Předáváme město

Zvýrazněno

V září 2020 na zastupitelstvu se díky hlasům dvou přeběhlíků z ANO, vrátila do vedení města Volba pro Kladno spolu s komunisty. ODS po dvou letech opouští vedení města.

Za tyto dva roky se podařilo ve městě opravit více chodníků, silnic a veřejných prostor než za celé předchozí volební období. Zároveň jsme začali pracovat na projektech, které mají v příštích letech možnost posunout Kladno dál. Od zlepšení energetiky, přes nový zimák, drobné propojky v údolí a nový most až po modernizaci trati. Doufám, že tyto projekty budou pokračovat.

Za ODS mohu slíbit, že budeme konstruktivní opozicí a podpoříme vše co zlepší kvalitu života na Kladně.

Zde je seznam projektů, které jsme uvedli v život nebo připravili k realizaci v příštích letech. I když to nebude jednoduché. Za zastupitele ODS mohu slíbit, že realizaci těchto záměrů podpoříme, jak jen to bude možné.

2020 dokončené, probíhající nebo plánované projekty

Štechova – v realizaci. Plán dokončení říjen 2020

Obránců Míru – krom drobných úprav dokončena 2020

Svojsíkova Švermov – dokončena 1 etapa 2020 , 2 etapa 2021.

Mateřská školka Vrchlického kompletní rekonstrukce – probíhá oprava

Oprava silnice Na Valmetce – probíhá

Holandská 1 etapa – dokončeno

Zázemí Miners Kladno – dokončeno. Získalo ocenění stavba roku Středočeského kraje

Navýšení kapacity parkoviště u Domu kultury – probíhá – dokončení říjen 2020.

Podjezd u 7-8 ZŠ Vodárenská –probíhá oprava, dokončeno do prosince 2020.

Rekonstrukce chodníku Vitry 2224 – zadáno k realizaci

Rekonstrukce chodníku Plzeňská 3102 – zadáno k realizaci

Výstavba parkovacích míst Mostecká 3156 – zadáno k realizaci

Okružní křižovatka Kovárna – stavebně dokončena 2020 – potřeba osadit zeleň a vybrat z variantu využití pro vyčištěný pozemek u trati (psí louka, park, pétanque)

Oprava střechy a pláště zimního stadionu – Projekt je připraven včetně stavebního povolení.  Stačí schválit radou města a rekonstrukci je možné zahájit. Dokončení do září 2021. Jsou předjednány dotační tituly na všechny etapy rekonstrukce.

Schody R. Knotka Podprůhon – Projekt je hotový, má stavební povolení. Realizace naplánovaná na podzim 2020.

Rozdělov sever – Ulice Severní – připravena na schválení radou – plánovaná realizace říjen 2020

Propojení Panská louka – Sítenské údolí: prosekaná zeleň mimo vegetační období 2020, získá stavební povolení říjen 2020, realizace do konce roku 2020.

Propojení Sítenské údolízimní stadion: prosekaná zeleň mimo vegetační období 2020, získá stavební povolení říjen 2020, realizace do konce roku 2020.

Pumptracková dráha

Muzeum Zdeňka Millera

Muzeum Věžových domů – otevřena první etapa, zadán projekt na návštěvnické centrum.

Zahájena studie na opravu Stodoly a propojení do komplexu zámecké zahrady

Na Vyhaslém 1 etapa revitalizace zeleně – podzim 2020. II Etapa oprava povrchů 2021-22. Probíhá jednání s investorem o předání plochy za horkovodem do majetku města a jeho přeměna na nový park.

Oprava ulice Fugnerova – projekt na propojení do ulice Zahradní dokončen. Plán realizace do konce roku 2020.

Oprava ulice P. Holého – připraveno na dvě etapy. První plánovaná do konce roku 2020.

Zadání projektu na rekonstrukci kina OKO – bylo požádáno o zařazení budovy na seznam brownfieldů. Díky tomu, bude možné získat na rekonstrukci objektu dotaci. Ve spolupráci se zástupci komory architektů, vzniklo zadání na odstranění vnitřního objektu ubytovny (přístavba z 90 let) a přestavbu původní budovy tak, aby uvnitř vznikl multifunkční prostor, prodejna v parteru a administrativa v horní nástavbě. Část objektu bude možné využít jako galerii.


Projekty připravené na rok 2021

Rekonstrukce autobusového nádraží – projekt, počítá s osmi zastřešenými nástupišti, odbavovací halou s čekárnou, toaletami, se zázemím pro řidiče, prodejem jízdenek i technologickým zázemím terminálu. Prostor dostane nové povrchy i systém odvádění dešťové vody se vsakem v místě. 

Holandská 2 etapa – v přípravě, realizace květen 2021.

Rozdělov Sever – parkoviště v ulicích Vít Nezvala a Fráni Šrámka.

Rozdělov SeverPropojení přes areál TEPO do lesa – získalo stavební povolení, realizace jaro 2021

Projekt cyklostezky Sportovců – Doberská – připraven na realizaci. Realizace jaro 2021. financováno dotačním titulem.

Kaplička Vyšehrad Švermov – první etapa naplánována na 2021.

Švermovské údolí – I etapa: úprava vjezdu k SK Baník Švermov naplánována na jaro 2021. Běží výkupy pozemků pro propojení jižním směrem na Koreu.

Napojení Korea na kruhový objezd – projekt připraven, získáno povolení od správy hmotných rezerv, realizace připravena na léto 2021.

Nová lávka podjezdu Vodárenská jaro 2021.

Bajkal realizace první etapy z přípravné studie – letní prázdniny 2021.

Základní a mateřská škola Doberská – úpravy školních zahrad, realizace naplánovaná 2021

Okrsek 4 / Meta – zadán projekt s dokončením prosinec 2020 – plánovaná realizace první etapy podzim 2021

Oparava ulic na Dříni: Kralupská, A Kouly, Hradčanská.

Návštěvnické centrum muzeum věžových domů – projekt dokončuje arch. Žalský. Těsně před dokončením. Plán realizace 2021.

Obnova lesa Bažantnice – zadán projekt včetně úprav okolí lesa. 

Miners Kladno – úprava nevyužité části na druhou herní plochu.

Na Vysokém – připojení na kanalizaci. Připraven projekt. Nutná úprava, která má zohlednit napojení nové rozvojové lokality.

Rekonstrukce ulic Dubí Hornická, Plechátova, Kalinova – projekt dokončen v roce 2020, realizace 2021.

Oprava ulice Unhošťská (ŘSD) a navazujících prostor (Kladno)

Umístění stacionárního radaru – Vrapice

Oprava ulice Jeronýmova

Revitalizace zeleně Růžové Pole

Revitalizace zeleně Sítná I etapa

Okružní křižovatka Železničářů / Josefa Čapka – zadání projektu připraveno na září 2020.

Parkoviště Pařížská – pozemek vykoupen od Hřebče na jaře 2020. Potřeba dokončit projekt.

Oprava ulice P. Holého – Druhá etapa.

Oprava ulic Nezamyslova a Patejdlova v Kročehlavech


Projekty připravené na rok 2022

Předprostor Kina OKO a horní část hlavní třídy – úprava prostoru při zachování průjezdnosti a možnosti parkování.

Průchova – projekt je připraven a plánována realizace na léto 2022. Obnova povrchu silnice, parkovacích stání a prostor mezi domy.

ZŠ Norská – rekonstrukce zaměřená na energetické úspory, včetně bazénu.

Vinařická – projekt hotový plán realizace 2022

Revitalizace zeleně Kordačova – Římská

Oprava ulic Divadlení a Zahradní v Kročehlavech

Vyhlídková plošina muzeum věžových domů

Bajkal realizace druhé etapy z přípravné studie

Mateřská škola Jiráskova Švermov – studie je dokončena, potřeba finalizovat projekt.

Vyšehrad Švermov 2 etapa

Náměstí Brezon – projekt je připraven   – realizace 1 etapa 2021

Okružní křižovatka nahrazující dvě světelné křižovatky u Kauflandu – realizace 2022

Cyklostezka Švermov – Čabárna

Propojení pro pěší Korea – Švermovské údolí 


Projekty připravované ve spolupráci s krajem nebo státními organizacemi

 • Rekonstrukce SK Kladno
 • Stavba nové multifunkční sportovní haly

Strategické projekty

Čistírny odpadních vod jsou na hranici kapacity. Z tohoto důvodu není možné připojit další investiční záměry. Kladno se bez modernizace a navýšení kapacity čistíren odpadních vod nemůže dále rozvíjet. Z tohoto důvodu jsou pro město klíčové tyto dvě investice.

Rekonstrukce a navýšení kapacity čistírny odpadních vod Vrapice – investice připravena ve spolupráci s VKM.

 • Umožní další rozvoj města Kladna
 • Ukončí stavební uzávěru na novou výstavbu z důvodu nedostatečné kapacity ČOV ve Vrapicích

Vybudování nové čistírny odpadních vod (ČOV) v Dubí

 • Umožní využití rozsáhlých nevyužitých území bývalé Poldi a rozvoj výstavby ve městě.
 • Zlepší životní prostředí v lokalitě Dřetovického potoka

Stav: hotová a projednaná projektová dokumentace, podat žádost o ÚR

Oprava přivaděče pitné vody z vodojemu Kopanina do vodovodu Kožová hora

 • zásadní investice pro zajištění dostatku pitné vody pro město Kladno

Stav: předprojektová příprava, financování zajištěno

Napojení Poldi – D4: v roce 2020 byla zpracovaná studie proveditelnosti a zadán projekt. Realizace během 3-4 let nutná ve spolupráci s krajem. Projekt je klíčový pro další rozvoj areálu Poldi.

Nová komunikace, odvede dopravu zejména nákladní z průmyslových zón bývalé Poldi mimo město.

 • zajistí významné odlehčení dopravy ve městě
 • umožní využití rozsáhlých nevyužitých území bývalé Poldi

Stav: Před podpisem smlouvy na zhotovení projektové dokumentace.

Rozvoj starých průmyslových zón Poldi

 • zajištění nových pracovních míst
 • vyčištění ekologicky zatížených pozemků
 • získání pracovních aktivit s vyšší přidanou hodnotou
 • zajištění vyšších příjmů do městské pokladny

Stav: Podepsané memorandum o společném záměru města a vlastníků pozemků, podaná žádost o vydání ÚR pro inženýrské sítě v daném území, probíhá odstraňování ekologických zátěží.

Změna regulačního plánu Vojtěšská huť RP2

 • zajistí rozvoj dané lokality (bývalá huť Koněv)
 • odstraní administrativní zátěž
 • ochrání současné pracovní aktivity a pracovní místa

Stav: Změna RP2 zpracovaná a projednaná, zbývá schválit Radou města a Zastupitelstvem města.

Sítenský most – arch. Pleskot dokončil a předal architektonicko – technické řešení nové podoby Sítenského mostu a jeho okolí. Je potřeba dokončit územní řízení a projektovou dokumentaci. Stavba je naplánována na etapy se zachováním průjezdnosti a kapacity (průjezd možný oběma směry ve 2 pruzích). Zahájení nejpozději v roce 2022. Představení nové podoby Sítenského mostu bylo naplánované s arch. Pleskotem na 10.10.2020 od 10:10 přímo pod mostem.

Podařilo se nám zapojit Kladno do mezinárodního projektu SPARCS – pokud v mezinárodní soutěži uspějeme a naše projekty budou kvalitně připravené, má možnost Kladno získat granty na zlepšení efektivity dopravy a energetiky. Cílem je zlepšit kvalitu životního prostředí, prostupnost města a snížit cenu energií pro obyvatele.

Cyklostezka Kladno – Praha: v letech 2019/2020 byla zpracována studie cyklotrasy Kladno – Praha. Výsledek byl projednán se všemi obcemi po trase a nyní je potřeba vše dotáhnout do fáze stavebního povolení. Financování takto rozsáhlého projektu je předjednáno ze Státního fondu dopravní infrastruktury, samozřejmě je nutná koordinace se Správou železnic a Středočeských krajem.

Modernizace trati – ve spolupráci se Správou železnic byl kompletně revidován projekt Kladenské části. V roce 2020 stavba získala územní rozhodnutí. Dokončit je třeba podjezd Wolkerova. V případě že bude spolupráce s městem probíhat hladce v roce 2021 bude probíhat tendr na zhotovitele stavby. Zahájení stavby je plánováno na rok 2022.

Návštěvnické centrum Muzea věžáků Kladno – zrušeno

Rada města (Volba pro Kladno, KSČM) zrušila zakázku na realizaci návštěvnického centra muzea věžáků. Celé muzeum věžových domů bylo rozděleno na tři etapy. Ta první jejíž součástí byl podzemní kryt, atrium a zrekonstruovaný byt, byla dokončena v únoru.

Muzeum bude samozřejmě nejlépe fungovat jako celek, proto měly navazovat další dvě etapy (návštěvnické centrum a vyhlídková plošina). V tuto chvíli je zakázka zrušena. Zda a kdy bude pokračovat, není známo.

Seznam dalších projektů připravených k realizaci.

Vyhlídka – 3 etapa muzea věžáků

Září 2020 – nové vedení města začalo úřadovat

Přepis textu:

Tak nám začalo úřadovat nové vedení města. Prvním bodem, který půjde na stůl je povolení heren.  Podle vyhlášky, kterou jsme schválili v roce 2018 postupně herny z Kladna mizely. V příštím roce měly zmizet i ty zbývající. Tak z toho už nic nebude.

Stížnosti na provoz heren jsme řešili na mnoha místech zejména u hlavní třídy a v Kročehlavech. Prostě podniky, kde se hrajou bedny, mnohdy přitahují lidi, které pod okny lidé nechtějí. Nové vedení města je jiného názoru.  

Takže shrnutí bodu 1. Herny budou a bude jich hodně.

Co naopak nebude, je participativní rozpočet, tedy možnost, aby lidé navrhovali, co a kde město bude realizovat. Podle nového vedení, tedy podle Volby pro Kladno, KSČM a dvou přeběhlíků, je zapojení veřejnosti do rozhodování levicové, a tak po dvou ročnících končí.

Stejně tak končí setkání s občany. Tedy další možnost, aby Kladeňáci ovlivnili přípravu městských projektů nebo se zástupci města probrali problémy které je trápí. Za necelé dva roky se díky tomu podařilo vyřešit více než tisíc drobných oprav a zapojit lidi do plánování velkých investic, které mohou ovlivnit jejich okolí. 

Nově se budou zástupci radnice s občany debatovat, až když bude hotovo.

Pan primátor uvedl, že není zastáncem debaty o imaginárních slibech. Načež slíbil, že bude autobusové nádraží pokračovat podle starého projektu. Vznikne tedy ohromný terminál a administrativní budova za půl miliardy. Bude předlážděna hlavní třída za 250 milionů, přičemž bude znemožněno parkování a průjezd u kina Sokol i u hlavní pošty.

Postaví saunový svět, místo fotbalové hřiště Novo Kladno dva bazény a vzniknou kryté tenisové kurty na SK. To vše do dvou let.

Problémem je, že takový slib nejde splnit. I v případě, že by zastavili všechny investice do silnic, parkovišť, škol, školek nebude na imaginární sliby dost peněz.

Ve finále to dopadne tak, že město bude samá herna, silnice samá díra ale budeme budovat obří betonový pomník v podobě dopravního terminálu na místě kde není a do budoucna už vůbec nebude potřeba.

My chtěli menší terminál se záchytným parkovištěm a investice rozprostřít po městě, aby se postupně opravovala každá čtvrť a vše etapizovat. Z toho ale nejspíš nebude nic. 

Naštěstí ne vše nové vedení zastavuje.

Projekt na rekonstrukci střechy zimního stadionu se měnit nebude. Stavba tak jak jsme ji připravili tedy pokračuje.

Shodu máme na nové podobě Sítenského mostu. I když nové vedení města uvažovalo nad zúžením mostu na dva pruhy, nám se podařilo uhájit původní návrh architekta Pleskota. Setkání, na kterém architekt Pleskot návrh představit veřejnosti je zrušené.

Most se původně měl začít přestavovat v roce 2022 protože statik na něm povolil provoz do roku 2023. Nový primátor chce z neznámého důvodu rekonstrukci posunout na rok 2024.

Toť vše.  Mějte se krásně a příště neshledanou u projektů které se právě dokončují.

TEPO předání

Minulý týden mě městská rada odvolala z pozice jednatele městského podniku TEPO. Podle plánu jsem ještě zajistil, aby ve čtvrtek nastartovala topná soustava.

24.9. TEPO bez problémů zatopilo. Cena tepla, kterou odběratelé zaplatí, zůstává stejná jako v minulém roce.

Aby byla zajištěna kontinuita, nový jednatel na mě má kontakt a pokud bude cokoliv potřebovat, může se na mě obrátit. Velice rád mu pomohu, bez nároku na honorář. Tím považuji svou práci pro městský podnik za ukončenou.

Co se podařilo?

Ve chvíli, kdy jsem do firmy přišel, byla v ní IT infrastruktura děravá jak ementál. Šikovný člověk s notebookem mohl ovládat nastavení tepelné soustavy ve městě. Ve firmě byl archaický účetní systém, zakázky nebyly soutěženy a smlouvy nebyly zveřejňovány.

To vše je minulostí. Firma postupně přechází na standartní účetní systém, většina starých smluv vypovězena, část je přesoutěžena, další soutěže se připravují a vše se zveřejňuje.

Z těch největších oprav se podařilo se dokončit výměnu IT infrastruktury, části hlavního přivaděče, obnovit více než pětadvacet let staré kotle na radnici, zrekonstruovat vedení v Hřebečské ulici anebo například snížit tepelné ztráty na vedení.

Zadávání veřejných zakázek, kdy předchozí vedení bez jakékoliv soutěže zadalo zakázky v objemu kolem čtvrt miliardy, je předmětem šetření ÚOHS a kriminální policie.

Tím nejdůležitějším, co běží je Jednací řízení o budoucí ceně tepla. Nyní již bývalá rada města nabídku Teplárny Kladno ze srpna 2020 neakceptovala, mě jako jednatele pověřila dalším jednáním, které bylo přerušeno odvoláním.

Mým cílem bylo snížení ceny tepla pro Kladeňáky na další roky. S týmem, který pro to byl sestaven, bychom k tomuto výsledku nakonec dospěli.

Děkuji všem za spolupráci. Nyní je na novém jednateli, aby rozběhnuté projekty dokončil. Přeji mu hodně sil.

Díky!

Chtěl bych tímto poděkovat všem za spolupráci při rozvoji Kladna. Dnes na zastupitelstvu se díky hlasům dvou zastupitelů z ANO, vrátila do vedení města Volba pro Kladno spolu s komunisty.

Končím tedy na pozici radního pro rozvoj. Za dva roky se podařilo ve městě opravit více než za celé předchozí volební období. Zároveň jsme začali pracovat na projektech, které mají v příštích letech možnost posunout Kladno dál. Od zlepšení energetiky, přes drobné propojky v údolí a nový most až po modernizaci trati. Doufám, že tyto projekty budou pokračovat dál.

Za ODS mohu slíbit, že budeme konstruktivní opozicí a podpoříme vše co zlepší kvalitu života na Kladně.

Opravujeme Kladno

Tento týden otevřena okružní křižovatka Na Kovárně, ulice Svojsíkova, I. Olbrachta, srovnány kanály v P. Bezruče a dnes ještě otvíračka Obránců Míru.

Běží revitalizace sídliště Štechova, dodělají se chodníky kolem Kovárny, tendruje se podjezd Vodárenská. Připravuje se navýšení parkovací kapacity u Domu kultury a oprava ulice Na Valmetce.

Krom dopravních staveb běží rekonstrukce školky Vrchlického, startuje velká rekonstrukce a navýšení kapacity domova pro seniory a oprava školní střechy v Doberské ulici.

To vše proběhne v tomto roce. (možná stihneme i o něco víc)

Paralelně s tím vším pracujeme na projektové přípravě na příští roky, což jde ruku v ruce v koordinaci s přípravou na další dotační období, které bude masivně podporovat obnovu veřejných prostor. Tam chceme z dotačního koláče urvat pro Kladno co možná nejvíc. Bude to totiž jedna z posledních šancí, kdy bude možné díky dotacím opravovat každý rok 3x víc. Tedy ne ulice a okolí ale celé bloky. A to chceme…

Modernizace trati Kladno – Kladno Ostrovec

Většina lidí neuvěří, dokud se nebude kopat, ale Kladno s Prahou spojí dvoukolejná trať, po které bude vlak vozit cestující v desetiminutovém taktu. Podle harmonogramu, se kterým počítá Správa železnic bude to, co uvidíte na videu na Kladně do pěti let hotové.

Za poslední dva roky jsme v projektu modernizace trati ne pokročili, ale udělali několik ohromných skoků. Jak směrem k realizaci stavby, tak k její optimalizaci. Tedy zejména k tomu, aby byla pro cestující z Kladna a pro okolí co možná největším přínosem. Jak bude výsledek vypadat sami vidíte na tomto videu. Jen upozorňuji, že některá protihluková opatření, architektonická řešení a technické detaily nejsou definitivní.

Přístřešek u hlavního nádraží, se bude redukovat, tak aby historická budova lépe vynikla. Některé protihlukové stěny budou nahrazeny absorbéry. Podchod Klikorkova bude nahrazen jiným řešením. Prostě detaily ještě ladíme.

Za dva roky začnou připravené práce. Stavba Kladenského úseku bude trvat dva roky, což pro Kladeňáky bude znamenat dopravní komplikace a výluky na trati. Aby vše bylo co možná nejrychlejší, počítá investor a tím, že práce budou probíhat 7 dní v týdnu, 14 hodin denně i o svátky.

Co se kolem trati děje a kam se projekt posouvá?

 • Na kladenskou část trati bylo vydané uzemní rozhodnutí (tedy povolení umístit stavbu). Podařilo se změnit projekt tak, aby bylo přímé spojení Kladno – letiště.
 • Pro Kladno zcela zásadní úprava, se kterou projekt ještě v minulém roce nepočítal. Za pomoc při vyjednávání díky Vojtěch Munzar.
 • Podařilo se zachovat nádražní budovu na hlavním nádraží. Podařilo se zlepšit 100+1 detail v projektech nádraží, nástupišť, průchodů a podchodů. Mezi ty nejvýraznější patří mimoúrovňové spojení pro pěší a cyklisty od zimního stadionu na Sletiště.
 • Úpravy nástupišť a zastávek tak aby byly příjemné pro lidi a využití designového libreta které bude po celé trati.
 • Opravdu za pět minut dvanáct začali pracovat na cyklostezce které povede od Brezonu podél trati k hlavnímu nádraží a potom dál až do Prahy. To vše bez jediného úrovňového křížení se silnicí nebo tratí.

A aby toho nebylo málo. Neklademe si malé cíle. Snažíme se, aby po realizaci tohoto úseku SŽ začalo pracovat nad protažením trati tak, aby v budoucnu dokázala obsloužit Švermov a Dubí.

I přes všechnu skepsi, která projekt provází, děkuji všem, kteří pomáhají s tím, aby se tato pro Kladno klíčová stavba realizovala. Jde především o pana Ježka ze Správy železnic, lidi z Kladenského magistrátu tedy Františka Mullera, Ivana Bergamana, Honzy Pospíchala z odboru architektury, Tomáše Fujana odboru dopravy a samozřejmě by se to neobešlo ani bez spolupráce napříč stranami. Velký dík Anna Gamanová. Nesmím zapomenout na Tomáše Cacha který není z žádné strany ani úřadu, ale bez kterého by cyklotrasa Kladno – Praha nevznikla 🙂

Revitalizace Bajkal

Máme hotový návrh nové podoby veřejných prostor v okolí Bajkalu.

Jedná se o další díl z celkové koncepce pro revitalizaci kladenských sídlišť kterou připravujeme. Ta zajistí jednotný charakter území do budoucna. Hlavními tématy jsou kultivace veřejného prostoru, optimalizace dopravy a parkování, rekonstrukce povrchů a krajinářské úpravy.

Do oprav veřejných prostor v posledních dvou letech jdou rekordní prostředky. Byly opraveny povrchy a okolí ulic Milady Horákové, gen. Klapálka a Dukelských hrdinů. Stavebně v tomto roce proběhla první část revitalizace okolí Holandské ulice, okolí Obránců Míru, Unhošťská a Vitry. Pracuje se ve Štechově.

Vzhledem k tomu, o jak rozsáhlé plochy se jedná, je zřejmé, že město nikdy nemělo a nebude mít prostředky na to, aby opravu financovalo samo. Studie jsou převážně připravovány s cílem použít je jako podklady při žádostech o dotace.

Dobrou zprávou je, že v tuto chvíli víme, že nové programové období bude zhusta podporovat obnovu veřejných prostor a my děláme vše proto, aby Kladno bylo připravené na jedničku. Z celkového balíku dotačních peněz chceme co možná největší díl.

Ten, kdo bude v době vyhlášení dotačních programů připravený, má šanci získat 70 % dotaci a my chceme být připraveni, jak po stránce projektové, tak po stránce finanční. Možnost kdy za každé tři koruny investované z městského rozpočtu, můžeme získat na obnovu sídlišť dalších 7 korun od státu, nesmíme propásnout. Během příštího programového období, máme díky tomu šanci koncepčně revitalizovat celá sídliště.

Na poslední mapě vidíte to, co normálně nevidíte 🙂 S uložením podzemních sítí, si zejména v sídlištích budovaných od konce 70 let nikdo moc hlavu nelámal. Dnes se staví jinak, snažíme se sítě vést pod chodníky které je možné rozebírat v případě, že je potřeba něco opravit. Na obrázku vidíte aktuální stav, který je jedním z hlavních limitů nových výsadeb v sídlištích.