Skip to main content

Poldovka. To je směr, kterým chceme Kladno rozvíjet a který budeme do budoucna podporovat… 240 tisíc metrů čtverečních které vidíte za mnou v bývalém areálu Poldi se v následujících letech promění na City park. Nový průmyslový park nabídne prostory pro lehké strojírenství a více než dvě tisícovky pracovních míst. Celý projekt zároveň zajistí další sanaci kontaminovaných pozemků.

Nejde o něco, co by se stalo mávnutím kouzelného proutku, proto jsem pozval Petra Drnce, aby popsal kroky které musíme udělat aby bylo možné Poldovku oživit.

Aby vám nic neuniklo

Souhrn nejdůležitějších informací z Kladna každý měsíc do mailu.

  City Park Kladno

  Přepis textu z videa

  Lukáš Hanes: Poldovka. To je směr, kterým chceme Kladno rozvíjet a který budeme do budoucna podporovat…240 tisíc metrů čtverečních které vidíte za mnou, v bývalém areálu Poldi se v následujících letech promění na City park. Areál s více než dvěma tisícovkami pracovních míst.

  Práce na tom běží dlouhou dobu, ještě nějakou chvíli potrvá, než bude hotovo, ale až bude vše stát, bude se jednat o jednu z největších proměn brownfieldů ve Středočeském kraji.  Nový průmyslový park nabídne prostory pro lehké strojírenství. Celý projekt zároveň zajistí další sanaci kontaminovaných pozemků.

  Nejde o něco, co by se stalo mávnutím kouzelného proutku, proto tady mám Petra Drnce, který má rozvoj Poldovky na starosti. Petře můžeš stručně popsat, co na čem pracuješ, aby tohle území šlo dál využívat?

  Petr Drnec: Lukáši, než odpovím na tvoji otázku, tak bych ještě doplnil to, co jsi řekl.

  Já se osobně domnívám, že tohle je jeden z nejdůležitějších projektů, který má Kladno před sebou.

  Tím že tady vzniknou aktivity, které budou něco vyrábět a budou dávat lidem práci, tak to do Kladna přinese peníze.

  A to jak do městské poklady, tak lidem na Kladně. Co brání rozvoji tohoto území, se dá shrnout do třech bodů.  Já začnu od toho nejjednoduššího, který je nejmíň náročný, a to je nedostatek kapacity pitné vody. Je tedy potřeba posílit vodovody pro toto území.

  Druhý už složitější problém jsou odpadní vody, protože pro rozvoj tohoto území čistírna v Dubí, bývalá Poldovská čistírna, je naprosto nevyhovující. Musí se celá znovu vybudovat. Město v horizontu dvou až tří let, bude muset investovat do výstavby této čistírny odpadních vod. Pro město to bude výhoda, protože budeme moct do této čistírny svést i odpadní vody z města Kladna a tím odlehčíme kapacitě stávající čistírny ve Vrapicích. A tím i umožníme další rozvoj ve městě.

  Poslední nejnáročnější problém tohoto území, je doprava. Všichni víme, že na Kladně jsou zatíženy komunikace jak osobní, tak nákladní dopravou a další nárůst nákladní dopravy, by nebyl pro město dobrý.

  Z toho důvodu město plánuje vybudovat novou komunikaci, která by prošla územím bývalého Koněva, napojila se na starou komunikaci, které se říkalo Valmetka.  Prošla na areál Poldi Dřín, kde by se napojila na novou silnici společnosti Lidl, která ústí na novém kruhovém objezdu v oblasti Borovin. Když jedete z Kladna na Buštěhrad.

  Tato komunikace by byla jedna z nejnáročnějších staveb, které město po roce 89 podniklo, a proto se snažíme o spolupráci se Středočeským krajem.

  Aby nám s tím jak finančně, tak organizačně pomohl.  V současné době máme připravenou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a řešíme vyjadřovačky a majetkoprávní vztahy.