Skip to main content
ČlánkyVidea

Modernizace trati Kladno – Kladno Ostrovec

By 12. 8. 202012 července, 2021No Comments

Většina lidí neuvěří, dokud se nebude kopat, ale Kladno s Prahou spojí dvoukolejná trať, po které bude vlak vozit cestující v desetiminutovém taktu. Podle harmonogramu, se kterým počítá Správa železnic bude to, co uvidíte na videu na Kladně do pěti let hotové.

Za poslední dva roky jsme v projektu modernizace trati ne pokročili, ale udělali několik ohromných skoků. Jak směrem k realizaci stavby, tak k její optimalizaci. Tedy zejména k tomu, aby byla pro cestující z Kladna a pro okolí co možná největším přínosem. Jak bude výsledek vypadat sami vidíte na tomto videu. Jen upozorňuji, že některá protihluková opatření, architektonická řešení a technické detaily nejsou definitivní.

Přístřešek u hlavního nádraží, se bude redukovat, tak aby historická budova lépe vynikla. Některé protihlukové stěny budou nahrazeny absorbéry. Podchod Klikorkova bude nahrazen jiným řešením. Prostě detaily ještě ladíme.

 

Za dva roky začnou připravené práce. Stavba Kladenského úseku bude trvat dva roky, což pro Kladeňáky bude znamenat dopravní komplikace a výluky na trati. Aby vše bylo co možná nejrychlejší, počítá investor a tím, že práce budou probíhat 7 dní v týdnu, 14 hodin denně i o svátky.

Co se kolem trati děje a kam se projekt posouvá?

 

  • Na kladenskou část trati bylo vydané uzemní rozhodnutí (tedy povolení umístit stavbu). Podařilo se změnit projekt tak, aby bylo přímé spojení Kladno – letiště.

 

  • Pro Kladno zcela zásadní úprava, se kterou projekt ještě v minulém roce nepočítal. Za pomoc při vyjednávání díky Vojtěch Munzar.

 

  • Podařilo se zachovat nádražní budovu na hlavním nádraží. Podařilo se zlepšit 100+1 detail v projektech nádraží, nástupišť, průchodů a podchodů. Mezi ty nejvýraznější patří mimoúrovňové spojení pro pěší a cyklisty od zimního stadionu na Sletiště.

 

  • Úpravy nástupišť a zastávek tak aby byly příjemné pro lidi a využití designového libreta které bude po celé trati.

 

  • Opravdu za pět minut dvanáct začali pracovat na cyklostezce které povede od Brezonu podél trati k hlavnímu nádraží a potom dál až do Prahy. To vše bez jediného úrovňového křížení se silnicí nebo tratí.

A aby toho nebylo málo. Neklademe si malé cíle. Snažíme se, aby po realizaci tohoto úseku SŽ začalo pracovat nad protažením trati tak, aby v budoucnu dokázala obsloužit Švermov a Dubí.

 

I přes všechnu skepsi, která projekt provází, děkuji všem, kteří pomáhají s tím, aby se tato pro Kladno klíčová stavba realizovala. Jde především o pana Ježka ze Správy železnic, lidi z Kladenského magistrátu tedy Františka Mullera, Ivana Bergamana, Honzy Pospíchala z odboru architektury, Tomáše Fujana odboru dopravy a samozřejmě by se to neobešlo ani bez spolupráce napříč stranami. Velký dík Anna Gamanová. Nesmím zapomenout na Tomáše Cacha který není z žádné strany ani úřadu, ale bez kterého by cyklotrasa Kladno – Praha nevznikla 🙂