Skip to main content

I přesto, že se Kladno v minulém roce potýkalo s poklesem příjmů kvůli kovidu, podařilo se nám rekordně investovat do chodníků, silnic a navyšovat parkovací kapacity v sídlištích.

? V září jsme předali město s více než 150 miliony přebytku na městských účtech. Krizový scénář, se kterým jsme v průběhu pandemie počítali se nenaplnil a díky tomu, že výběr DPH nakonec předčil očekávání, město dostalo v prosinci dalších 120 milionů.

To je na opravdu slušný výsledek.

? To je z části dáno výpadky tržeb městských firem díky koronaviru. K tomu plánují Kladno zadlužit více než 320 miliony a plánují prodej pozemků v hodnotě 78 milionů. Přičemž i tyto peníze mají být ihned zapojeny do rozpočtu.

Rozebírat rozpočet položku po položce nebudu. Pojďme se v rychlosti podívat na to, co v tomto roce ve městě změní. Většinou jde o projekty, které byly započaty v minulém roce.

To nejdůležitější.

? Pokračuje rekonstrukce střechy zimního stadionu.

Vše běží podle projektu, který získal stavební povolení ještě v předminulém volebním období tedy v roce 2013. Ten jsme upravili a doplnili retenci vody x dalších detailů. Zakázka byla vysoutěžena ještě v létě. Nyní je připravována montovaná konstrukce, přičemž stavba na místě by měla být zahájena v dubnu. Cena 215 mil.

? ŽŠ Norská dostane novou fasádu a okna. Na projekt jsme získali dotaci v minulém roce. 48mil.
? Ve Vrchlického se dokončuje dokončena přestavba školky za 30mil.
? Pokračuje rekonstrukce domova pro seniory.
? Dále se bude dělat vyhlídka na Muzeu věžáků. Podle mě to je super projekt, který bude vypadat zhruba takto.
? Město počítá s výkupem nemovitostí v hodnotě 25 milionů. (Pravděpodobně půjde hřiště Slovan Kladno)
? Z důležitých staveb pokračuje projekt napojení průmyslové zóny na dálnici. To musí doběhnout jinak s Podlovkou nikdo nepohne.
? Bude dokončena výsadba zeleně v ulici Štechova 2,7mil.
? Horní část hlavní třídy bude přestavěna. 17 mil. – tady zatím nevíme jakou variantu projektu město zvolí. Zda půjde o kompletní změnu dopravního režimu nebo námi navrhovanou rekonstrukci s tím že by byla zachována možnost průjezdu a parkování u kina Sokol.
? Proběhnou úpravy parku ve Švermově 250 tis.
? Bukovka bude mít psí loučku
? ZŠ Doberská bude mít novou střechu.
? Na náměstí Jana Masaryka se vrátí socha Rodina.
? LTC Slovan dostane dotaci na rekonstrukci šaten a SK dotaci na umělou trávu.

Co v rozpočtu není?

Ve zkratce nejsou zde pro město klíčové infrastrukturní stavby a parkování. Tedy to, co by Kladno posouvalo dál a usnadnilo lidem život.
❌ Dopracování projektu na nový Sítenský most.
❌ Navýšení parkovacích kapacit.
❌ Rekonstrukce autobusového nádraží – tedy nepočítá se s ani jednou ze dvou variant.
❌ Cyklostezka Kladno – Praha. Protože pokud nám tady ujede vlak, jen těžko to budeme dohánět.

Za ODS připravujeme několik návrhů na úpravu rozpočtu, které představíme na zastupitelstvu.

Toť vše. Mějte se fajn.