Skip to main content

Správa železnic vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby v úseku Kladno – Kladno-Ostrovec. Jde to pomalu, ale jde to. Práce na modernizaci trati mezi Prahou, letištěm a Kladnem, odstartují příští rok.

Správa železnic vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby v úseku Kladno – Kladno-Ostrovec. Jde to pomalu, ale jde to. Práce na modernizaci trati mezi Prahou, letištěm a Kladnem, odstartují příští rok.

Stavba bude zahrnovat kompletní rekonstrukci, zdvoukolejnění a elektrifikaci celého úseku. S dokončením všech etap projektu se počítá v roce 2029.

Pro Kladno ale i okolní obce se jedná o zásadní projekt. Nejen z od nás, ale i z okolních obcí dojíždí denně do Prahy více než 16 000 osob. Díky zdvoukolejnění a elektrifikaci celé trati dostanou obyvatelé Kladenska alternativní možnost dopravy do Prahy a na letiště. Podle propočtů ubude v ulicích Prahy 6 každý den 2,5 tisíce aut, které dnes slouží k dopravě z Kladna do Prahy a zpět.

Součástí aktuálně soutěžené etapy Kladno – Kladno-Ostrovec bude také vybudování záchytného parkoviště P+R u stanice Kladno s kapacitou téměř 300 míst. Nový povrch,   protihluková opatření a zejména nasazení moderních souprav budou mít za následek snížení hluku v okolí trati a větší komfort cestujících.