Skip to main content
Články

Budoucí podoba stanic Kladno a Kladno město

By 11. 2. 202012 července, 2021No Comments

Konečně začínáme mít konkrétní výstupy z jednání s Metroprojektem ohledně modernizace trati Kladno – Praha. Včera jsme řešili vzhled budoucích stanic.

Celkově se snažíme, aby byly zastávky jednoduché, aby měly nadčasový design bez zbytečností. (V plánu byl například ohromný stožár nad nádražím Kladno město, nebo přístřešky ve výšce 9 m pod které se nešlo schovat…) Aby vše bylo funkční a šlo dobře udržovat. Původní návrhy od architekta Kotase jsou postupně měněny. 

Kladno hl. nádraží

 • výstup z výtahů se mění nově není do kolejiště (bezpečnější – dítě vyběhne z výtahu…)
 • eskalátory budou pouze dva nahoru na nástupiště
 • výtah bude integrovaný do výpravní budovy nebude uprostřed cesty na nástupiště
 • K + R se přesouvá k výpravní budově
 • přechod je blíž k nádražní budově
 • zlepšila se návaznost od/do sídliště
 • ruší se nesmyslný kruhový objezd pro kola 

Kladno město

 • kratší schodiště na nástupiště místo 2 m na 1,2m
 • dva eskalátory a výtahy méně
 • celkově se projekt redukuje (zastřešení schodiště se posouvá z 9 m dolu na funkční výšku)
 • zastřešení nástupiště nově funguje jako protihluková bariéra = méně protihlukových stěn
 • pod mostem budou dostupné toalety

Modernizace začne přidruženými investicemi. Např.: kruhový objezd u stadionu realizace jaro 2022.

Dokončujeme návrh cyklostezky Kladno-Praha. Návrh je postupně zapracováván, aby byla zajištěna návaznost obou projektů. 

Zatím vše postupuje podle harmonogramu. Trať má uzemní rozhodnutí. Podařilo se vypořádat s Jenčí, která chtěla stavbu blokovat. Za 4 roky by měla být trať přes Kladno. Za 7 let potom do Prahy na Ruzyni.