Skip to main content
??‍♀️ ?? ??‍♂️ Projekt cyklostezky z Kladna do Prahy se tento týden o kousek posunul. Rada Středočeského kraje schválila projektový záměr na akci „Kladenská drážní cesta“.
 
V minulých letech se podařilo:
?Vytvořit technickou prověřovací studii
?Zajistit souhlasy obcí na trase
?Nastartovat spolupráci s krajem
?Zajistit předběžnou dohodu se státním fondem dopravní infrastruktury na financování záměru
?Kraj nyní dal projektu zelenou
 
❌ Kde to drhne?
Po výměně na radnici byl projekt ze strany Kladna byl uložen k ledu a nijak se v něm nepokračuje. Bohužel nejde jen o úsek Kladno hlavní nádraží – Kladno město který vzniknout bez součinnosti města nemůže. Celkově je potřeba, aby vše někdo táhl tím někým bylo od začátku Kladno.
 
⏳ Proč je to teď nebo nikdy?
Projekt počítá s využitím náspu, který bude z velké části opouštěn při modernizaci trati v letech 2024-26. Pokud se to do té doby nepovede projekt dokončit, zajistit finance a vysoutěžit zhotovitele. Bude násep v rámci modernizace zahlazen, nevyniknou potřebné průjezdy a tím se možnost propojit Kladno a centrum Prahy cyklostezkou uzavře. Nejde jen o dopravu a výletní trasu pro Kladeňáky ale myslím že má ohromný potenciál k nám přivést turisty z Prahy a jiných měst.