

Proč rada zveřejnila záměr prodeje?

Pokud nikdo bývalé kino OKO nekoupí, a my budeme mít oficiálně potvrzené že prodej není možný, zkusíme budovu zařadit na seznam brownfieldů. Následně můžeme žádat o dotaci na rekonstrukci brownfieldu neb jiná na takový objekt není. V tuto chvíli řešíme s ČKA možné využití a to, jak přistoupit k opravě zdevastované budovy. Zatím se jeví jako nejlepší možnost vyndat z objektu vloženou ubytovnu i nosné sloupy a vrátit vše do původního stavu s tím, že dole by byla restaurace/ kavárna a nějaký menší multifunkční sál. Pokud to nechceme dál bastlit, (a to nechceme) bavíme se o rekonstrukci odhadem 25-35 milionů.

Takže ještě jednou. Pokud by měl někdo zájem, prodáváme za kupní cenu 36,5 milionu, ani koruna navíc. Neváhejte! Nemovitosti za poslední roky šly nahoru. Tohle je kauf, na který v životě nezapomenete … v případě zájmu vyřídíme i hypo 🙂

Na Kladně možná vznikne nová architektonická dominanta


To je pracovní název nové dominanty, která na Kladně možná vznikne. Od realizace stavby jsme stále daleko, ale udělali jsme první krok, když se po jednáních objevil investor, který projevil zájem o odkup pozemku v Kročehlavech pro záměr stavby výškové budovy.

Ne nedělám si legraci…

Mrakodrap to nebude, ale na poměry Kladenska a vlastně i České republiky by mělo jít o opravdu významnou stavbu, která bude svou výškou a moderním zpracováním utvářet reprezentativní vstup do města.  Celý objekt bude tvořen celkem 24 patry, z čehož vrchních osm bude ustupující. Pro představu ikonické Rozdělovské věžáky, které můžete vidět ze vzdálenosti i více než dvaceti kilometrů mají výšku 13 pater. Minimálně by zde mělo být vidět celé Kladensko a Prahu by z vyhlídky měli lidé jako na dlani. 

Krom městem připravované stavby Sítenského mostu, by se tato stavba v nadcházejících letech mohla stát jednou z nejvýznamnějších investic na Kladně. 

Cena pozemků

Před minulými volbami zažilo Kladno masivní prodej pozemků za směšně nízké ceny. Tento problém tady nehrozí. Pokud sečteme kupní cenu pozemku s dalšími příspěvky, které investor vynaloží na rozvoj města a související infrastrukturu tedy zvýšení kapacit škol, školek nebo čističky odpadních vod atd … může Kladno za pozemek o výměře přibližně 7000 m2 získat částku okolo 50-60 milionů v závislosti na výsledné podlahové ploše realizované stavby.

 Ve zkratce, nikdy nikdo v historii Kladna, nedokázal za metr vyjednat více.  Pokud vezmeme průměr plánovaných kapacit, tak do městské kasy za metr pozemku poputuje 4x více než za pozemky u nádraží, které minulé vedení prodalo těsně před volbami… tedy pokud investor oficiálně přistoupí na podmínky prodeje a vše odhlasuje zastupitelstvo.

Ono s ochotou investovat trošku zamávaly poslední měsíce tak uvidíme, jak to vše dopadne. Každopádně je myslím dobré o celém záměru informovat ihned ve chvíli, kdy to je možné…

Podmínky prodeje 

Kupec musí kromě zaplacení dohodnuté ceny splnit celou řadu podmínek které jsme předem stanovili. Mezi ně patří zejména dodržení termínů, nutnost zajistit, aby finální vzhled navrhoval architekt s patřičnou referencí, dodržení územní studie, umožnění prostupnosti a samozřejmě, když už plánujeme výškovou budovu, chceme, aby měla veřejnost přístup na vyhlídkovou terasu v nejvyšším patře. 

Co v budově bude? 

Objekt bude sloužit převážně k bydlení v kombinací s administrativními prostory a prostory se službami pro veřejnost, jako jsou například kavárny či restaurace především v přízemním parteru budovy.

Na co Kladno peníze využije? 

Většina z peněz, které získá město prodejem, bude využita na revitalizaci přilehlých částí sídliště Kročehlavy a zbytek potom na navýšení kapacity školek a čistírny odpadních vod.

Proč? 

Za mě jednoduché. Jaká je současná vyhlídka budoucnosti pro největší sídliště ve středočeském kraji? Narovinu město nemá a nebude mít dost peněz, aby to tu vše opravilo. Máme tedy dvě varianty budoucího vývoje. Sídliště bude postupně chátrat a struktura obyvatel půjde dolů, (nic moc zpráva, pokud jste si koupili byt na hypotéku), nebo uděláme vše pro to, aby se tenhle trend otočil. Pokusíme se přivést lidi kteří sem investuji peníze, které sídlišti a jeho okolí dají nový impulz k tomu, aby se rozvíjelo… a tohle je jeden z těch případů které by měly pomoci k tomu, aby Kročehlavy byly dobrou adresou.

Kdy to bude stát?

Jednoduchá otázka, těžká odpověď. Krom kupní ceny jsme vyjednávali i o tom, aby byly součástí kupní smlouvy takzvané pojistky. Tyto pojistky by vše anulovaly v případě, že by investor nepostupoval dle těchto předem dohodnutých podmínek a které budou investora nutit postupovat podle plánu. Nicméně pozemek je v tuto chvíli stále v majetku města a zatím nedošlo ani k samotnému prodeji. Povolovací procesy na takovou stavbu trvají roky a během této doby se zdánlivě nebude nic dít. Realisticky ale stavba bude stát nejdříve za 5 nebo 6 let.

Historie záměru

Stavba výškové budovy na tomto miste je jako Yeti, hodně lidi o tom mluví, ale nikdo zatím nic neviděl a vlastně se to za ty roky, kdy se to plánuje, nikam neposunulo. Vzniklo několik variant o různých výškách. Tou poslední jej toto o výšce 16 pater.  Jenže má smysl stavět něco co bude připomínat jen vetší panelák?

Nakonec jsme se shodli na tom, že výšková budova má byt zajímavá i vzhledem a nevypadat jako plechovka od fazolí a investor začal hledat inspiraci v místech, kde nechal nesmazatelné stopy Kladenský rodák Antonín Čermák, pozdější starosta Chicaga. Inspirace výškovými stavbami tohoto města je tak zřejmá a je to cesta kterou by se mělo jít dál. Proto MCT věž starosty Čermáka ve zkratce Mayor Cermak Tower. Místo kde se potkává historie Kladna s budoucností.