Skip to main content
Články

Divadlo

By 15. 8. 2019No Comments

Je čtvrtek ráno, otevírám počítač a nestačím se divit. Kladenští divadelníci obviňují vedení města z cenzury poté, co byli požádáni o předání jim svěřených administrátorských práv k webu a Facebooku. Místo toho, aby se snažili získat diváky na další sezónu, zneužívají marketingové kanály městské firmy k prezentaci svých postojů. 

Pokud jsme se něčím provinili, tak je to velká trpělivost. Nepochybuji o tom, že za desetinu toho, co poslední dobou napsali, by bývalé vedení rozprášilo soubor i obslužný ansámbl na atomy. Bez diskuze. 

Pokud by šlo o nějakou smysluplnou kritiku, budiž. Ale kádrovat novou jednatelku přes manžela? To dělal bolševik. Prý stojí za několika dezinformačními weby. O kousek dál, ti stejní kazatelé morálky sdílí rozhovor s exprimátorem na Svobodném rádiu. Na jednom místě prohlašují, že jednání vedou na argumentační, ne emoční úrovni, a na stejném místě člověk zjistí, že jejich argumenty vycházejí z anonymních zdrojů nebo komentářů, které si přečetli na Facebooku. 

Nebudu tady rozebírat ten elaborát na webu divadla větu po větě. V textu je tolik argumentačních faulů, že by se z toho dala napsat učebnice. 

Vedení města doplácí na to že, se snaží chovat korektně. Necháváme si, s prominutím, „dělat na hlavu“ a nebráníme se, v marné snaze vyhrocenou situaci nerozdmýchávat. Pokud by se rozhodlo direktivně, bez diskuze, tak jak tomu bylo dříve, byl by klid. Teď, protože se s divadelníky někdo baví, můžou vypichovat z několika hodin rozhovorů jednotlivé věty a na tom se točit. Jasně, jsme lidi, každý dělá chyby. Když si vezmu diktafon a budu dvě hodiny s někým debatovat, načapám každého. Pan Slánský by mohl vyprávět, jak se rozohnil tím, že má problém se dvěma stranami, a to jsou KSČM a SPD. SPD v koalici mu vadí moc, přičemž jaksi už zapomněl, že když jeho jmenovali do funkce, byli na radnici komunisti. 

To není snaha o konstruktivní diskuzi.

I přesto, jak se situace vyhrocená, stále věřím, že většině jde o divadlo, o to, aby se v září hrálo a lidi se bavili. Jen pokud to procházím zpětně, město ten pomyslný fíkový list nabídlo několikrát. Ze strany divadelníků je nulová snaha dohodnout se na smíru. My jsme se diskuzi nebránili nikdy. 

Tohle píšu s vědomím, že zase divadelníkům nabiju zbraň, ale popíšu situaci kolem divadla tak, jak jsem ji vnímal já. Čistě subjektivně. 

První problém v divadle nastal ve chvíli, kdy se jeden všetečný člen dozorčí rady začal zajímat o ceny servisu počítačů a správy sítě. 

Na první smlouvu z roku 2016 se nabalovaly další, až došlo k tomu, že jedna a táž firma dodávala vše, co divadlo objednávalo. 

Nechali jsme udělat porovnání a zjistili, že služby lze zajistit o více než o polovinu levněji. Zároveň jsme dostali od dalšího člena dozorčí rady upozornění, že jednatelé zmíněné firmy jsou zároveň sponzoři opoziční Volby pro Kladno. Jan Krafka smlouvu s touto společností podepsal ihned po svém nástupu do divadla, kdy byl na pozici jednatele dosazen bez výběrového řízení – právě Volbou pro Kladno. Na dotaz, proč tuto smlouvu podepsal, odpověděl jen, že ji nepodepsal, že to schválila rada města. V registru smluv je ale jasně vidět, že ji podepsal pan Krafka. Stane se. 

„Máme administrátorské přístupy?“ Zněl první dotaz na ajťáky. „Nemáme nic.“ Zněla odpověď. K přístupům jsme se nedostali ani později. 

Chtěli jsme se vyhnout podobné situaci, v jaké jsme se ocitli na radnici po volbách. Město přišlo například o přístupy na sociální sítě nebo dokumentaci k vedeným soudním sporům… Až teď se ukazuje, že šlo o obavy oprávněné. 

Rada města sice formálně nesla od svého jmenování v minulém roce za divadlo zodpovědnost, nicméně nikdy nad ním neměla kontrolu.

Prodeje vstupenek, weby obou divadel, servery, data, přístupy k osobním údajům předplatitelů, přístupy do všech počítačů a samozřejmě účetnictví bylo v něčí správě, jen jsme se pořád nemohli dostat k tomu, kdo to vlastně je. 

Začali jsme tedy doslova za oponou jednat. Téměř měsíc trvalo, než se podařilo všechny služby zajistit paralelně. Vše probíhalo za chodu. Velký dík patří zúčastněným, že se vše povedlo a divák nic nepoznal. 

Tohle se stalo ještě před prázdninami. Nebudu tady popisovat, jak probíhala jednání s panem Krafkou. Pokud by bylo naším záměrem ho vyhodit z pozice jednatele, udělali bychom to po volbách. Pan Krafka dostal více než půl roku na to, aby prokázal, že ví, co dělá, že dokáže divadlo řídit. To neprokázal. Eskapáda s IT službami je jen jeden ze střípků celé mozaiky. 

Nevím, jaká je vaše motivace při volbách, ale já vždy volím lidi, o kterých mám pocit, že udělají správné rozhodnutí. Tedy předpokládám, že jste mě volili proto, abych správně rozhodoval, a já teda zvedám ruku ku prospěchu naší obce, jak jen dovedu, protože mě práce pro město baví a podřizuju jí vše. 

Lidi můžou zapomínat, můžou kecat, chápu i ty volňásky, co dával pan jednatel exprimátorovi Volfovi, nevyčítám mu služební vůz Passat. To jsou podle mě marginality. Pro mě bylo důvodem pro odvolání to, že jsem po něm něco chtěl a on mě ignoroval. 

Co byste dělali vy, mít ve firmě zaměstnance, který vás ignoruje? Jak se můžu jako politik správně rozhodovat, když nemám informace, které potřebují pro správné rozhodování získat a situace se dlouhodobě nelepší?

Nechtěl jsem moc, jen informace o tom, odkud získává divadlo zákazníky a s jakým nákladem. Jaké marketingové kanály fungují a kolik nás to stojí. Chtěl jsem vědět, jak na tom divadlo je, abychom dokázali pracovat s výší tržeb. Nikdy jsem požadované informaci nedostal. 

Po několika měsících pokusů o spolupráci a snah o získání informací, padlo finální rozhodnutí výměny jednatele a už to jelo celý z kopce. 

Nutno dodat, že jsme následující kroky činili s naivní vírou v to, že i panu jednateli jde opravdu o divadlo a že se zachová jako profesionál. Před prázdninami mu bylo oznámeno, že bude odvolán a zároveň nabídnuta možnost setrvání v divadle na vedoucí pozici s tím, že najdeme jednatele, který by měl na starosti ekonomiku provozu. 

Pan Krafka s panem Slánským měli mít v novém uspořádání na starosti dramaturgii a herce. Zároveň jsme pana Krafku požádali, aby tuto informaci dál nešířil, do doby, než rada města rozhodne. Sdělili jsme mu, že bude ve své funkci prozatím nadále pokračovat, ale město nechá na ekonomiku provozu zpracovat odborný posudek třetí stranou. Chtěli jsme výměnu na pozici jednatele udělat tak, aby se nálada v divadle pokud možno udržela v klidu.

Několik hodin poté, co proběhl tento důvěrný rozhovor, se překroucené informace dostaly do tiskové zprávy opoziční Volby pro Kladno. 

Tohle byl bod zlomu. Tady, bohužel, celá situace přešla na politickou úroveň. Jednatel v tuto chvíli přestal být zaměstnancem města a začal sloužit politickému subjektu, který již radnici od minulých voleb nesedí. To byl také moment, který situaci destabilizoval nejvíce, a okamžité odvolání bylo tím pádem nevyhnutelné. 

Co se stalo potom, už víte. Pan Krafka byl odvolán, na jeho místo dočasně jmenován primátor. Vypsali jsme výběrové řízení, které mělo dva tvrdé kvalifikační předpoklady. Praxi s řízením divadla a vysokou školu. Dostali jsme tipy na několik potencionálních kandidátů a také sami herci mohli oslovit své kolegy. Bohužel, poté, co soubor začal demonstrovat a ostře vystupovat na obranu pana Krafky, většina potenciálních uchazečů ztratila zájem. Jedinou kandidátkou, která se nezalekla výbuchu vášní a podala přihlášku, byla paní Žantovská. 

A co se stalo s firmou, která víc než půl roku doslova držela v ruce klíče od divadla? Poslední krok k převedení správy budovy a účetnictví divadla byl učiněn v pondělí. Veškeré IT systémy divadla jsou ve správě města. Jediné, co současné vedení města nemá pod kontrolou, je Facebook divadla. Tam se opakuje situace jako s oficiálním profilem radnice. 

Chápu, že divadlo může být křehký organismus, ale to, jak bylo divadlo řízeno dříve, z něj udělalo organismus křehký na můj vkus až moc. Není v pořádku, aby bylo divadlo dojnou krávou pro nekontrolovatelné subjekty. Není dobře, aby funkci jednatele vykonával člověk, který neví, co podepisuje.

Návštěvnost divadla se nezvedne tím, že bude kdosi přes oficiální divadelní kanály šířit politickou propagandu. 

Podle mě takové jednání rozhodně předplatitele na další sezónu nepřiláká. Divadelní soubor je dnes ve stávkové pohotovosti. Pokud nám však jde o jeho stabilitu a dobrý průběh nadcházející sezony, je potřeba si otevřeně přiznat dosavadní chyby v ekonomickém řízení i mediální prezentaci divadla a narovnat vzájemné vztahy s městem.

Váš komentář