Skip to main content

V září 2020 na zastupitelstvu se díky hlasům dvou přeběhlíků z ANO, vrátila do vedení města Volba pro Kladno spolu s komunisty. ODS po dvou letech opouští vedení města.

Za necelé dva roky se nám podařilo ve městě opravit více chodníků, silnic a veřejných prostor než za celé předchozí volební období. Zároveň jsme začali pracovat na projektech, které mají v příštích letech možnost posunout Kladno dál. Od zlepšení energetiky, přes nový zimák, drobné propojky v údolí a nový most až po modernizaci trati. Doufám, že tyto projekty budou pokračovat.

Za ODS mohu slíbit, že budeme konstruktivní opozicí a podpoříme vše co zlepší kvalitu života na Kladně.

Zde je seznam projektů, které jsme uvedli v život nebo připravili k realizaci v příštích letech. I když to nebude jednoduché. Za zastupitele ODS mohu slíbit, že realizaci těchto záměrů podpoříme, jak jen to bude možné.

2020 dokončené, probíhající nebo plánované projekty

Štechova – v realizaci. Plán dokončení říjen 2020

Obránců Míru – krom drobných úprav dokončena 2020

Svojsíkova Švermov – dokončena 1 etapa 2020 , 2 etapa 2021.

Mateřská školka Vrchlického kompletní rekonstrukce – probíhá oprava

Oprava silnice Na Valmetce – probíhá

Holandská 1 etapa – dokončeno

Zázemí Miners Kladno – dokončeno. Získalo ocenění stavba roku Středočeského kraje

Navýšení kapacity parkoviště u Domu kultury – probíhá – dokončení říjen 2020.

Podjezd u 7-8 ZŠ Vodárenská –probíhá oprava, dokončeno do prosince 2020.

Rekonstrukce chodníku Vitry 2224 – zadáno k realizaci

Rekonstrukce chodníku Plzeňská 3102 – zadáno k realizaci

Výstavba parkovacích míst Mostecká 3156 – zadáno k realizaci

Náměstí Jana Opletala – dokončeno

Pracovna Břevnovského opata na zámku – dokončeno

Okružní křižovatka Kovárna – stavebně dokončena 2020 – potřeba osadit zeleň a vybrat z variantu využití pro vyčištěný pozemek u trati (psí louka, park, pétanque)

Oprava střechy a pláště zimního stadionu – Projekt je připraven včetně stavebního povolení.  Stačí schválit radou města a rekonstrukci je možné zahájit. Dokončení do září 2021. Jsou předjednány dotační tituly na všechny etapy rekonstrukce.

Schody R. Knotka Podprůhon – Projekt je hotový, má stavební povolení. Realizace naplánovaná na podzim 2020.

Rozdělov sever – Ulice Severní – připravena na schválení radou – plánovaná realizace říjen 2020

Propojení Panská louka – Sítenské údolí: prosekaná zeleň mimo vegetační období 2020, získá stavební povolení říjen 2020, realizace do konce roku 2020.

Propojení Sítenské údolízimní stadion: prosekaná zeleň mimo vegetační období 2020, získá stavební povolení říjen 2020, realizace do konce roku 2020.

Pumptracková dráha Nad Voleškou

Muzeum Zdeňka Millera

Muzeum Věžáků Kladno – otevřena první etapa, zadán projekt na návštěvnické centrum.

Zahájena studie na opravu Stodoly a propojení do komplexu zámecké zahrady

Na Vyhaslém 1 etapa revitalizace zeleně – podzim 2020. II Etapa oprava povrchů 2022. Probíhá jednání s investorem o předání plochy za horkovodem do majetku města a jeho přeměna na nový park.

Oprava ulice Fugnerova – projekt na propojení do ulice Zahradní dokončen. Plán realizace do konce roku 2020.

Oprava ulice P. Holého – připraveno na dvě etapy. První plánovaná do konce roku 2020.

Zadání projektu na rekonstrukci kina OKO – bylo požádáno o zařazení budovy na seznam brownfieldů. Díky tomu, bude možné získat na rekonstrukci objektu dotaci. Ve spolupráci se zástupci komory architektů, vzniklo zadání na odstranění vnitřního objektu ubytovny (přístavba z 90 let) a přestavbu původní budovy tak, aby uvnitř vznikl multifunkční prostor, prodejna v parteru a administrativa v horní nástavbě. Část objektu bude možné využít jako galerii.


Projekty připravené na rok 2021

Rekonstrukce autobusového nádraží – projekt, počítá s osmi zastřešenými nástupišti, odbavovací halou s čekárnou, toaletami, se zázemím pro řidiče, prodejem jízdenek i technologickým zázemím terminálu. Prostor dostane nové povrchy i systém odvádění dešťové vody se vsakem v místě. 

Holandská 2 etapa – v přípravě, realizace květen 2021.

Rozdělov Sever – parkoviště v ulicích Vít Nezvala a Fráni Šrámka.

Rozdělov SeverPropojení přes areál TEPO do lesa – získalo stavební povolení, realizace jaro 2021

Projekt cyklostezky Sportovců – Doberská – připraven na realizaci. Realizace jaro 2021. financováno dotačním titulem.

Kaplička Vyšehrad Švermov – první etapa naplánována na 2021.

Švermovské údolí – I etapa: úprava vjezdu k SK Baník Švermov naplánována na jaro 2021. Běží výkupy pozemků pro propojení jižním směrem na Koreu.

Napojení Korea na kruhový objezd – projekt připraven, získáno povolení od správy hmotných rezerv, realizace připravena na léto 2021.

Nová lávka podjezdu Vodárenská jaro 2021.

Bajkal realizace první etapy z přípravné studie – letní prázdniny 2021.

Základní a mateřská škola Doberská – úpravy školních zahrad, realizace naplánovaná 2021

Okrsek 4 / Meta – zadán projekt s dokončením prosinec 2020 – plánovaná realizace první etapy podzim 2021

Oparava ulic na Dříni: Kralupská, A Kouly, Hradčanská.

Návštěvnické centrum muzeum věžových domů – projekt dokončuje arch. Žalský. Těsně před dokončením. Plán realizace 2021.

Obnova lesa Bažantnice – zadán projekt včetně úprav okolí lesa. 

Miners Kladno – úprava nevyužité části na druhou herní plochu.

Na Vysokém – připojení na kanalizaci. Připraven projekt. Nutná úprava, která má zohlednit napojení nové rozvojové lokality.

Rekonstrukce ulic Dubí Hornická, Plechátova, Kalinova – projekt dokončen v roce 2020, realizace 2021.

Oprava ulice Unhošťská (ŘSD) a navazujících prostor (Kladno)

Umístění stacionárního radaru – Vrapice

Oprava ulice Jeronýmova

Revitalizace zeleně Růžové Pole

Revitalizace zeleně Sítná I etapa

Okružní křižovatka Železničářů / Josefa Čapka – zadání projektu připraveno na září 2020.

Parkoviště Pařížská – pozemek vykoupen od Hřebče na jaře 2020. Potřeba dokončit projekt.

Oprava ulice P. Holého – Druhá etapa.

Oprava ulic Nezamyslova a Patejdlova v Kročehlavech


Projekty připravené na rok 2022

Předprostor Kina OKO a horní část hlavní třídy – úprava prostoru při zachování průjezdnosti a možnosti parkování.

Průchova – projekt je připraven a plánována realizace na léto 2022. Obnova povrchu silnice, parkovacích stání a prostor mezi domy.

ZŠ Norská – rekonstrukce zaměřená na energetické úspory, včetně bazénu.

Vinařická – projekt hotový plán realizace 2022

Vrapická – příprava projektu 2021, plán realizace 2022.

Revitalizace zeleně Kordačova – Římská

Oprava ulic Divadlení a Zahradní v Kročehlavech

Vyhlídková plošina muzeum věžových domů

Bajkal realizace druhé etapy z přípravné studie

Mateřská škola Jiráskova Švermov – studie je dokončena, potřeba finalizovat projekt.

Vyšehrad Švermov 2 etapa

Náměstí Brezon – projekt je připraven   – realizace 1 etapa 2021

Okružní křižovatka nahrazující dvě světelné křižovatky u Kauflandu – realizace 2022

Cyklostezka Švermov – Čabárna

Propojení pro pěší Korea – Švermovské údolí 


Projekty připravované ve spolupráci s krajem nebo státními organizacemi

 • Rekonstrukce SK Kladno
 • Stavba nové multifunkční sportovní haly

Strategické projekty

Čistírny odpadních vod jsou na hranici kapacity. Z tohoto důvodu není možné připojit další investiční záměry. Kladno se bez modernizace a navýšení kapacity čistíren odpadních vod nemůže dále rozvíjet. Z tohoto důvodu jsou pro město klíčové tyto dvě investice.

Rekonstrukce a navýšení kapacity čistírny odpadních vod Vrapice – investice připravena ve spolupráci s VKM.

 • Umožní další rozvoj města Kladna
 • Ukončí stavební uzávěru na novou výstavbu z důvodu nedostatečné kapacity ČOV ve Vrapicích

Vybudování nové čistírny odpadních vod (ČOV) v Dubí

 • Umožní využití rozsáhlých nevyužitých území bývalé Poldi a rozvoj výstavby ve městě.
 • Zlepší životní prostředí v lokalitě Dřetovického potoka

Stav: hotová a projednaná projektová dokumentace, podat žádost o ÚR

Oprava přivaděče pitné vody z vodojemu Kopanina do vodovodu Kožová hora

 • zásadní investice pro zajištění dostatku pitné vody pro město Kladno

Stav: předprojektová příprava, financování zajištěno

Napojení Poldi – D4: v roce 2020 byla zpracovaná studie proveditelnosti a zadán projekt. Realizace během 3-4 let nutná ve spolupráci s krajem. Projekt je klíčový pro další rozvoj areálu Poldi.

Nová komunikace, odvede dopravu zejména nákladní z průmyslových zón bývalé Poldi mimo město.

 • zajistí významné odlehčení dopravy ve městě
 • umožní využití rozsáhlých nevyužitých území bývalé Poldi

Stav: Před podpisem smlouvy na zhotovení projektové dokumentace.

Rozvoj starých průmyslových zón Poldi

 • zajištění nových pracovních míst
 • vyčištění ekologicky zatížených pozemků
 • získání pracovních aktivit s vyšší přidanou hodnotou
 • zajištění vyšších příjmů do městské pokladny

Stav: Podepsané memorandum o společném záměru města a vlastníků pozemků, podaná žádost o vydání ÚR pro inženýrské sítě v daném území, probíhá odstraňování ekologických zátěží.

Změna regulačního plánu Vojtěšská huť RP2

 • zajistí rozvoj dané lokality (bývalá huť Koněv)
 • odstraní administrativní zátěž
 • ochrání současné pracovní aktivity a pracovní místa

Stav: Změna RP2 zpracovaná a projednaná, zbývá schválit Radou města a Zastupitelstvem města.

Sítenský most – arch. Pleskot dokončil a předal architektonicko – technické řešení nové podoby Sítenského mostu a jeho okolí. Je potřeba dokončit územní řízení a projektovou dokumentaci. Stavba je naplánována na etapy se zachováním průjezdnosti a kapacity (průjezd možný oběma směry ve 2 pruzích). Zahájení nejpozději v roce 2022. Představení nové podoby Sítenského mostu bylo naplánované s arch. Pleskotem na 10.10.2020 od 10:10 přímo pod mostem.

Podařilo se nám zapojit Kladno do mezinárodního projektu SPARCS – pokud v mezinárodní soutěži uspějeme a naše projekty budou kvalitně připravené, má možnost Kladno získat granty na zlepšení efektivity dopravy a energetiky. Cílem je zlepšit kvalitu životního prostředí, prostupnost města a snížit cenu energií pro obyvatele.

Cyklostezka Kladno – Praha: v letech 2019/2020 byla zpracována studie cyklotrasy Kladno – Praha. Výsledek byl projednán se všemi obcemi po trase a nyní je potřeba vše dotáhnout do fáze stavebního povolení. Financování takto rozsáhlého projektu je předjednáno ze Státního fondu dopravní infrastruktury, samozřejmě je nutná koordinace se Správou železnic a Středočeských krajem.

Modernizace trati – ve spolupráci se Správou železnic byl kompletně revidován projekt Kladenské části. V roce 2020 stavba získala územní rozhodnutí. Dokončit je třeba podjezd Wolkerova. V případě že bude spolupráce s městem probíhat hladce v roce 2021 bude probíhat tendr na zhotovitele stavby. Zahájení stavby je plánováno na rok 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=cffUh0effxQ&feature=emb_title