Skip to main content

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil městské firmě TEPO pokutu ve výši 1,7 milionu za dělení zakázek. K tomu mělo dojít za staronového vedení v roce 2016. Původní pokuta ve výši dva miliony, byla podle předsedy úřadu, díky snaze řešit kostlivce ve skříni, snížena o 300 tisíc.

Po mém nástupu na konci roku v roce 2019 jsme zakázky začali soutěžit a smlouvy zveřejňovat. Díky tomu ušetřilo město nemalé prostředky, na pokutách, i na zakázkách. Zároveň jsme dokázali investovat do oprav a nezvyšovat ceny tepla, které městská firma Kladeňákům dodává.

Samozřejmě mě pochvala od ÚOHS těší, děkuji všem, kteří se na nápravě hospodaření firmy podíleli a doufám, že se v nastoleném trendu bude TEPO pokračovat.

Zdroj: ÚOHS