Skip to main content
Články

Připravujeme využití brownfieldu bývalé Poldi

By 6. 8. 202012 července, 2021No Comments

Třetinu území Kladna tvoří Brownfield. Velkou část území bývalé Poldovky se už díky spolupráci města s vlastníkem pozemku, podařilo sanovat a je připravena k opětovnému využití.

S investorem máme uzavřené memorandum, ve kterém se zavazuje do území směřovat podniky s vyšší přidanou hodnotu. Nyní ještě nemůžeme prozradit konkrétní jména, ale bavíme se primárně o firmách z oblasti IT, výzkumu a vývoje. To je směr, kterým chceme Kladno rozvíjet a který budeme do budoucna podporovat.

Spolu s majitelem velké části pozemků pracujeme na rozvoji infrastruktury v průmyslové zóně, řeší se dopravní situace, opravy silnic, plánuje se zde odklon kamionové dopravy, inženýrské sítě a vznikl také záměr využití velkou část brownfieldu pro komerční účely.

Projekt pod názvem CITY PARK KLADNO na území o rozloze 237 355 m2 do města přinese více než 2000 pracovních míst. Nový high-tech park bude mít prostory pro standardní provozy IT firmy a výzkumné organizace. Celý projekt zároveň zajistí další sanaci kontaminovaných pozemků.

Občas se někde objevují nápady na to, aby do tohoto území bylo rozšiřováno město a bytová zástavba. To se nikdy nestane. Sanace území je extrémně finančně náročná, a to se bavíme vždy na úrovni sanace pro průmysl. Znečištění je tak rozsáhlé, že nikdo nezaplatí sanaci na úroveň pro bydlení. Je možné využít některé okrajové části ale to co bylo téměř sto lety provozu zasaženo zůstane pouze pro komerční účely. I tak je dané území ohromnou příležitostí pro rozvoj Kladna a má smysl se koncepčně věnovat jeho rozvoji.