Skip to main content
ČlánkyVidea

Na Kladně možná vznikne nová architektonická dominanta

By 27. 7. 202012 července, 2021No Comments

 

To je pracovní název nové dominanty, která na Kladně možná vznikne. Od realizace stavby jsme stále daleko, ale udělali jsme první krok, když se po jednáních objevil investor, který projevil zájem o odkup pozemku v Kročehlavech pro záměr stavby výškové budovy.

Ne nedělám si legraci…

Mrakodrap to nebude, ale na poměry Kladenska a vlastně i České republiky by mělo jít o opravdu významnou stavbu, která bude svou výškou a moderním zpracováním utvářet reprezentativní vstup do města.  Celý objekt bude tvořen celkem 24 patry, z čehož vrchních osm bude ustupující. Pro představu ikonické Rozdělovské věžáky, které můžete vidět ze vzdálenosti i více než dvaceti kilometrů mají výšku 13 pater. Minimálně by zde mělo být vidět celé Kladensko a Prahu by z vyhlídky měli lidé jako na dlani.

Krom městem připravované stavby Sítenského mostu, by se tato stavba v nadcházejících letech mohla stát jednou z nejvýznamnějších investic na Kladně.

Cena pozemků

Před minulými volbami zažilo Kladno masivní prodej pozemků za směšně nízké ceny. Tento problém tady nehrozí. Pokud sečteme kupní cenu pozemku s dalšími příspěvky, které investor vynaloží na rozvoj města a související infrastrukturu tedy zvýšení kapacit škol, školek nebo čističky odpadních vod atd … může Kladno za pozemek o výměře přibližně 7000 m2 získat částku okolo 50-60 milionů v závislosti na výsledné podlahové ploše realizované stavby.

 Ve zkratce, nikdy nikdo v historii Kladna, nedokázal za metr vyjednat více.  Pokud vezmeme průměr plánovaných kapacit, tak do městské kasy za metr pozemku poputuje 4x více než za pozemky u nádraží, které minulé vedení prodalo těsně před volbami… tedy pokud investor oficiálně přistoupí na podmínky prodeje a vše odhlasuje zastupitelstvo.

Ono s ochotou investovat trošku zamávaly poslední měsíce tak uvidíme, jak to vše dopadne. Každopádně je myslím dobré o celém záměru informovat ihned ve chvíli, kdy to je možné…

Podmínky prodeje 

Kupec musí kromě zaplacení dohodnuté ceny splnit celou řadu podmínek které jsme předem stanovili. Mezi ně patří zejména dodržení termínů, nutnost zajistit, aby finální vzhled navrhoval architekt s patřičnou referencí, dodržení územní studie, umožnění prostupnosti a samozřejmě, když už plánujeme výškovou budovu, chceme, aby měla veřejnost přístup na vyhlídkovou terasu v nejvyšším patře.

Co v budově bude? 

Objekt bude sloužit převážně k bydlení v kombinací s administrativními prostory a prostory se službami pro veřejnost, jako jsou například kavárny či restaurace především v přízemním parteru budovy.

Na co Kladno peníze využije? 

Většina z peněz, které získá město prodejem, bude využita na revitalizaci přilehlých částí sídliště Kročehlavy a zbytek potom na navýšení kapacity školek a čistírny odpadních vod.

Proč? 

Za mě jednoduché. Jaká je současná vyhlídka budoucnosti pro největší sídliště ve středočeském kraji? Narovinu město nemá a nebude mít dost peněz, aby to tu vše opravilo. Máme tedy dvě varianty budoucího vývoje. Sídliště bude postupně chátrat a struktura obyvatel půjde dolů, (nic moc zpráva, pokud jste si koupili byt na hypotéku), nebo uděláme vše pro to, aby se tenhle trend otočil. Pokusíme se přivést lidi kteří sem investuji peníze, které sídlišti a jeho okolí dají nový impulz k tomu, aby se rozvíjelo… a tohle je jeden z těch případů které by měly pomoci k tomu, aby Kročehlavy byly dobrou adresou.

Kdy to bude stát?

Jednoduchá otázka, těžká odpověď. Krom kupní ceny jsme vyjednávali i o tom, aby byly součástí kupní smlouvy takzvané pojistky. Tyto pojistky by vše anulovaly v případě, že by investor nepostupoval dle těchto předem dohodnutých podmínek a které budou investora nutit postupovat podle plánu. Nicméně pozemek je v tuto chvíli stále v majetku města a zatím nedošlo ani k samotnému prodeji. Povolovací procesy na takovou stavbu trvají roky a během této doby se zdánlivě nebude nic dít. Realisticky ale stavba bude stát nejdříve za 5 nebo 6 let.

Historie záměru

Stavba výškové budovy na tomto miste je jako Yeti, hodně lidi o tom mluví, ale nikdo zatím nic neviděl a vlastně se to za ty roky, kdy se to plánuje, nikam neposunulo. Vzniklo několik variant o různých výškách. Tou poslední jej toto o výšce 16 pater.  Jenže má smysl stavět něco co bude připomínat jen vetší panelák?

 

Nakonec jsme se shodli na tom, že výšková budova má byt zajímavá i vzhledem a nevypadat jako plechovka od fazolí a investor začal hledat inspiraci v místech, kde nechal nesmazatelné stopy Kladenský rodák Antonín Čermák, pozdější starosta Chicaga. Inspirace výškovými stavbami tohoto města je tak zřejmá a je to cesta kterou by se mělo jít dál. Proto MCT věž starosty Čermáka ve zkratce Mayor Cermak Tower. Místo kde se potkává historie Kladna s budoucností.

 

Váš komentář