Skip to main content
Články

Rozdělov Cihelna

By 21. 6. 201912 července, 2021No Comments

Příští středu bude zastupitelstvo schvalovat plánovací smlouvu na lokalitu brownfieldu Cihelna v Rozdělově. Na pozemcích, které jsou v tuto chvíli nevyužité, by měl v první etapě (2020) vyrůst supermarket Lidl.

Následně v druhé etapě několik bytových a rodinných domů. Stavba obchodu je v této lokalitě umožněna územním plánem. Minulé vedení města, prodalo investorovi část pozemků a následně dalo na celou lokalitu stavební uzávěru. Proběhl soud, který investor vyhrál. Stavební uzávěra byla zrušena. Bývalé vedení města znemožnilo rozvoj brownfieldu další stavební uzávěrou.

Po volbách v roce 2018 začali zástupci města s investorem začali jednat o budoucí podobě lokality. Výsledkem je prodejna a ustupující bytová zástavba, přecházející v zástavbu rodinných domů.

Oproti původnímu plánu byla výška budov snížena, byly sníženy opěrné zdi, byla zlepšena prostupnost území a navýšen počet stromů. Prodejna je zásobována jedním kamionem denně. Bude zohledněn i požadavek na snížení světelného smogu, vypínáním poutačů v nočních hodinách.

Váš komentář