Kladenské zastupitelstvo bod bydlení na Růžovém poli

Na Růžovém poli vyroste Globus. Dnes jsme se dozvěděli, že stavba začne už na jaře 2021. Následně mezi obchodem a katastrem obce Přítočno zůstane kousek pole. Přítočno ze své strany plánuje obytnou čtvrť.

Zůstane fragment pole a je otázka, zda něco takového bude pro zemědělce rentabilní obdělávat. Ideální by bylo, aby zástavba na Růžovém poli navazovala na stávající domy. To se nestane. Volba pro Kladno spolu s komunisty vznik Globusu posvětila těsně před volbami v roce 2018. Nyní mu nestojí nic v cestě.

Otázka tedy je, co bude na poli směrem na Přítočno.

Volba pro Kladno spolu s KSČM a přeběhlíky z ANO navrhla zrušení rezervy a bytovou zástavbu. Bavíme se o výstavbě po etapách, která bude probíhat zhruba 8 let. Spojenci a STAN tento záměr v bývalé kolicí blokovali.

Návrh na stavbu bytů je podle STAN a Spojenců špatný, bohužel za dva roky nepřišli s návrhem, jak se k rozvoji této lokality do budoucna postavit. Za ODS jsme byli ochotni výstavbu bytů za určitých podmínek ochotni povolit.

Po několika jednáních investor na tyto podmínky přistoupil. Krom bytů jsme dohodli, že na náklady investora bude postavena nová školka, prostory pro služby, developer měl dát městu příspěvku na navýšení kapacity čističky a bavili jsme s i o možnosti novou čtvrť pojmout jako ukázkový PED (Positive Energy District). Tedy něco, co by se dalo nazvat čtvrtí budoucnosti, která dokáže být energeticky soběstačná + dodávat energii do města. Ve světě jich moc není a na Kladně by tak mohlo vzniknout něco opravdu unikátního. Pro vznik takové čtvrti je potřeba, aby vedení města bylo ochotné do takového projektu věnovat svou energii a investor byl ochoten to ve zmíněném standardu financovat …

Podle mě je pro město přínosnější, aby vznikla bytová výstavba, než další haly … přičemž developer, který má o uvedenou plochu zájem (finská firma YIT) má slušné reference v Praze a dá se očekávat, že výsledkem bude kvalitní bydlení. Stávající vedení města předkládá návrh podobný tomu, který jsme projednali my.

Hlasovalo se o dvou bodech. Změna územního plánu a plánovací smlouva.

1. Změna ÚP: I když na výsledku můj hlas nic nezměnil, hlasoval jsem pro změnu územního plánu. Tedy pro to, aby plocha byla do budoucna určená na výstavbu bytů. Jde o první krok z mnoha. Následně musí vyjmutí plochy z územní rezervy posvětit kraj, kde mají tuto agendu nově na starosti Piráti.

2. Pro plánovací smlouvu jsem v této podobě hlasovat nemohl. Smlouva, ve které město nemá stanoveny sankce v případě, že investor svůj závazek nesplní, nedává smysl.

Kladenské zastupitelstvo bod hazard na Kladně

Za dva roky jsme snížili počet automatů ve městě z 819 na 549. Pokud by vydržela koalice, příští rok by na Kladně nebyl jediný automat. Za sebe si dokážu představit, že hlasuji pro provoz kasin, která si drží určitý standart, reguluje se počet automatů uvnitř a jejichž fungování neobtěžuje lidi v okolí. Jako příklad uvedu kasino v Oáze. Přičemž tyto provozy nad rámec toho, co odvedou do rozpočtu na daních, sponzorují i místní sportovní kluby.

Takový návrh nebylo možné prosadit. Šlo o střet dvou poloh, které jsou z mého pohledu extrémní.

Na jedné straně vedení města (Volba pro Kladno a KSČM) kteří dávají licenci každému, kdo o ni požádá. Tento postup vydávají za regulaci hazardu ve městě. Naposledy regulace v podání VpK, KSČM a ANO skončila tak, že se počet automatů ve městě zvýšil z 650 které tu byly v roce 2014 na 819 v roce 2018. To vedlo k nárůstu počtu nepřizpůsobivých, problémy s bezpečností… Na místech, kde byla herna přímo v sídlišti, jsme stížnosti lidí bydlících kolem řešili neustále a jediné, co pomohlo, bylo ukončení provozu.

Podle primátora ale nejsme kriminální město a není tady problém s hernami. Problém je se zastavárnami.

 • Vedení města navrhlo povolit herny na 12 místech, přičemž na každé adrese může být libovolný počet automatů.
 • Argumentaci výpadkem příjmu z hazardu do rozpočtu chápu. Městům vypadnou příjmy, to je ale něco s čím se potýkají i jiná města kde je hazard zakázaný a fatální to není.

Další argument, který určitě zazněl je, že zákaz vede ke vzniku černých heren. Ten je mnohokrát vyvrácený. Praxe v jiných městech ukázala, že pokud černé herny vzniknou, tak jich je jen několik přičemž, je celníci velice rychle odhalí a zavřou.

Co naopak nechápu, je fakt že podklady, které předkládá rada města jsou záměrně zkreslené. Pro něco takového nemůže nikdo racionálně uvažující hlasovat.

 • A není to poprvé, co něco podobného Volba pro Kladno dělá. Podobná situace se byla například při hlasování o Globusu, kdy zfalšovali výsledky průzkumu veřejného mínění. Na druhé straně Spojenci (TOP09), STAN, Piráti a SPD prosazují úplný zákaz.
 • Znamená to výpadek v rozpočtu a příjmech klubů, přičemž už neřeší jak město peníze, o které město a kluby přijdou, nahradí.
 • Chápu důvody, proč omezovat hrací automaty které jsou naprogramované tak aby lidi obírali o peníze.

Ani tento extrém podle mě není ideální cesta. Nevidím důvod, proč zakazovat například Poker a živé hry. Politika by měla být o kompromisu. Ani jeden z pólů není pro město a jeho obyvatele ideální.

Povolení dvanácti heren ve městě jsem nepodpořil. Kladenští zastupitelé o tomto problému vedou boj už roky. Jednou tak, podruhé je to jinak. Padl návrh na referendum o hazardu ve městě, které by proběhlo zároveň s volbami do poslanecké sněmovny. Ten jsem podpořil. Nicméně koalice Volby pro Kladno, KSČM a ANO referendum většinou hlasů odmítla.

Listopad 2020 – Obnovené tradice. Ubytovny. Pokrok v modernizaci trati a dokončení drobných projektů

Divadlo objednalo reklamu na základě analýzy prodejů. Tedy tam kde to má význam. Díky tomu se prodá více vstupenek. Naše město si stejně jako většina sousedních obcí vánoční výzdobu pronajalo. Vánoční výzdoba bude rozmanitější. Tedy každý rok jiná a město dokonce výrazně ušetří.

Pardon to nejsou zprávy z Kladna.

Mámo uděláme si hezký Vánoce volej Provident. Asi v takovém stylu se začalo hospodařit na naší radnici.

17. září byl pan Jizba vydavatel Kamelotu a Kladenského měsíce zvolen do dozorčí rady divadla. Už 25. září divadlo uzavírá s panem novopečeným radou smlouvu o propagaci za bratru 96 tisíc. Že je nouzový stav a divadlo nemůže se hrát? Nevadí.

O novinářích se říkalo, že jsou hlídacími psi demokracie. Jenže není pes jako pes. Pro domestikovaného ratlíka v podobě stranického tisku Volby pro Kladno je důležité je vědět, kde je miska a páníček který ji naplní. O páníčkovi se bude psát jen hezky.

Báli jste se také, že peníze z našich daní dostane jen Kamelot? Buďte v klidu 120 českých míří i do novin Vaše Kladno.   

A samozřejmě tradice, ty je třeba dodržovat hlavně o Vánocích. A tak tento rok byl obnoven tradiční nákup výzdoby od náměstka primátora. Víte já si úplně oddechnul. Konečně nějaký jistoty. Objednávka s přesnou specifikací výrobků, které jak na potvoru dodává náměstkova firma, visí na webu. Výběrové řízení … ale na to se tu už nehraje. 1,8 milionu.

Dva roky počet ubytoven na území města setrvale klesal.

Jenže teď začal úřadovat bojovník proti nepřizpůsobivým. Na začátku listopadu rada města pod rouškou nouzového stavu, hezky potichu zrušila stavební uzávěru na ubytovny v problematických lokalitách. Pokud by na to neupozornila opozice, nikdo by o tom ani nevěděl. Radnice nakonec na oficiálních kanálech města zveřejnila prokazatelně nepravdivé informace o průběhu hlasování a názor primátora, že opatření poškozovalo majitele ubytoven. Ti mají taky svoje práva.

No tak aspoň víme, kdo za koho kope.

Naštěstí máme i dobré zprávy.

Věčně kverulující zastupitelstvo Prahy 6 odsouhlasilo Správě železnic (SŽ) jednu z variant vedení tratě v problematickém úseku mezi Výstavištěm a Veleslavínem. Správa železnic odhaduje, že výstavba nové trati Dejvice – Veleslavín začne po roce 2025 a potrvá přibližně dva a půl roku. Kladenská etapa by měla být zahájena v roce 2022.  

Na Kladně byly dokončeny dva drobné projekty na Sítné a jeden ve Vitry. Práce na parku u kruhového objezdu budou pokračovat v příštím roce.

Tady jsme operovali se dvěma variantami budoucího využití rohu kde dříve vedly koleje.

🚂 varianta A naučná stezka

🐕 varianta B psí loučka

Nakonec zvítězila naučná stezka s prvky historie. Další fragment vlečky by měl být umístěn na propojce z Panské louky do Sítenského údolí. Ta měla být hotová, ale není. Tak snad příští rok.

To je pro dnešek vše. Příjemné svátky a pokud se neuvidíme, tak přeji všem, aby rok 2021 byl o mnoho lepší než ten, který právě končí.

Nová podoba Sítenského mostu

Město zveřejnilo novo podobu Sítenského mostu. Bohužel setkání, na kterém měl návrh prezentovat architekt Pleskot nové vedení města zrušilo, stejně tak byla zrušena výstava, která měla být v údolí umístěna a znázorňovat historii, současnost i budoucí podobu mostu.

Takto si můžete prohlédnout návrh nové podoby Sítenského mostu a jeho okolí alespoň virtuálně. Pokusím se vše popsat tak, jak byl návrh prezentován při předání v září.

Historie

Sítenský most přemosťuje údolí od roku 1966. Spojuje staré Kladno a sídliště Sítná a Kročehlavy, přičemž jeho role v současném dopravním systému je nezastupitelná. Architektura mostu je relativně kvalitní, ale konstrukční řešení je spíš výslednicí toho, co bylo v dané době možné vytvořit.

Nová podoba Sítenského mostu

Železobetonová konstrukce je téměř za hranicí živostnosti. V na konci roku 2018 statik rozhodl, že most by měl být do pěti let nahrazen konstrukcí novou. V roce 2019 proběhlo několik průzkumů ze kterých vyplynulo, že oprava stávající stavby není možná. Ocelové výztuhy, které v mostě mají být jsou vyrezlé, sloupy jsou potom vysápány struskou a není možné je využít pro novou stavbu.  Nepomohlo ani to, když byly v roce 2017 závěry mostu které mají být flexibilní, vyfrézovány a přelity asfaltem.

Most v roce 2019 prošel nejnutnější opravou, kdy bylo vyčištěno odvodnění, byla snížena maximální tonáž pro vozidle na mostě a začalo se pracovat na novém.

Dali jsme dohromady tým složený z architektů, statika a dopravních inženýrů a začalo se pracovat na zadání podle kterého měl být připraven návrh nové podoby mostu.

Zadání bylo nastaveno tak, aby architekt, kterého jsme vybrali dostal co možná největší tvůrčí volnost. Cílem bylo abychom tady měli kvalitní stavbu, která nebude náročná na údržbu a vydrží více než sto let. Výsledek tomu odpovídá.

Architektura mostuKoncepce přemostění

Přemostění údolí jedním obloukem, jedním konstrukčním krokem bylo vždy ideálem. Nejinak je tomu i dnes. Čistě betonové řešení by ale obloukovou konstrukci v relativně mělkém údolí neumožnilo, proto bylo zvoleno řešení, které kombinuje beton a ocel. Vznikl tak most pro Kladno – město oceli. 

Nová podoba Sítenského mostu

Konstrukční řešení

Spojení výhod ocele a betonu tímto způsobem není v našich končinách obvyklé. Nicméně není technicky nemožné ani neúměrně nezvyšuje cenu výsledné stavby. Díky unikátnímu konstrukčnímu řešení bude možné z údolí odstranit nosnou konstrukci a celé ho takzvaně otevřít. Jak vidíte konstrukce je tvořena ze tří částí.

Ve spodní části je nosný ocelový oblouk. Možná symbolicky odkazující k začátku hutnictví na Kladně. Tedy k devatenáctému století, kdy byla ocel pro mostní konstrukce hlavním konstrukčním prvkem.

V horní části je potom tenká monolitická betonová deska. Beton byl přitom materiál, který se stal symbolem století dvacátého tedy doby kdy Kladno zažilo svůj největší rozvoj.

Obojí se spřaženo subtilními táhly jejichž správná konfigurace je klíčem k vyladění statiky celé konstrukce. Prostřední vrstva je potom tím, co symbolizuje století jednadvacáté. Síly v táhlech budou při stavbě měřeny tenzometry, přičemž je nutné ladit všechny síly současně. Dosáhnout ideální konfigurace táhel je možné jen díky moderní technice. 

Díky navrženému řešení bude celá konstrukce v reálu působit ještě vzdušnějším dojmem než na přiložených náhledech.

Veškeré detaily jsou navrženy s ohledem na minimální nároky na údržbu. 

Shora potom vidíme, že fakticky jde o dvě mostní konstrukce. Takové řešení přináší dvě výhody. Tou první je možnost zachovat při výstavbě průjezdnost. Duhou výhodou je, že mezi mosty bude dvoumetrová mezera, která do údolí propustí sluneční paprsky a déšť. Nebude tam tedy charakteristická tma a sucho.

Prostě vše vzdušené lehké, vzdušné ale přitom funkční.

Dopravní řešení

Nový most je navržen tak aby bylo možné zachovat stávající dopravní režim. Tedy dva jízdní pruhy každým směrem.

Cílem bylo vytvořit most který bude dobře vypadat a bude sloužit jak motoristům, tak pěším a cyklistům. Na mostě vzniknou široké městské prostory s výhledy do okolní krajiny. Směrem do údolí má být postavena schodiště, které mají nabídnout možnost využití prostoru pro volnočasové i kulturní aktivity.

Samozřejmostí je potom zajištění bezbariérového propojení mezi oběma stranami předmostí a údolím.

Horkovod

Soustava teplovodů na Kladně má jedno úzké místo, a to je pod Sítenským mostem. S architektem jsme se dohodli, že horkovod nepovede pod mostem a v rámci stavby si městská firma TEPO zajistí jeho posílení a přeložku pod zem.

Zabezpečení

Kvůli nešťastným událostem z minulých let, jsme chtěli, aby nový most byl zabezpečen proti pádu i proti případným skokanům ale aby takové zajištění nepůsobilo rušivě. Vznikl tak unikátní záchytný systém, který je připevněný pod mostní konstrukci a neruší výhled do okolní krajiny.

Cena

Ač se původní odhady pohybovaly kolem tří set milionů korun. Odhad ceny za demolici, stavbu nového mostu i návazností na okolní krajinu je kolem 237 milionů.

Závěr

Celou studii najdete na fotografiích v tomto článku.

Je mi líto, že vám nemohl novou podobu mostu představit sám autor. Určitě by to bylo poutavější, detailnější prostě tak jak to má být. Doufejme, že most vznikne tak jak byl navržen, tedy že do původního návrhu nezačnou zasahovat politici, většinou to není k užitku.

Důležité nyní je zajistit správnou koordinaci stavby s dalšími záměry na území města. Stavba musí být zahájena v roce 2022. Pokud se tak nestane, v tom lepším případě, hrozí Kladnu významné dopravní komplikace.

Kladeňák

Byl jsem v karanténě s „rýmičkou19“ která zase takovou rýmičkou není. Abych zahnal nudu, zkusil jsem nainstalovat program na sazbu tiskovin a začal se učit. Obvolal jsme několik známých, slovo dalo slovo a vznikly noviny Kladeňák. Proč?

Všechna média ve městě jsou dílem jedné strany. Jeden správný názor. Jedna strana, co to tu spasí. Diskutovat se nebude. Mnozí to zažili. Mnohým to vyhovuje. Normalizace.

Na radnici se vrátil bolševik a naše kulturní brigáda Radost to nazývá sametovou revolucí.

Tak určitě. 1984 v praxi. Co bude dál? Dozvíme se, že válka je mír, otroctví je formou svobody a v nevědomosti se síla?

Mě to nevyhovuje, já to takhle nechci. Nechci žít v normalizovaném světě. Proto Kladeňák.

Cílem je dostat informace které jinde nenajdete i tam, kam se internet nedostane. Máme první číslo. Není ideální. Stále je co zlepšovat.

Kladeňák na webu, facebooku, twitteru a instagramu. Noviny můžete také odebírat mailem.

Chcete pomoct?

 • Pokud máte tip na článek, událost nebo zajímavou osobnost, se kterou by bylo dobré udělat rozhovor, nebo třeba zajímavou fotku o kterou se chcete podělit? Napište. Zkusíme o tom napsat.
 • Máte restauraci, obchod, SVJ nebo ordinaci a chcete noviny pro zákazníky? Napište. Přivezeme.

Jak pomáháme?

 • Vedete sportovní klub nebo kroužek pro děti nebo jinou neziskovou činnost a chcete o ní dát vědět lidem na Kladně. Napište. Vytiskneme. Pro tyto účely bude v každém vydání vyhrazena minimálně jedna stránka zdarma. Podobnou akci jsme dělali s volebními billboardy, nyní ji můžeme opakovat pravidelně. Toť prozatím vše.

Listopadové číslo jde do schránek a jde se makat na prosincovém vydání.

Odpovědi na časté dotazy:

Co bude obsahem?

 • Cílem je přinášet informace, které jinde nenajdete.
 • Bude tam kritika vedení města? Pokud si to zaslouží, bude.

Nebylo by lepší, aby noviny vydával někdo, kdo je nestranný?

 • Bylo ale nevím o nikom, kdo by to chtěl dělat. Pokud máte tip, napište.

Odpovědi pro Ladislava Pavlíka a Kladenský měsíc ohledně stavby Sítenského mostu

Napsal mi vydavatel Kladenského měsíce a Kamelotu pan Ladislav Pavlík. To musí být člověk obezřetný.

Bývalý ředitel neslavně proslulého kladenského Oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend které nechávalo v době Pavlíkova působení za městské peníze sledovat občany města, bývalý marketingový poradce ve společnosti Tepo kde radil tak intenzivně, až nikdo nedokázal zjistit co ve firmě za 800 tisíc dělal a samozřejmě kandidát Volby pro Kladno. Pan Pavlík je nyní novinářem.

Pavlíkův Kladenský měsíc a Kamelot jsou stranická média Volby pro Kladno. Nazvat to bulvárem by byla dehonestace bulváru. Obojí je prostě kanál. Primárním cílem je házení špíny na všechny krom Volby pro Kladno. Redaktor rád své mnohdy ničím nepodložené názory, zaměňuje za fakta. V minulosti byly moje odpovědi vždy překrouceny a zneužity tak, že za mě nemá smysl je posílat je pouze emailem. Nejlepší je to udělat jako Roman Hájek. Napsat vše veřejně bez „redakčních“ úprav.

Dotazy pana Pavlíka

Ladislav Pavlík: Navrhovaná podoba mostu stále nebyla zveřejněna. Jedním z důvodů je fakt, že navržené řešení postrádá návaznost na komunikace C. Boudy a J. Kociána. Tyto aspekty nebyly v zadání vůbec zohledněny, proč? 

Lukáš Hanes: Zveřejnění bylo plánováno na 10.10. kdy měl návrh prezentovat jeho autor pan architekt Pleskot. Po výměně na radnici byla novým vedením tedy Volbou pro Kladno, KSČM a dvěma zastupiteli zvolenými za ANO prezentace zrušena. To, co překládáte jako fakt, je vaše dezinformace. Faktem je že, studie uvedené návaznosti řeší, stejně jako řeší propojení do Sítenského údolí pro pěší.

Ladislav Pavlík: Stávající řešení ukazuje na fakt, že by mohla být architektonická soutěž lepším nástrojem pro řešení tak citlivého místa, jako je přemostění Sítné. Proč jste k tomu kroku nepřistoupili a nezměnili byste nyní svůj postup? 

Lukáš Hanes: Opět zaměňujete názor a fakta. Výsledek se líbil bývalému vedení a chválí ho i nový radní pro rozvoj který napsal že, cituji: „most je konstrukčně krásný“. Nevidím tedy v absenci soutěže problém. Naopak jsme rád, že se nám podařilo na Kladno přivést špičku mezi světovými architekty architekta Pleskota.

Ladislav Pavlík: Při zadání projektu byly zcela opomenuty další funkce mostu z hlediska městské infrastruktury, byl to záměr nebo chyba v zadání? 

Lukáš Hanes: Opět otázka je zavádějící. Pokud máte na mysli infrastrukturu dopravní, pěší atd… tak tu řeší studie. Pokud myslíte infrastrukturu zavěšenou pod stávajícím mostem především tedy horkovod, tak musíte směřovat dotaz na nové vedení společnosti TEPO, které tuto část infrastruktury spravuje. Já tento aspekt intenzivně řešil do doby, něž mě nové vedení odvolalo. V tuto chvíli by mělo nové vedení pracovat na projektu přeložky na jehož důležitost jsem je několikrát upozornil.

Volba pro Kladno spolu s KSČM zrušila stavební uzávěru na ubytovny v rizikových lokalitách na Kladně

Mám špatnou zprávu pro obyvatele bydlících v místech, kde hrozí vznik ubytovny. Volba pro Kladno spolu s KSČM zrušila stavební uzávěru na ubytovny v rizikových lokalitách.

Prošli jsme celé město diskutovali s místními a vytipovali několik objektů které byly rizikové. Rozdělov, Dubí, Švermov a centrum města. V těchto místech se nacházely objekty jako například ubytovna Vorlíček, u kterých bylo riziko, že v nich vznikne ubytovna.

Kladno Dubí

Ve vytipovaných lokalitách jsme prosadili stavební uzávěru, díky které nebylo možné provoz ubytovny povolit. Počet vyplácených doplatků na bydlení klesl za dva roky na polovinu oproti roku 2018. Bývalí provozovatelé ubytoven u mě byli lobovat několikrát, ne vždy to byl příjemný rozhovor, nicméně vždy odešli s nepořízenou.

Rada města vedená primátorem Volfem, složená ze zástupců Volby pro Kladno, KSČM a dvou zastupitelů zvolených za ANO, toto opatření zrušila v pondělí 9.11.2020.

Proti ubytovnám jsme bojovali všemi možnými prostředky. Z těch nejviditelnějších skončila ubytovna u Americké, ubytovna Vorlíček nebyla nikdy povolena a skončilo několik menších.  Výhledově měl být ukončen provoz u ulice Generála Klapálka, u Tesca, ve dvou objektech v Dubí a ve Švermově.

Bude to jedno z témat, které chceme řešit na zastupitelstvu. Opravdu nemyslím, že to musí být odezdi ke zdi, a věřím že nakonec najdeme řešení které bude ku prospěchu lidem kteří tady žijí. Zatím to vpadá, že zástupci stávající koalice vedené primátorem Volfem sice tvrdí, jak bojují proti nepřizpůsobivým, ale když dojde na hlasování, dávají jim zelenou.

Podzimní Kladno

Je neuvěřitelný, co člověk dneska dokáže s technikou, která se vejde do kapsy. Na takový fotky by ještě pár let zpátky byly potřeba zrcadlovka a gigantický dron v ceně auta. Teď stačí telefon a kapesní letadlo.

Včera byla krásná inverze. Ty věžáky vykukující z mlhy prostě top. Fotek mám tunu v RAWu tak jak se tím budu prokousávat postupně to bude padat hlavně na Instagram.

Podzimní Kladno – věžáky
Podzimní Kladno – Záplavy / Turyňský rybník 
Podzimní Kladno
Podzimní Kladno
Podzimní Kladno

Mysleli to dobře, ale dopadlo to jako vždycky…

Přečetl jsem si nové radniční noviny. Informační kvalita šla za poslední dva měsíce hodně dolu.  Většina politického obsahu je nesmyslné fňukání. Popravdě já nevěřím, že si to dotyční psali sami, tohle musel udělat někdo, kdo chtěl, aby nové vedení města vypadalo jako spolek lobotomiků který uspořádal soutěž o největší plačku.

Náměstek Mužik nám v úvodníku hořekuje nad tím, že jeden z největších problémů, co řeší je to, že sportovní kluby mohly podávat žádosti o dotace pouze konce října, a to je podle něj moc moc špatný a jestli to propásli, může za to bývalé vedení města.

Zřejmě ještě nepotkal radního pro sport Chvojku, tedy pána, o kterém jste ještě nedávno psal, že nechodí do práce. Iniciátor radničního puče povýšil, nově z něj koaliční partner pana Mužíka. Asi by bylo by dobré, aby si mezi sebou věci ohledně sportu pánové vyříkali v práci a neřešili to přes radniční měsíčník.

V zemi řádí pandemie, ekonomika napůl zavřená a tady radní vidí jako největší problém to, že vyprší termín pro podání žádosti o dotace?

Dopustím se kacířské myšlenky. Co takhle ten termín prostě prodloužit? To by snad pan náměstek mohl zvládnout.

Tak co tam máme dál?

Náměstek Chvojka už v druhém vydání radničních novin vysvětluje svoje pohnutky k tomu, proč v poločase změnil tým a přeběhl k těm kteří mu ještě nedávno plivali na záda.

„Aktuální složení vedení kladenské radnice je z mého pohledu garancí, že sport, ale ani kultura nebudou zmítány osobními zájmy, neznalostí či dokonce vyřizováním osobních účtů.“ uvedl bývalý radní pro sport Chvojka. 

Počkejte. Sport měl na starosti on a výměnu v divadle iniciovala jeho kolegyně Melčová, aby si tam dosadila svou učitelku ze školy. Přičemž to celé prezentovala jako požadavek hnutí ANO, za které byli oba zvoleni.

Takže dříve podle pana Chvojky byl sport a kultura zmítány osobními zájmy a neznalostí ale teď už je to v ažuru, přičemž oba tam sedí stále. Zajímavá myšlenková konstrukce. Ještě pár měsíců zpátky tam pan Chvojka seděl, aby hájil svoje zájmy a teď když povýšil, vyplatil si odměny a syna dosadil do dvou dozorčích rad, tak to už myslí upřímně. No to je zajímavý…

Tak to jen na začátek. A teď to podstatné. Rekonstrukce autobusového nádraží plánovaná na příští rok se neuskuteční. Ptáte se stejně jako já proč?  Teď je přeci vedení města v komfortní situaci na stole má dvě varianty řešení autobusového nádraží. Jenže to vypadá, že nerealizují ani jednu a bude se znova projektovat. Kocourkov.

Naše varianta vznikla na základě posudku od oborníka na dopravu, byla by hotová v příštím roce, stála by kolem 60 milionů, tedy relativně levná a umožnila by místo v centru do budoucna využít i jinak než jako parkoviště a odstav pro autobusy. Jenže tato varianta má jeden podstatný háček. Ego. Nepřišlo s ní současné vedení složené z populistů, bolševiků a přeběhlíků.

To by tolik nevadilo, v šuplíku je ještě druhá varianta, kterou stejní lidé nechali za deset milionů připravit. Jenže posudek jí nepředcházel a místo toho, aby podle zadání vznikl projekt do 150 milionů nabobtnal jim na 475 milionů.

Volba pro Kladno spolu s komunisty nainvestovala do nesmyslné varianty tolik financí a poltického kapitálu, že nyní nemůžou přijít a říct, hele za 10 mega jsme tady zbastlili něco, co nejde realizovat, a i kdyby, tak to bude k ničemu, protože jsme si na začátku nezjistili, že na místě, kde chceme budovat terminál za půl miliardy, nastupuje zhruba 700 lidí denně.

Pro představu u Gymnázia nastupuje 2600 lidí denně a na náměstí Svobody 4000 lidí a zvládnou to i bez terminálu za půl miliardy. Myslíte tedy že přiznají, že vyhodili deset milionů za projekt, aniž by měli zjištěno, zda má vůbec smysl? Ani náhodou.  

Pan radní Rys vše svádí na to, že není stavební povolení a nemají dotace. Za což podle něj může bývalé vedení.

Jak je to možné ptáte se? Vždyť nám v lednu 2017 nám tehdejší primátor hlásil: „Město minulý rok vyhodnotilo architektonickou soutěž, ze soutěžních návrhů vychází i připravovaný projekt. Protože Kladno na modernizaci chce využít evropské dotace, podmínkou je dokončení prací do konce roku 2018. Stihnout se to dá.“

Celou elegii stavby autobusového nádraží najdete zde.

Když jsme u těch stavebních povolení. Stavební povolení na rekonstrukci zimáku město už má, vše je vysoutěžené odhlasované, takže tady se už na nic vymlouvat nejde. Stavba běží, teď jen pohlídat, aby vše dobře dopadlo.  

Kladno také nedávno získalo stavební povolení na dvě propojky do údolí. Nechali jsme to prosekat, našli štolu, projekt je upravený, tady má být dokonce fragment kolejí který jsme sehnali. Ani tady už není na co se vymlouvat, stačí jednou hlasovat tak prosím vás. Když už je to vykácené, nenechávejte to znova zarůst.

Díky.

Říjen 2020 – ocenění pro kladenské stavby, nová parkovací místa a oprava podjezdu

Přepis textu:

I když tyhle videa mají ukázat co se děje na Kladně a největším tématem posledních dní byla samozřejmě korona, já se tomu protentokrát vyhnu. Finišují nám tady největší investice roku 2020, kladenské stavby získávají ocenění v soutěžích, tak pojděme raději probrat ty veselejší věci.

Ocenění pro Kladenské stavby

Kladenský vodojem je inženýrskou stavbou, která ztělesňuje pozdní funkcionalismus poloviny 30tých let. Historie vodojemu se začala psát ve chvíli, kdy rada města Kladna zadala Českomoravské Kolben-Daněk, projekt věžového vodojemu s požadovanou kapacitou 800 m3 vody.

Ve spolupráci s kladenskou stavební firmou Hrabě a Lozovský tak za tři roky vznikl vůbec první vodojem na území tehdejší republiky s nosnou konstrukcí kompletně z oceli.

Vodojem byl v roce 1996 odstaven. V následujících letech se dokonce několikrát uvažovalo o demolici. Až v roce 2010 padl první návrh na přeměnu budovy v dispečink Vodáren Kladno Mělník a začalo se pracovat na odvážném a projektu konverze.

Plán na konverzi počítal se zachováním stavby, přičemž po demontáži vodní nádrže se měla horní část věže stát jednou z místních architektonických dominant města.  Přestavba byla úspěšně dokončena v roce 2019.

Vodařům slouží věž dvěma způsoby. Prvním z nich je hi-tech dispečink pro infrastrukturu, která zásobuje vodou přes 290 tisíc lidí okresů Kladno a okolí. Druhým je pak unikátní centrum kybernetické bezpečnosti, které chrání vodohospodářskou infrastrukturu.

Nyní v roce 2020 získal kladenský vodojem ocenění stavba roku.

Ještě před kovidem jsme vyjednávali o možnosti koordinace prohlídkových okruhů tak, aby se lidé z muzea věžáků mohli vždy podívat na prohlídku věže. Doufejme tedy, že jakmile to situace dovolí, bude věž zpřístupněna i pro veřejnost.

A vodojem není jedinou stavbou na Kladně, která v tomto roce získala ocenění

Nové modulární zázemí pro Miners které jsme otevírali v létě, získalo ocenění za inovativní řešení. Mám opravdu radost, že se tahle investice povedla.  

Ono čert vem ocenění, ale ještě před rokem vypadalo zázemí pro děti takto. Když šel někdo na záchod, tak mu na hlavu kapalo ze střechy, a i když se lidi z klubu snažili to držet pohromadě silou vůle, dlouhodobě to bely stav objektu neudržitelný.

Nechali jsme zpracovat posudek který ukázal, že demolice staré stavby a její náhrada stavbou novou bude jak rychlejší, tak levnější řešení. A tak vznikla nová modulární stavba. Podle mě ideální řešení pro sportovní kluby. Rychlé, dostupné a flexibilní. Pokud klub do budoucna poroste, je možné zázemí rozšiřovat.

Takže stavba roku pro vodojem a ocenění za inovativní řešení pro klubové zázemí.

Jen houšť a větší kapky.

Parkoviště u domu kultury má nový vsakovací povrch a byla navýšena jeho kapacita o 33 nových míst. Nejen parkováním ale živ je člověk, proto jsou krom parkovacích míst součástí projektu i zeleň. Podél ulice Josefa Čapka tak začíná růst nové stromořadí.

Do toho probíhá oprava podchodu v ulici Vodárenská. Investice by měla být hotová prosinci. Tady šlo o jednu z prvních akcí, kde si Kladno při vypisování tendru dalo do hodnotících podmínek krom ceny taky termín. Tak doufejme, že v této praxi bude město do budoucna pokračovat.

V příštím roce potom ještě bude vyměněna lávka. Ta stávající bude nahrazena ocelovou konstrukcí, takže výměna proběhne přes víkend a nemusíte se tedy bát, že by to nějak výrazně omezilo provoz.

Co tam máme dál?

Rekonstrukce Štechovy je skoro u finiše. Byla navýšena kapacita parkování o 80 míst, jsou tu nové povrchy a v následujících měsících bude vysázena zeleň. Hotovo by mělo být v průběhu listopadu.

Dalším krokem, který byl v plánu pro příští rok je revitalizace okolí Průchovy a rekonstrukce schodů Rudolfa Knotka do Podprůhonu. Obojí je připraveno k realizaci.

Schody měly být původně hotové do konce tohoto roku, ale kvůli technologii výstavby, kdy většina stavby je v složitém terénu, byl termín zahájení opravy posunut na jaro 2021.

To je pro dnešek vše, mějte se krásně a neshledanou příště.