Skip to main content
Články

Sanace areálu Poldi

By 18. 9. 201912 července, 2021No Comments

V severní části bývalé Poldi pokračuje postupné odstraňování dehtových jezírek, které krom toho, že leží v blízkosti ohromného potencionálního zdroje vody, znemožňují další využití této lokality.

Dehet je odpadem z výroby generátorového plynu, kterým se desetiletí vyhřívala většina Poldovky. Místo likvidace byl dehet lit na blízkou haldu, ze které prosakoval do země. V kanalizaci pod haldou je stále možné najít dehtové rampouchy.

Včera jsme na místo vzali náměstka ministra životního prostředí. Máme pod městem ohromné zásoby spodní vody a jejich budoucí využití, bylo jedním z hlavních témat.

Dobrou zprávou je, že část areálu přiléhající k Průmyslové ulici je téměř dočištěna, a bude možné ji v blízké době opět využívat.