Skip to main content

Proč je na tom Kladno s údržbou bídně a co se s tím dá dělat? Problémy Kladna s údržbou jsou pověstné. Ve srovnání s jinými městy, ta naše údržba pokulhává na obě nohy. V létě se v trávě ztrácejí psy a děti, v zimě je lepší nevycházet. Tak teď vážně. Než kritizovat vedení, je přínosnější navrhnout řešení.

Kde je tedy zakopaný pověstný pes?

Problém první. Nastavení úřadu.

Jak zimní, tak letní údržbu řeší odbor životního prostředí. Ten k tomu řeší tisíc dalších věcí, které mnohdy nestíhá, k tomu ještě obhospodařuje agendu státní správy tedy hromadu papírování povolení atd…

Někdy na létě minulého roku jsem si doslova vydupal rozdělení odboru životního prostředí na státní správu a samosprávu. Oddělení papírování a vydávání rozhodnutí, od údržby města. Tedy toho, co je pro většinu lidí neviditelná agenda od části údržby, jejíž výsledky vidíte každý den kolem sebe. V údržbě se měly určit jasné pravomoci a zodpovědnosti dotyčných, přičemž ti měli být odměňováni ne za roky vysezené na úřadě, ale za výkon.

Díky služebnímu zákonu (jedna ze zrůdností zbraňující efektivnímu fungování státu na všech úrovních) ale není možné takové změny dělat ihned. To, co by člověk udělal ve firmě na lusknutí prstu, trvá na úřadě měsíce. Než k rozdělení došlo, změnilo se vedení města, tento návrh byl zrušen a vše vráceno do starých kolejí.

Problém druhý. Smlouvy.

Povětšinou něco, co jsme zdědili a nešlo okamžitě vypovědět. Jediné, co zbývá, je čekat na dobu kdy je možné smluvní vztahy revidovat, provádět dostatečnou kontrolu a následné vymáhání plnění. Tedy alespoň dostat to co má město zasmluvněné. Jenže kontrola kolabovala, protože bod první.

Problém třetí. Plán údržby.

Systém zimní údržby byl v roce 2018 nastavený tak, že nepočítal s tím, že bude sněžit. Pro zimní údržbu jsme připravili nový plán, který počítal se zapojením více firem.

Se zimní údržbou řešíte dva problémy. Jeden je, že musíte mít někoho v pohotovosti, což stojí peníze i když se nic neděje. Pokud máte v pohotovosti málo lidí a napadne, nestihnete to odklidit a zase máte problém.

Najít optimum mezi drahé a neefektivní, je klíčem k úspěchu. Proto jsme přišli s tím, že se do údržby zapojí i několik místních firem které si pořídí na multikáry hrabla a budou pracovat jen na objednávku. Tedy čistění chodníků, vedlejších silnic, zastávek, odvoz sněhu. Nejen odhrabávání do stran, kde tvoří hromady, přes které s kočárkem nejde projet, a to samozřejmě nemluvím o lidech nějakým handicapem atd…. Většinou šlo o místní firmy, které v zimně venku fungovat nemohou a není třeba jim platit pohotovost, jen odvedenou práci v případě, že je potřeba. Zda tento systém nefungoval, protože ho nikdo neaktivoval nebo z jiného důvodu, ale nedokážu posoudit.

Samozřejmě se nejde připravit na každou eventualitu. Na jaře město zarostlo, protože firmám vypadli díky covidu zahraniční dělníci a nikdo jiný to nechtěl dělat. Pak když se začala sekat tráva, byla už tak přerostlá, že to nebraly normální stroje… Zapojili jsme do toho víc subjektů, kontrolu a plánování na další den prováděl každý, kdo mohl. Následně se to podařilo do čtrnácti dní vyřešit a optimalizovat plán letní údržby. Doufejme, že to bude tento rok fungovat lépe.

Takže shrnutí. Ano Kladno má v údržbě výrazné rezervy. Město díky lepší údržbě může být hezčí a přívětivější pro lidi. Je potřeba změnit přístup ze strany úřadu. Lidi, kteří za vše zodpovídají ohodnotit podle výsledků, revidovat smlouvy a pravidelně optimalizovat plány údržby.