Skip to main content
Články

Odpovědi pro Ladislava Pavlíka a Kladenský měsíc ohledně stavby Sítenského mostu

By 13. 11. 202012 července, 2021No Comments

Napsal mi vydavatel Kladenského měsíce a Kamelotu pan Ladislav Pavlík. To musí být člověk obezřetný.

Bývalý ředitel neslavně proslulého kladenského Oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend které nechávalo v době Pavlíkova působení za městské peníze sledovat občany města, bývalý marketingový poradce ve společnosti Tepo kde radil tak intenzivně, až nikdo nedokázal zjistit co ve firmě za 800 tisíc dělal a samozřejmě kandidát Volby pro Kladno. Pan Pavlík je nyní novinářem.

Pavlíkův Kladenský měsíc a Kamelot jsou stranická média Volby pro Kladno. Nazvat to bulvárem by byla dehonestace bulváru. Obojí je prostě kanál. Primárním cílem je házení špíny na všechny krom Volby pro Kladno. Redaktor rád své mnohdy ničím nepodložené názory, zaměňuje za fakta. V minulosti byly moje odpovědi vždy překrouceny a zneužity tak, že za mě nemá smysl je posílat je pouze emailem. Nejlepší je to udělat jako Roman Hájek. Napsat vše veřejně bez „redakčních“ úprav.

Dotazy pana Pavlíka

Ladislav Pavlík: Navrhovaná podoba mostu stále nebyla zveřejněna. Jedním z důvodů je fakt, že navržené řešení postrádá návaznost na komunikace C. Boudy a J. Kociána. Tyto aspekty nebyly v zadání vůbec zohledněny, proč? 

Lukáš Hanes: Zveřejnění bylo plánováno na 10.10. kdy měl návrh prezentovat jeho autor pan architekt Pleskot. Po výměně na radnici byla novým vedením tedy Volbou pro Kladno, KSČM a dvěma zastupiteli zvolenými za ANO prezentace zrušena. To, co překládáte jako fakt, je vaše dezinformace. Faktem je že, studie uvedené návaznosti řeší, stejně jako řeší propojení do Sítenského údolí pro pěší.

Ladislav Pavlík: Stávající řešení ukazuje na fakt, že by mohla být architektonická soutěž lepším nástrojem pro řešení tak citlivého místa, jako je přemostění Sítné. Proč jste k tomu kroku nepřistoupili a nezměnili byste nyní svůj postup? 

Lukáš Hanes: Opět zaměňujete názor a fakta. Výsledek se líbil bývalému vedení a chválí ho i nový radní pro rozvoj který napsal že, cituji: „most je konstrukčně krásný“. Nevidím tedy v absenci soutěže problém. Naopak jsme rád, že se nám podařilo na Kladno přivést špičku mezi světovými architekty architekta Pleskota.

Ladislav Pavlík: Při zadání projektu byly zcela opomenuty další funkce mostu z hlediska městské infrastruktury, byl to záměr nebo chyba v zadání? 

Lukáš Hanes: Opět otázka je zavádějící. Pokud máte na mysli infrastrukturu dopravní, pěší atd… tak tu řeší studie. Pokud myslíte infrastrukturu zavěšenou pod stávajícím mostem především tedy horkovod, tak musíte směřovat dotaz na nové vedení společnosti TEPO, které tuto část infrastruktury spravuje. Já tento aspekt intenzivně řešil do doby, něž mě nové vedení odvolalo. V tuto chvíli by mělo nové vedení pracovat na projektu přeložky na jehož důležitost jsem je několikrát upozornil.