Skip to main content

V červnu jsme představovali rozvojové projekty města. U zimáku je v podstatě rozhodnuto, most řeší pan architekt Pleskot a zatím nemáme náhledy. Největší diskuse byla vždy nad variantami řešení horní číst hlavní třídy.

Znáte to všichni. Žádná zeleň, téměř žádné místo pro předzahrádky, všude podivná zábradlí… Prostě na centrum města to je nešťastné. Na tom, že je potřeba s tím něco dělat, se shodneme asi všichni. Na tom, jak by výsledek měl vypadat, jsou ale názory rozdílné.

Vezmete to tedy od začátku.

Minulé vedení města v roce 2016 vypsalo architektonickou soutěž, na základě, které byl vypracován tento projekt.

Jak sami vidíte, jedná se o kompletní přestavbu, včetně změny dopravního režimu. Kleinerova by byla takzvaně zklidněna širokým příčným prahem který by propojil náměstí Svobody a předprostor kina Sokol. Zmizela by všechna parkovací místa a plocha by byla komplet pro pěší. Počet parkovacích míst by se zmenšil i v Tyršově ulici která by byla slepá a obousměrná. Na jejím konci by bylo nutné se otočit a na hlavní silnici vyjet, až na světelné křižovatce u Gymnázia.

Projekt byl kompletně dopracován, nicméně nejspíš z finančních důvodů, nebyl realizován. Představa že by v době ekonomické krize mohl někdo realizovat projekt na který nebyly peníze ani v době kdy ekonomika rostla je nereálná.

Popravdě na obrázku se mi to líbí, jenže když jsme nad tím začali uvažovat z praktického hlediska, tak to zas tak ideální nebylo. Dali jsme tedy dohromady to, co si od tohoto prostoru slibujeme my i lidé kteří tady provozují obchody nebo služby.

  • Do prostoru by měla přijít zeleň.
  • Bylo by dobré rozšířit místo pro předzahrádky a pro pěší.
  • V ideálním případě by zde měla být možnost vysadit děti na cvičení a zaparkovat.

Tím že by z Tyršova ulice měla být obousměrná, by byl výrazně snížen počet parkovacích stání a auta by s musela otáčet u křížení s TGM. Nedokážu si představit, jak by takové řešení lidé přijali, a tak jsme ve druhé variantě návrhu zachovali stávající dopravní režim.

Takové zadání potom dostal na městský architekt pro veřejný prostor, který vytvořil druhou variantu možného řešení, která většinu požadavků zohlednila.

Byla zúžena silnice před Sokolem, přičemž byla zachována možnost průjezdu i parkování. Přibyly stromy a je rozšířen chodník, a možnost umístění předzahrádek.

Nechci, aby z toho bylo nějaké politikum a chtěl bych to oprostit od toho za jakého vedení města jaký návrh vznikl. Hádky, jestli Losna nebo Mažňák k ničemu nevedou. Jde o prostor, který se více či méně týká nás všech kdo v tomhle městě žijeme. Proto budu rád, když mi napíšete, váš názor na tyto varianty.

Hezké prázdniny všem.