Skip to main content

I přesto, že se Kladno v minulém roce potýkalo s poklesem příjmů kvůli kovidu, podařilo se nám rekordně investovat do chodníků, silnic a navyšovat parkovací kapacity v sídlištích.

? V září jsme předali město s více než 150 miliony přebytku na městských účtech. Krizový scénář, se kterým jsme v průběhu pandemie počítali se nenaplnil a díky tomu, že výběr DPH nakonec předčil očekávání, město dostalo v prosinci dalších 120 milionů.

To je na opravdu slušný výsledek.

? Vedení města v tomto roce počítá s navýšením provozních nákladů o 100 milionů. To je z části dáno výpadky tržeb městských firem díky koronaviru. K tomu plánují Kladno zadlužit více než 320 miliony a plánují prodej pozemků v hodnotě 78 milionů. Přičemž i tyto peníze mají být ihned zapojeny do rozpočtu.

Rozebírat rozpočet položku po položce nebudu. Pojďme se v rychlosti podívat na to, co v tomto roce ve městě změní. Většinou jde o projekty, které byly započaty v minulém roce.

To nejdůležitější.

? Pokračuje rekonstrukce střechy zimního stadionu.

Vše běží podle projektu, který získal stavební povolení ještě v předminulém volebním období tedy v roce 2013. Ten jsme upravili a doplnili retenci vody x dalších detailů. Zakázka byla vysoutěžena ještě v létě. Nyní je připravována montovaná konstrukce, přičemž stavba na místě by měla být zahájena v dubnu. Cena 215 mil.

? ŽŠ Norská dostane novou fasádu a okna. Na projekt jsme získali dotaci v minulém roce. 48mil.
? Ve Vrchlického se dokončuje dokončena přestavba školky za 30mil.
? Pokračuje rekonstrukce domova pro seniory.
? Dále se bude dělat vyhlídka na Muzeu věžáků. Podle mě to je super projekt, který bude vypadat zhruba takto.
? Město počítá s výkupem nemovitostí v hodnotě 25 milionů. (Pravděpodobně půjde hřiště Slovan Kladno)
? Z důležitých staveb pokračuje projekt napojení průmyslové zóny na dálnici. To musí doběhnout jinak s Podlovkou nikdo nepohne.
? Bude dokončena výsadba zeleně v ulici Štechova 2,7mil.
? Horní část hlavní třídy bude přestavěna. 17 mil. – tady zatím nevíme jakou variantu projektu město zvolí. Zda půjde o kompletní změnu dopravního režimu nebo námi navrhovanou rekonstrukci s tím že by byla zachována možnost průjezdu a parkování u kina Sokol.
? Proběhnou úpravy parku ve Švermově 250 tis.
? Bukovka bude mít psí loučku
? ZŠ Doberská bude mít novou střechu.
? Na náměstí Jana Masaryka se vrátí socha Rodina.
? LTC Slovan dostane dotaci na rekonstrukci šaten a SK dotaci na umělou trávu.

Co v rozpočtu není?

Ve zkratce nejsou zde pro město klíčové infrastrukturní stavby a parkování. Tedy to, co by Kladno posouvalo dál a usnadnilo lidem život.
❌ Dopracování projektu na nový Sítenský most.
❌ Navýšení parkovacích kapacit.
❌ Rekonstrukce autobusového nádraží – tedy nepočítá se s ani jednou ze dvou variant.
❌ Cyklostezka Kladno – Praha. Protože pokud nám tady ujede vlak, jen těžko to budeme dohánět.

Za ODS připravujeme několik návrhů na úpravu rozpočtu, které představíme na zastupitelstvu.

Toť vše. Mějte se fajn.

Návrh rozpočtu ke stažení.